Çalıştay'da, 'atamalarda önceliğin eğitim fakültelerine verilmesi' kararı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2011 16:24, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59

Çalıştayda Alınan Önemli Bazı Öneriler:

-Öğretmenlerin özür grubuna bağlı yer değiştirmelerinin yılda iki defa yapılması,

-Hizmet öncesi eğitim programlarında bulunan ortak zorunlu olan dersler ve konuların adaylık eğitimi kapsamından çıkarılması, adaylık eğitimlerinde, meslek etik ilkeleri, sendikal haklar gibi konulara yer verilmesi,

-Özel öğretim kurumlarında görev yapmakta iken, adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin, devlet okuluna atandıklarında adaylık eğitim ve işlemlerinden muaf tutulması,

-Ören yerleri, müze, teknopark gibi mekânlara girişlerinde öğretmenlerden ücret alınmaması,

-Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla internet servis sağlayıcılarının öğretmenlerden internet erişim ücreti almaması ya da kendilerine özel fiyat uygulaması,

-Öğretmen ve öğretim elemanlarının durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılması,

-Öğretmenlerin, kişisel ve mesleki gelişimlerinin sürdürülebilirliği için, yılda ek bir maaş ile desteklenmesi,

-Öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerlerin özendirilmesi için buralarda lojman yapılması, maaşlarda yüzde 30 iyileştirme gibi teşvik uygulamalarına gidilmesi,

-Mesleki yeterlilikleri ile öne çıkan öğretmenlerin, üniversitelerde özellikle uygulamalı derslerde, ders vermekle görevlendirilerek ödüllendirilmesi,

-Diploma alma isteğinin ötesinde, yalnızca belli bir alanda kendini geliştirmek isteyen öğretmenlere, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla lisans ve lisansüstü düzeyde ?özel öğrenci? statüsünün verilmesi,

-Atamalarda önceliğin eğitim fakültelerine verilmesi,

-Öğretmen atamalarında atamaya kaynaklık eden mezuniyet alanları dışından öğretmen alımının yapılmaması,

-KPSS'de alanlarından soru sorulması,

-Ücretli öğretmen görevlendirilmesinin bir yıl içinde sonlandırılması,

-Yeni öğretmen alımlarında kontenjanın düşük olmasına neden olan bütçe kanunundaki ?emekli olan öğretmenlerin yüzde ellisi? kadar öğretmen almayı öngören düzenlemenin iptal edilmesi ve sınırlama getirilmemesi,

-15 yıl aynı okulda çalışan öğretmenlere, bulundukları il ve ilçe içerisinde rotasyon uygulamasına gidilmesi,

-İlköğretim öğretmenliği için, üniversitede ilk iki sınıfta ortak dersler olması, son iki sınıfta ise branşlaşmaya gidilecek şekilde düzenleme yapıldıktan sonra son yıl öğrencilere intörnlük sistemi getirilmesi,

-Aday öğretmenlerin norm kadro ile ilişkilendirilmeden adaylık sürecini rehber öğretmen gözetiminde tamamlayabileceği bir okula/kuruma atanması,

-Öğretmenlik mesleğine yönelik sosyal ve etik değerler sistemi oluşturulması, karakter eğitiminin ön plana çıkarılması,

-Öğretmenlik mesleğinde başarı ölçütlerinin objektif olarak belirlenmesi, kariyer sisteminin sadece sınava dayalı olmaması, kariyer yükselmelerinde alan bilgisi, lisansüstü eğitim, program uygulamasındaki başarısı ve okul performansının birlikte değerlendirmeye alınması,

-Kariyer basamakları ile oluşturulacak yapı içerisinde ücretlerin belirgin ve teşvik edici şekilde yeniden belirlenmesi, kariyere paralel yetki ve sorumlulukların artırılması, yeni başlayan öğretmenlere mentorluk/lalalık sisteminin uygulanması,

-Öğretmenlik mesleğinin kapsamına, sorumluluk alanının duyarlılığına ve çalışma koşullarına uygun, mesleğin gelişimine elverişli 657 sayılı Kanun'dan ayrı yeni bir personel kanunu çıkarılması; okul yöneticilerini ve il eğitim denetmenlerinin de bu yeni kanun kapsamında değerlendirilmesi,

-Üniversitelerde eğitim çalışanlarına yaz tatillerinde belirli sürelerle sınırlı öğrenim hakkı verilmesi,

-Mevcut sistemdeki uzman, başöğretmen unvanlarını kazanmış öğretmenlerin müktesepleri korunarak, yeni oluşturulacak basamakları kazanmış öğretmenlerin, istihdam, yetki ve sorumlulukları ile çalışma alanları ve koşullarının mevcut yasalar çerçevesinde düzenlenmesi,

-Tükenmişlik duygusu yaşayan, emeklilik süresi dolmuş öğretmenlerin emekliliklerinin özendirilmesi,

-Sendikaların, öğretmenlerin mesleki gelişmelerine katkı sağlamalarının teşvik edilmesi?

Kaynak: Eğitim Bir Sen

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber