İl MEM'ler, yönetici atama için neyi bekliyor?

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin yönetici atama duyurularına çıkmaması, çıkanların ise 2. bir emre kadar işlemleri ertelemesi sorunlara yol açacak...

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 10 Ocak 2013 00:52
İl MEM'ler, yönetici atama için neyi bekliyor?

Yönetmelik maddesi açık;

“Atama ve yer değiştirme dönemleri

MADDE 23 – (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da,

b) 21 inci madde kapsamındaki isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar mayıs ayında,

c) 22 nci madde kapsamındaki zorunlu yer değiştirmeler ağustos ve eylül aylarında

gerçekleştirilir.”

(2) 33 üncü madde kapsamındaki iller arası yer değiştirmeler Bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde haziran ve temmuz aylarında yapılabilir.”

Bu yönetmelik hazırlanırken dönemin bürokrat ve sendikaları her tür atamayı bir takvime bağlamanın uygun olacağını, karışıklıkların önlenebileceğini hesaplamışlardı.

Peki yönetmeliğin açık hükümlerine rağmen Valilikler neyi beliyorlar?

Bakanlığın değişen bürokratları yönetmeliğin uygulanması, ülke genelinde birlik sağlanması için bir çaba sarf etmiyorlar. Yaklaşık bir ay önce konuştuğum bir bürokrat yönetmelik değişikliği çalışması olduğunu fakat henüz sonuçlanmadığını belirtti. Cümlelerinden kısa sürede de çıkmayacağı anlaşılıyordu.

Kendisine ayrıca sordum: “İllere atama yapmayın yönetmeliği bekleyin talimatı verdiniz mi?” diye. Cevap hayır, öyle bir talimatımız yok şeklindeydi. O günlerde bir İl'in yetkilileri ile görüştüm yazılı talimat yok ama sözlü olarak ifade ediliyor dedi.

Tabii ki ben onların yalancısıyım.

KAPAT [X]

Çankırı'nın atamaları ertelemesi ve “07.01.2013 tarihinde http://cankirimem.gov.tr sayfamızda yayınlanan duyuru ile ilimiz geneli münhal eğitim kurumu müdürlükleri için Seçme Sınavı Sonucuna Göre Müdür, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Atamaları ile ilgili duyuru yazımız Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticiliklerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik de değişlik yapılacağı bilgisine dayanılarak ikinci bir emre kadar ertelenmiştir.”

Cümlelerini kullanması da İllerin neyi beklediğini göstermektedir.

İller yönetmelik bekliyor, Peki Bakanlık Neyi Bekliyor?

Bu sorunun cevabından önce yönetmelik değişikliği gerekiyor mu? bu konuya değinelim:

652 sayılı KHK ve 4+4+4 sisteminin de gereği olarak yönetmelikte değişiklik yapılması kaçınılmaz… Bu değişiklikte ümitli olmasak da bakanlığın mülakat gibi objektif olmayan kriterlere dayalı düzenleme yapmamasını diliyoruz.

Bu dileğimiz eğitim adına, eğitim çalışanları adınadır. Birilerinin tavassutu ile atananların okullarda sağlıklı çalışma yapamayacakları açıktır.

Bakanlık yine de bu yolu tercih ederse yönetici adaylarının işi gerçekten zor. Ama imkansız değil. Bir çok yazımda da yazdığım ve çok sevdiğim şu cümleyi tekrar etmek isterim. “Zoru başarırız, imkansız zaman alır.”

Evet, İller yönetmelik değişikliği bekliyor. Peki bakanlık neyi bekliyor? Onlar da daha önce de ele aldığımız gibi ya düşünme süresini 40bine çıkarmayı yada bakan beye ulaşabilip onaylatmayı son olarak da keyiflerinin gelmesini(!)…

Bu dönemde yapılmayan yönetici atama daha sonraya sarkıtılırsa eğitim-öğretim süreci aksayacağına göre ve sayın bakan eğitim öğretimi aksatmam diye ısrar ettiğine göre beklemek niye? Yaz aylarını bekliyorsanız o dönemde sizi isteğe bağlı ve zorunlu atamalar ile keyfiniz gelirse (ki yıllardır gelmiyor.) iller arası yer değiştirmeler bekliyor.

İşte yönetici Atamada durum bu. Ne zaman bir haber çıksa telefonlarımız, maillerimiz boş durmuyor.

Beklenti nedir ve haklı mıdır?

Beklenti bir an önce duyuruya çıkılarak yönetici atamalarının dönem arasına yetiştirilmesidir. Beklenti haklı bir beklentidir çünkü sınav kazanıp da atama bekleyen öğretmenlerin kafalarında soru işaretleri vardır?

Bu sorular:

- Bakanlık yönetmeliği değiştirip sınavımızı yok sayar mı?
- Mülakat getirip eğitimcilerin bir kısmını, siyasilere, belli sendikalara ve bürokratlara mahkum eder mi?
- El altından atamalar yapar mı?

Şeklindedir.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#

Bu Habere Tepkiniz