Rutin bir işlem 2,5 aydır bekliyor

Hem kamu kurumları hem de açıktan atama bekleyen kişiler 2,5 aydır rutin bir onayı beklemektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Mart 2013 02:42, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Rutin bir işlem 2,5 aydır bekliyor

190 sayılı KHK'nın ek 7. maddesinde yer alan hüküm:

"Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının kamu idare, kurum ve kuru-luşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir."

Diğer taraftan, yine 190 sayılı KHK'nın ek 7. maddesinde şu hüküm yer almaktadır: "Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur."

Bu hükümde yer alan 59. madde hükmü istisnai kadrolara yapılan atamaları, 92. madde ise istifa sonrası açıktan atama yoluyla memuriyet kadrolarına yapılacak atamaları göstermektedir.

Tüm bunların yanı sıra ayrıca 2012 yılında işlemleri tamamlanmayan ve 2013 yılına sarkan atama işlemleri bulunmaktadır. Bu atama işlemleri de yukarıda hükmü verilen onayı beklemektedir.

memurlar.net'e gelen örnek bir mesaj:

"Bizim 2012 de TSK'nın çeşitli yerlerine açıktan atamamız yapılacaktı ancak güvenlik soruşturmaları uzadığı için 2013 Ocak ayına sarktı ve bizim atama işlemlerimiz 2013 kadrolarıyla yapılmak zorunda kaldı sorun da buradan başladı, açıktan atama kadroları 3 aydır onaylanmıyor ve açıklanmıyor. Her gün Devlet Personel Başkalığını arıyoruz bilgi vermiyorlar, Başbakanlığa suç atıyorlar, Başbakanlık Maliye Bakanlığına yönlendiriyor derken, biz ortada kaldık. Tam 4 ay güvenlik soruşturması bekledik 3 aydır da kadro onayı bekliyoruz. Elimizde telefon her gün arayacaklar diye bekliyoruz gerçekten çok yorulduk."

Hem kamu kurumları hem de atama bekleyen çok sayıda aday, rutin bir sürecin bir an önce tamamlanmasını istemektedir. Bunun içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanının bir an önce gerekli teklifi hazırlamaları ve başbakanın onayını almaları uygun olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz