Liselerde seçmeli ders karışıklığı

MEB Eğer bu derslerde kalabalık sınıflarda sınıf bölünmeden ders yapılmasını öngörüyorsa bunu da açıklamalı ve var olan muallak durum giderilmelidir

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Nisan 2013 09:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Liselerde seçmeli ders karışıklığı

MEB Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Ortaöğretim (lise) haftalık ders çizelgeleri ile ilgili değerlendirmemizi yayımlamıştık.

Kurul kararına göre seçmeli derslerle ilgili yapılan düzenlemenin gelecek yıllarda idarelerin zor duruma düşeceğini belirtmiştik.

Şimdi de açıklamalardaki maddelere bakalım.

Öncelikle belirtelim ki bu durum gelecek yıl (2013-2014'te) 10.sınıfta okuyacak öğrenciler için geçerlidir. 2014-2015'te ise 10 ve 11.sınıfta okuyacaklar, 2015-2016'da 10-11-12.sınıflarda okuyacaklar için.

Açıklamalardaki madde aynen şöyle:

Dil ve Anlatım, Seçmeli Dil ve Anlatım; Tarih, Seçmeli Tarih ve Matematik, Seçmeli Matematik gibi derslerin değerlendirmeleri Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin hükümlerine göre ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir. (2013)

Buradaki maddeye benzer bir madde 2010 yılında yayımlanan 76 nolu kararda da var.

Ona da bakalım:

· Ortak dersler arasında yer alan dil ve anlatım, Türk edebiyatı, yabancı dil, tarih ve coğrafya derslerinin seçmeli olarak da alınması ve her iki dersin ders saatleri toplamı öğretim programında belirtilen ders saatinden farklı olması hâlinde ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlara göre belirtilen ders saati kadar zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır. Değerlendirmeleri Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin hükümlerine göre yapılır. Söz konusu derslerin aynı öğretmen tarafından okutulması esastır. (2010)

Değişen durum görülmektedir.

Örneğin 10.sınıfta Zorunlu 2 saat Dil Anlatım Dersinin yanında 2 saat Seçmeli Dil Anlatım Dersi seçen bir öğrenci için;

Daha önce iki ders te aynı öğretmene verilmekte ve programda bütünlük sağlanmaktaydı. Şimdi bu iki ders iki ayrı öğretmene verilebilecek. Bu durumda müfredat yada program tek olduğundan Zümre öğretmenlerince belirlenecek program çok sağlıklı olmayacaktır. Çünkü Seçmeli Dil Anlatım-10 Öğretim Programı adı altında bir program yoktur. Dolayısıyla kitabı da yoktur.

Daha önce bu derse tek öğretmen girip zümre öğretmenlerince hazırlanan programı tek öğretmen uyguladığından Dil Anlatım Dersi ile Seçmeli Dil Anlatım Dersinin not değerlendirmesi tek öğretmen tarafından her iki derse de aynı puanlar girilerek yapılıyordu. Şimdi ise iki derse de aynı öğretmen girse de girmese de Dil Anlatım Dersine ayrı not, Seçmeli Dil Anlatım Dersine yarı not verilecek.

Sistemi bu kadar karmaşık bir hale sokmak bir yana daha üzerinden 3 yıl bile geçmeyen bir sistemi değiştirmek neden?

Daha önceki sistemde not değerlendirmesi ile ilgili sorun yaşanmaması için bakanlıkça 201/68 nolu genelge yayımlanmış ve yukarıda belirttiğimiz şekilde iki dersin bütün değerlendirilmesi esas alınmıştı.

Yaklaşık 14 yıldır yürüttüğüm yöneticilik görevim süresince hiç bu kadar plansızlık, programsızlık, ileriyi görememe durumlarıyla karşılaşmamıştım. Bu çizelge yayımlanırken halen muallakta olan bazı konuların da çözümlenmesini beklerdim.

Örneğin daha önce de sayın TTKB başkanına sözlü olarak iletme şansı bulduğum Resim-Müzik derslerinde grup oluşturulması:

2009/181 Nolu TTKB kararında;

Şeklinde bir değişiklik yapılmıştı. 2010 yılında böyle bir hüküm olmadığı halde dersin özelliği, kalabalık sınıflarda yapılmasının zorluğu düşünüldüğünde yine aynı yöntemle gruplar oluşturulmaktaydı. Bu konuda oluşan tereddüdü gidermek Eğitim-İş Sendikasının başvurusuna verilen Seçmeli derslerdeki kuralın işletilmesi yönündeki açıklamasına rağmen sorun devam etmektedir.

Bu konuda bir açıklama bulunmaması da bir eksikliktir. MEB Eğer bu derslerde kalabalık sınıflarda sınıf bölünmeden ders yapılmasını öngörüyorsa bunu da açıklamalı ve var olan muallak durum giderilmelidir.

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber