Sözleşmeli İMD'nin maaşı 700 lira düşecek

Sözleşmeli İMD'lerin en çok merak ettiği soruya nihayet cevap verildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Ağustos 2013 18:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Sözleşmeli İMD'nin maaşı 700 lira düşecek

16 Ağustos'ta yayınladığımız haberde, kadroya geçmek isteyen sözleşmeli personelin en çok merak ettiği "kadro maaşı" sorusuna neden yanıt verilmediğini sormuştuk.

İŞKUR gecikmeli de olsa bir açıklama yaptı. Aşağıda açıklamanın tam metni yer alıyor. Bu açıklamada yer alan bilgiye göre 2500 lira civarında maaş alan sözleşmeli İMD'nin maaşı, kadroya geçmesi halinde 1780 liraya düşecektir.

İŞTE İŞKUR'UN AÇIKLAMASI

KURUMUMUZDA SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞAN İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ 6495 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ATAMA VE ÖZLÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla yapılan düzenleme gereği, Kurumumuzda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışan personelimizin talepleri ve Kanunda öngörülen koşulları taşımaları halinde “Genel İdare Hizmetler (GİH)” sınıfında, “İş ve Meslek Danışmanı” unvanı ile ihdas edilen memur kadrolarına atanabilecekleri öngörülmüştür.

Bu doğrultuda ihdas edilen memur kadrolarına atama yapılması halinde;
1- İş ve Meslek Danışmanları statü hukuku olarak 657 sayılı Kanuna tabi memur olarak istihdam edileceklerdir.
2- İş ve Meslek Danışmanları 9 uncu derecenin 1 inci kademesi karşılığı olarak (intibak işlemleri ve medeni hali, çocuk sayısı, özür durumu, vs. gibi durumlarda miktar değişebilecektir); 657 sayılı Kanun, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen “EK MADDE 9” hükümleri doğrultusunda 1.784,85 TL Memur maaşına hak kazanacaklardır.

Kurumumuzda Sözleşmeli statüde çalışan İş ve Meslek Danışmanlarına duyurulur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber