MEB, yöneticileri emekli olmaya zorluyor

MEB’den Görevde Yükselme ve Rotasyon Ayarı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Ekim 2013 14:19, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
MEB, yöneticileri emekli olmaya zorluyor

MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 12.10.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

MEB 04.07.2013'te de Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliği yayımlamıştı.

Daha önce yayımlanan yönetmelik sadece yöneticilerin (İlçe müdürü, şube müdürü ve milli eğitim müdür yardımcılarının) yer değiştirmelerini kapsıyordu.

Yeni yönetmelik ise eski yönetmelikteki yer değiştirmelerin yanı sıra görevde yükselme ve unvan değişikliğini de kapsamaktadır.

Şube müdürü nasıl atanır? Şef nasıl olunur? Yer değiştirmeler nasıl olur? Hepsi bir arada.

Yani eskisini(04.07.2013) de buraya koymuşlar.

Yeni yönetmeliğe eski yönetmelik entegre edilirken bazı değişiklikler de olmuş. Üstelik önemli değişiklikler.

Değişiklikle Adeta Rotasyon ayarı yapılmış.

Önce hikayeyi hatırlayalım.

MEB tüm (rotasyona tabi şube müdürü, ilçe müdürü, müdür yardımcısı) yöneticilerin tercihlerini almış ve rotasyon için düğmeye basmışken ve tam sonuçları açıklayacakken yönetmelikte değişiklik yaparak ben bu işten vaz geçmedim ama bir yıl erteliyorum demişti.

Bunun sebebi neydi? Baskılar mı bu karara sebep oldu diye sorarsanız hiç öyle düşünmediğimizi belirtelim. Bunun sebebi bakanlığın bizim de dile getirdiğimiz bu süreçte yapacağınız yer değişikliği eğitime zarar verir, kadrolar boşalır, değişenler yeni yerlerine adapte oluncaya kadar sorunlar çıkar yaklaşımımızdaki haklılığımızın ortaya çıkmasıydı.

Çünkü;

Ülke genelinde rotasyona tabi olmayan şube müdürü sayısı çok az. Rotasyona tabi olanların büyük bir kısmı da yanı yada üst hizmet bölgelerini tercih ettiler. Yüzlerce boş kadronun da bulunması değerlendirildiğinde tabir caizse doğuda yönetici kalmıyor, batıdaki kadrolar ise doluyordu. Bunu gören MEB köşeye sıkıştı ve erteleme adı altında geri adım attı.

Şimdi ne olacak; aynı durum devam etmeyecek mi? Sorusunun cevabına bakalım.

MEB aynı durumun yaşanmaması için bir kısım önlemler aldı üstelik eski yöneticilerini adeta hiçe sayarak. Onlara siz artık işimize yaramıyorsunuz ya alt bölgelere gidin yada emekli olun diyor düzenlemeyle... Aslında emekli olun diyor da emekli olamayacak durumda olanlara da hiç şans bırakmıyor.

Evet insanların tecrübelerinden tüm kurumların bölgelerin yararlanması gerekir fakat bunu yaparken biraz vicdan, biraz insaf gerekir.

Herkes diyor ki kaymakamlar da bölge hizmetine gidiyorlar neden onlarda ses çıkmıyor da MEB'de böyle oluyor?

Bakınız kaymakam göreve başlamadan yani işe girmeden önce biliyor ki bir çok ilde çalışacak. Hizmet bölgesine tabi. MEB'de ise insanlar şube müdürü olmuşlar, ilçe müdürü olmuşlar yıllardır çalışmışlar, evlerini, çoluk ve çocuklarının eğitim vs... durumlarını buna göre ayarlamışlar ve yıllar sonra deniliyor ki sizi göndereceğiz. İşte haksızlık burada. Üstelik daha önce (07 Temmuz 2013 tarihli yönetmelikte) aynı hizmet bölgesi ya da İl'de kalma şansı olanların şanslarını da kaldırarak.

Evet aynen öyle:

Şimdi bu durumu açıklayalım:

04/07/2013 tarihli yönetmelikte;

"(2) Yer değişikliği suretiyle atamalar, yöneticilerin tercihleri ve atamaya esas puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki yöneticilere, bulundukları hizmet bölgesindeki yerler için aynı ilde olmamak koşuluyla 20, bulundukları hizmet bölgesi dışındaki alt hizmet bölgelerinde veya bir üst hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere toplam 40 tercih hakkı verilir. Hizmet süresine bağlı olarak kendi hizmet bölgesine veya diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılan yöneticilerin bölge hizmeti süresi 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre yeniden başlar. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre sırasıyla alt bölgelere re'sen yapılır."

şeklindeki madde;

12.10.2013 tarihli yönetmelikte;

"Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 29 ...(2) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilir. Halen görev yaptıkları hizmet bölgesinde bu Yönetmelikte öngörülen çalışma süresini tamamlayanlar, daha önce görev yaptıkları hizmet bölgeleri bakımından bu Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere tercihte bulunabilirler. Halen bulundukları hizmet bölgesi itibarıyla iki alt ve iki üst hizmet bölgesini tercih edemeyecek durumda olanlar, daha önce bölge hizmetini tamamlamadıkları hizmet bölgelerini tercih ederler. Bulundukları hizmet bölgesinde çalışma süresini dolduranlardan hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilirler. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre öncelikle alt bölgelere ve resen yapılır."

Şeklinde düzenlenmiş.

Bu değişiklikle;

Eski Yeni
1 40 tercih hakkı var 20 tercih hakkı var
2 Farklı ilde aynı hizmet bölgesi tercih edilebiliyor Aynı bölge farklı il olsa bile tercih edilemiyor
3 Bir alt hizmet bölgesi tercih edilebiliyor Bir alt tercih edilemiyor iki alt hizmet bölgesi tercih edilebiliyor.
4 Bir üst hizmet bölgesi tercih edilebiliyor Bir üst değil iki üst hizmet bölgesi tercih edilebiliyor.
5 Daha önce çalışılan hizmet bölgesine tercih var. Daha önce çalışılan bölgede süre doldurulmuşsa tercih edilemiyor.
6 İki alt ve iki üstte yeterince çalışılmışsa çalışılmayan bölgeler istenebiliyor.

Evet düzenleme böyle. MEB böylece daha önce karşılaştığı ve ertelemek zorunda kaldığı rotasyona önlem almış oluyor. Böylece birinci bölgede (örneğin İstanbul'da) çalışan bir kişi yine birinci bölge olan İzmir'deki kadrolara başvuramayacak. Bu da yetmedi ikinci bölgedeki kadrolara da başvuramayacak. Ancak ve ancak 3.bölgedeki kadrolara başvurabilecek.

MEB'in önlem aldığı bir başka konu ise şube müdürü atamalarını yapacak olması. Daha önce yapmaya çalışıp sonuçlandıramadığı rotasyonda boş olan kadroların hepsini yeni atamayla dolduracak.

Böylece rotasyon yapıldığında rotasyona tabi olanlar, sadece birbirlerinin kadrolarını tercih edilebilecek. Yani birbirleriyle yer değiştirmiş olacaklar. Ahmet'ten boşalacak kadroya Mehmet, Mehmet'ten boşalacak kadroya Hasan bey atanacak.

Bu durumda aynı il veya ilçeye yeni atananlar geldiği gibi ilk kez atananlar da bulunacak. Böylece kurumu tanıyan birileri bulunmuş olacak. Rotasyonla gelen kadro olarak kıdemli olacak, yeni atanan o kurumda kıdemli olacak...

Bu değişikliğin anlamı: siz yıllarca buralarda hizmet ettiniz şimdi de başka yerlerde hizmet edin değil, sizden yeterince istifade ettik, bundan sonra ya başka yerlere (alt hizmet bölgelerine gidin) ya da emekli olun...

MEB bu yöneticileri mağdur etmeyi kafaya koymuştur. Çünkü ilk atamaları bile onların üstünde tutmaktadır. Oysa ki bu yöneticilere en azından isteğe bağlı başvuru hakkı vererek bir nebze mağduriyetlerini giderebilirdi.

Müsteşar Sayın Yusuf TEKİN'in açıklamasına göre ilk atamalar için 2013'te sınav yapılacak. Böylece rotasyon ilk atamalar tamamlandıktan sonra yapılacak.

Mevcut yöneticiler ilk atama önce yapıldığı için boş kadrolara gidemeyecekler. Sonra yapılsa da anlamsız çünkü ilk yapılacak olan rotasyon. Yani isteğe bağlı rotasyondan sonra.

Çünkü isteğe bağlı atamalar Temmuz'da. Rotasyon ise Haziran'da.

Rotasyonla giden kişi Temmuz'da isteğe bağlı isteme hakkına sahip olmadığına göre bu yöneticilere yapılan haksızlık katlanıyor. İsteğe bağlı sadece, rotasyona tabi olmayıp rotasyona az zamanı kalanları kapsıyor...

İsteğe bağlı ile ilgili maddeye bir bakalım ve biraz da öneride bulunalım:

"Yöneticilerin isteğe bağlı yer değiştirmeleri

MADDE 31 - (1) Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30 Haziran tarihi itibarıyla tamamlayanlar, aynı veya alt hizmet bölgelerindeki münhal kadrolara yer değiştirmek suretiyle atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Bu maddeye göre isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunanlar, Bakanlıkça belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on tercihte bulunurlar.

(3) İsteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan yöneticilerin atamaları, Temmuz ayında tercihleri dikkate alınarak, yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yapılır. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında 30 Haziran tarihi esas alınır ve puanların eşitliği halinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlıkta geçen toplam hizmet süresi dikkate alınır.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, Bakanlığın internet sitesinde duyurulur."

MEB mağduriyeti biraz olsun azaltmak istiyorsa şu anda rotasyona tabii olan yöneticilere isteğe bağlı yer değiştirme hakkı vermelidir. Yani yönetmeliğin 31.maddesi bir kereye mahsus olmak üzere yarı yılda çalıştırılmalıdır. Böylece rotasyona tabi olan yada Haziran2014'te olacak olanlara en azından bir alt bölgeye yer değiştirme hakkı verilmiş olur. Hatta ve hatta isteğe bağlı yer değiştirmede görev yapılmamışsa bir üst hizmet bölgesi de istenebilmelidir.

Bu atamalardan sonra boş kadrolara ilk atamalar gerçekleştirilmelidir.

MEB şu çelişkinden kurtulmalıdır: Yıllardır birinci hizmet bölgesinde çalışan şube müdürü Kenan bey yeni yönetmelikle ikinci bölge olarak belirlenen Çatalca'a gidemezken ilk kez şube müdürü olacak Faruk bey oraya atanabilecek.

Bu çelişki değil de nedir? İlk kez atanacak olan kaderine razı olmalı şube müdürlüğüne geçmek istiyorsa boş yerleri tercih ederek atanmalı ya da bulunduğu yerde kalmalıdır.

MEB'in isteğe bağlı yer değiştirmeyi öne alması yerinde bir karar olacaktır. Yok ben onları gözden çıkardım bu nedenle en zoru yapacağım ki bıktırayım diyorsa en azından onlara şube müdürlüğünden önceki kadrolarına örneğin okul müdürlüğüne dönme hakkı vermelidir.

Yönetmelikle Hizmet bölgelerinde de düzenleme yapılmış.

MEB yönetmelikle 04.07.2013 yönetmeliğindeki hizmet bölgesi belirlemelerinde de değişikliğe gitmiş.

Örneğin: 04/07/2013 tarihli yönetmelikte;

Amasya'da İl MEM 3.Hizmet Bölgesinde iken

12/10/2013 tarihli yönetmeliğe göre Amasya İl MEM 2.Hizmet Bölgesine alınmıştır.

Daha önce doğru olmadığını defalarca vurguladığımız İstanbul'daki tüm ilçelerin 1.Hizmet Bölgesi kabul edilmesinin yanlışlığında da değişiklik yapılmış fakat anlamsız bir değişiklik olmuş. İstanbul'un Adalar, Çatalca, Silivri, Şile ilçeleri 2.hizmet bölgesi kabul edilmiş.

Bu da çok doğru değil. Çünkü tekrar söyleyelim ki İstanbul'da Bakırköy'ü, Beşiktaş'ı, Kadıköy'ü yönetmekle Sultangazi, Esenler, Sultanbeyli, Bağcılar'ı yönetmek arasında dağlar kadar fark vardır.

Bunu belirlerken kıstasın ne olduğunu gerçekten merak ediyoruz eğer tek kıstas Nüfus ise (ki öyle görünüyor) bu yönetim ve idari işleri hiç bilmemek anlamına gelir...

Bu yönetmelikle beraber getirilen elbet ki olumlu konular da vardır. Diğer kadrolara yer değiştirme hakkı vermek, unvan değişikliğini kurala bağlamak... gibi. Fakat eleştirilecek yanı daha çoktur.

Yukarıda ele aldıklarımızın yanı sıra;

1- Şube müdürü, Tesis müdürü ve Basımevi müdürlerine sözlü sınavda ısrar etmek,

2- İlçe müdürlüğüne (İl MEM Müdür yardımcılığına) atamayı kurala bağlamayıp ben istediğimi atarım yaklaşımı sergilemek,

3- İl müdürünü ben atıyordum ben atayacağım üstelik rotasyona da tabi tutmayacağım demek,

Gibi hayati konularda maalesef keyfiyet var.

Maksut BALMUK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber