MEB, SBS sonuçlarını yeniledi

MEB, mahkeme kararı doğrultusunda 2013 yılındaki SBS yerleştirme sonuçlarını yenilediğini duyurdu. Yapılan açıklamada 103 öğrencinin yerleştirme sonuçlarının değiştiği açıklandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2014 20:30, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59

İŞTE MEB'DEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi çerçevesinde 8'inci sınıflar için uygulanan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Bakanlığımız, Sınav ve Yerleştirme Yönergeleri ile Sınav Başvuru Kılavuzu hükümleri doğrultusunda 08 Haziran 2013 tarihinde 1.112.604 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Sınav sonuçları 12 Temmuz 2013 tarihinde açıklanmış, ancak aynı gün yapılan inceleme sonucunda söz konusu sınavda Almanca ve Fransızca testlerini yanıtlayan 718 adayın yabancı dil testlerine ilişkin değerlendirilmesinde yanlışlık yapıldığı tespit edilmiştir.

Yine aynı gün Almanca ve Fransızca testlerinden sınava giren adayların yeniden değerlendirilmesi yapılmış ve herhangi bir mağduriyete yer vermeyecek tedbirler alınarak yeni puanlar saat 17:00'de açıklanmıştır.

Akabinde öğrencilerimizden tercih başvuruları alınmış, asıl ve yedek yerleştirmeleri yapılmış, kayıtlar gerçekleştirilmiş ve eğitim öğretimin bir dönemi geride bırakılmıştır.

Ancak, 12 Temmuz 2013'te ilan edilen sınav sonuçlarına ilişkin işlemin aleyhine Ankara 18. İdare Mahkemesinde dava açılmış ve ilgili mahkemece "dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği" gerekçesi ile sınav sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık altı ay sonra yürütmenin durdurulması yönünde karar alınmış, bu karar 15.01.2014 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilmiştir.

Dava konusu işlemin üzerinden yaklaşık altı ay geçmesinden sonra ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararının verilmesi ve yine verilmiş olan kararın Bakanlığımıza ve taraflara ulaşmadan basın yayın organlarında yer alması son derece anlamlı bulunmuştur. Esasında yukarıda da izah edildiği üzere, dava konusu işlemin Mahkemeye intikal etmesinden önce, Almanca ve Fransızca testlerinden sınava giren adayların değerlendirilmesi yeniden yapılmış ve sınava giren bütün öğrencilerimizin sıralamaları ve yerleştirme işlemleri yeni duruma göre belirlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerimizin puan hesaplamaları ve okul yerleştirmeleri açısından herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır.

Ancak verilmiş olan karar mucibince ve Mahkemenin yönlendirmesine göre, sınav sonuçları Bakanlığımızca yeniden hesaplanmış ve mezkür karardan kaynaklanabilecek olası mağduriyetleri önlemeye yönelik çalışmaların süresi içerisinde tamamlanması için Mahkemenin ilk kararının Bakanlığımıza tebliğ edilmesiyle beraber hazırlıklar başlatılarak gerekli tüm önlemler alınmıştır.

Sınav sonuçlarının tekrar değerlendirilmesi neticesinde;

Dört öğrencimizin daha üst tercihlerine, doksan dokuz öğrencimizin ise mevcut okullarından daha alt tercihlerine yerleştirilebilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu durumda olan öğrencilerimizin Mahkeme kararından herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Bakanlığımızca gerekli tedbirler alınmakta olup karardan etkilenen öğrencilerle iletişime geçilerek talepleri olması durumunda tercihleri doğrultusunda işlem yapılacağı kendilerine bildirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Basın ve Halkla

İlişkiler Müşavirliği

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber