Danıştay: Yönetmelikte olmayan kısıtlama, kılavuzla konulamaz

Danıştay İDDK, kanun ve yönetmeliklerle sınırlama getirilmeyen bir konuda, kılavuzla sınırlama getirilemeyeceğine karar verdi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Ocak 2015 15:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Danıştay: Yönetmelikte olmayan kısıtlama, kılavuzla konulamaz

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, KPSS kılavuzlarıyla ilgili önemli bir karar verdi.

Dava konu olay, sözleşmeli öğretmen iken görevinden ayrılanlara bir yıl süreyle kadrolu öğretmenlik kadrolarına başvurmamasını düzenleyen kılavuz hükmüyle ilgilidir. Günümüzde sözleşmeli öğretmen alımı yapılmamaktadır. Ancak karar sonucu, bundan sonraki tüm personel alım kılavuzlarını etkileyecek derecede önemlidir.

Danıştay İDDK şu hükümlere dikkat çekmiştir:

Anayasa 124: Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.
657 sayılı Kanunun 48. maddesi: Memuriyete girişte genel ve özel şartlar bu maddede yer almıştır.
3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Yönetmelikler Hakkında Kanun: Kamu personeline ait genel nitelikteki yönetmelikler Resmi Gazetede yayımlanır.
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkındaki Yönetmelik: KPSS'ye dair genel düzenleyici işlemler bu yönetmeliklerde yer almaktadır.

Danıştay bu hükümlere yer verdikten sonra, kanun ve yönetmeliklerde getirilmeyen bir sınırlamanın Kılavuzla getirilmeyeceğini belirtmiştir. İdari Dava Daireleri Kurulu, bu kararında ayrıca, askerliğini yapmamış olanların memur kadrolarına başvuramayacağına dair düzenlemeye dikkat çekmiştir. Kılavuzlarda yer alan söz konusu askerlik düzenlemesi, kanunun tanıdığı 3 hakkın sınırlanması nedeniyle iptal edilmiştir. Danıştay kararı için tıklayınız.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönetmeliğe göre bir alt hukuk normu olan kılavuzla sınırlamalar getirilmiş olmasını, oybirliğiyle iptal etmiştir. Gerekçeler dışında, karara hiçbir üyenin esastan muhalif olmaması oldukça dikkat çekicidir.

Danıştay'ın bu kararı, kanun ve yönetmeliklerde yer almayan bir sınırlamanın kılavuzlara konulamaması yönüyle oldukça önemlidir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
Esas no: 2011/237
Karar no: 2013/4436

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber