1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2006-2 Öğretmenlik Atamaları (Naklen Atama)

2006-2 öğretmenlik atamlarında sadece KPSS yolu öğretmen ataması olmayacaktır. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuz taslağına göre bu atama döneminde KPSS yoluyla yapılacak atamalara ek olarak naklen ve istifa sonrası dönüş yoluyla da öğretmenlik kadrolarına atama yapılacaktır. Kılavuz taslağını ana eksen alarak hazırladığımız dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayınız.
31 Temmuz 2006 00:42
Yazdır

2006-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuz Taslağı 25.07.2006

1- Kılavuz taslağına göre bazı kavramlar..

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuz taslağına göre, atama çeşitleri şu şekildedir:

İlk Atama;

Öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSSP10) katılan ve bu sınavlarda Bakanlıkça alanlar bazında belirlenen taban puan ve üzerinde puan alanlar arasından gerekli diğer şartları da taşımaları kaydıyla;
a) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa aday öğretmen olarak atanacakları,
b) Özel öğretim okullarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına asıl veya aday öğretmen olarak ilk defa atanacakları,
c) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına aday öğretmen olarak ilk defa atanacakları,
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevden ayrılanlar ile öğretmen olarak görevli iken adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler veya görevinden ayrılanlardan aday öğretmen olarak atanacakları,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan aday öğretmen olarak ilk defa atanacakları,

Açıktan Atama;

Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan tekrar atanmak isteyenler ile yüksek öğretim kurumlarında en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan asil öğretmen olarak atanacakları,

Açıktan İlk Atama;

Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmakta iken adaylıklarının kaldırılmasından sonra görevlerinden ayrılanlardan aday öğretmen olarak atanacakları,

Kurum İçi İlk Atama;

Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görev yapanlardan sınıf değişikliği yoluyla aday öğretmen olarak atanacakları,

Kurum İçi Yeniden Atama;

Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra bu sınıf dışındaki kadrolarda görevli olanlar ile ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarından yeniden öğretmenliğe atanacakları,

Kurumlar Arası İlk Atama;

Kamu kurum ve kuruluşlarında adaylığı kaldırılmış olması kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Devlet memuru olarak çalışanlardan sınıf değişikliği yoluyla aday öğretmen olarak atanacakları,

Kurumlar Arası Yeniden Atama;

Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırılmış olanlardan hâlen kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı veya diğer hizmet sınıflarında görevli olanlardan yeniden öğretmenliğe atanacakları,
ifade eder.

2- Hangi alanlarda naklen ve istifa sonrası dönüş yoluyla öğretmen alınacaktır?

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuz taslağında yer alan bilgilere göre toplam 10 bin öğretmen kadrosuna atama yapılacaktır. Ancak hangi alana kaç adet atama yapılacağı daha sonra açıklanacaktır. Ancak, kılavuz taslağında yer alan açıklamaya göre, "İlk atama için kontenjan ayrılmayan alanlardan açıktan ve kurumlar arası atama yapılmayacağından başvuru alınmayacaktır."

3- Adaylar başvurularını nasıl yapacaktır?

Adaylar başvurularını 07-18 Ağustos 2006 tarihleri arasında, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

4- Eğitim enstitüsü mezunları başvuru yapabilecek mi?

İki ve üç yıllık eğitim enstitüsü, eğitim yüksek okulu, eğitim ön lisans mezunu olup öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlardan, açıktan atama biçimiyle tekrar öğretmenliğe dönmek isteyenlerin ayrılmış oldukları alandan başvurusu kabul edilecektir.

5- Öğretmen lisesi mezunları başvuru yapabilecek mi?

Öğretmen lisesi ve ilköğretmen okulu mezunları açıktan atama biçimiyle öğretmenliğe başvuruda bulunamayacaklardır.

6- Daha önce öğretmenlik yapanlar hangi alana geri dönebilecek?

Açıktan atama biçimiyle öğretmenliğe atanmak isteyenler, öğretmenlikten ayrıldığı alanda başvuru yapabileceklerdir. Bu nedenle başvuru bürolarında bunlardan, başvuracağı alanın belirlenmesi için Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği istenecektir.

7- Açıktan atama biçimiyle atamalarda kıstas nedir?

Açıktan atama biçimiyle öğretmenliğe atanacaklarda öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyette geçirilen hizmet süresi esas alınacaktır. Bu sürenin hesabında fiilen çalışılmış süreler esas alınacağından aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Ancak aylıksız izinli süreler kapsamında olmakla birlikte memuriyete başladıktan sonra askerlikte geçen süreler hizmet süresinden sayılacaktır. Özel ve vakıf üniversiteleri dâhil özel öğretim kurumlarında, vekil öğretmenlikte, ücretli öğretmenlikte ve kısmî zamanlı geçici öğreticilikte geçen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresinden sayılmayacaktır.
- Hizmet süresini fazla gösteren ya da memuriyette geçen hizmet süresini öğretmenlikte geçmiş gibi gösteren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu sürenin eksik yazılması ya da öğretmenlik yerine memuriyette geçmiş gibi gösterilmesi durumunda ise adayın beyanı esas alınacaktır.
- Adaylardan, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak üniversitelerde (özel ve vakıf üniversiteleri hariç) çalışmış olanların bu hizmet süreleri, öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır. Başvuru formu doldurulurken, bu duruma özellikle dikkat edilmesi adayların yararlarına olacaktır.

8- Muvafakat işlemleri nası olacak?

Kurumlar Arası İlk ve Kurumlar Arası Yeniden atama biçimiyle Bakanlığık kadrolarına öğretmen olarak atananların muvafakat işlemleri elektronik başvuru formunda belirtildiği şekilde yürütülecektir.

9- Aday memurlar naklen öğretmenlik atamalarına başvurabilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday Devlet memuru olarak görev yapanlar öğretmenlik için başvuru yapamayacaklar.

10- Hangi atama çeşidi kılavuz kapsamı dışındadır?

Kurum İçi İlk ve Kurum İçi Yeniden atama biçimleriyle öğretmenliğe atanacaklara ilişkin Yönetmeliğin 18'inci maddesine göre işlem yapılacağından, bu Kılavuz kapsamında başvuruları alınmayacaktır.

11- Öğretmen olmak için bilgisayar bilmek şart mıdır?

Bakanlığın yayımladığı kılavuza göre, ilk defa öğretmenlik kadrolarına atanacakların, bilgisayar kullanabilmesi gerekmektedir. Bilgisayar kullanma bilgisi iki şekilde ispat edilecektir.
- Öğrenimleri süresince en az üç kredilik bilgisayar eğitimi almış olmak (transkript ve benzeri)
- Bakanlık onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak.

12- Disiplin cezaları af kapsamına girenler atamalara başvurabilecek

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmış olup da, aldığı disiplin cezası 5525 sayılı Kanun kapsamına girenler öğretmenlik kadrolarına başvurabilecektir. Affın kapsamı için tıklayınız.

13- Çekilme veya istifalarda bekleme sürelerine uyulmalıdır?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94 üncü maddesine göre Devlet memurluğundan çekilmiş ve çekilmiş sayılanlarda, aynı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92 nci maddesine göre Devlet memurluğundan en fazla iki defa çekilmiş veya çekilmiş sayılmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56 ve 57 nci maddelerine göre adaylık devresinde görevine son verilenlerde (sağlık nedenleri hariç) ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bu atama dönemine ait son başvuru tarihine kadar en az 3 yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

Sürelere ilişkin detay için tıklayınız.

14- Öğretmenliğe naklen veya istifa sonrası dönüş yoluyla atama da yaş şartı var mı?

Bakanlıkça yayımlanan kılavuz taslağında yer alan açıklama şu şekildedir: "İlk defa ve açıktan ilk atama biçimiyle öğretmenliğe atanacaklarda başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (Daha önce öğretmenlik görevi yapmış ve açıktan atama biçimiyle başvuracaklarda 40 yaşından gün almamış olma şartı aranmaz),

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
01:41 - Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:10 - İBB'nin, açıktan 'müfettiş' atamasına dava açıldı00:05 - 19 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Mal Bildirimi elektronik ortamda istenebilir mi?00:04 - 657 sayılı Kanunda, ailenin güçlendirilmesi bağlamında, kısmi zamanlı çalışmanın önemi00:00 - Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!23:46 - İnterpol devreye girdi! Çalınan arabayı Gürcistan'da buldu23:41 - Yenikapı'ya kruvaziyer gemi limanı yapılacak23:36 - Fransa, okullarda Türkçe derslerini kaldırıyor23:31 - 186 milyon liralık vurgun: 2'si avukat, 6 kişi tutuklandı
23:26 - İçişleri Bakanlığı'ndan FOX TV'ye tepki!23:21 - Suriyeliler, 'kaçak hastane'yi dikenli çitlerle çevirmiş23:16 - Muhtar tarafından kampanya başlatıldı... 4 bin imza!23:11 - Marka sahipleri dikkat: 5 yıl kullanılmayanlar iptal olacak23:06 - Sinir damarına vurulan iğne hayatını kararttı23:01 - 4. kez alkollü yakalandı, ehliyetine 20 yıl el konuldu22:56 - Osman Kavala gözaltına alındı22:51 - Fahri müfettişler hatayı affetmiyor!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam