Yarı zamanlı çalışma düzenlemesi kadük kaldı

Ocak ayı başında Meclise sevk edilen kanun tasarısında yer alan esnek çalışma ve doğumdan dolayı aylıksız izinde derece kademe gibi düzenlemeler için maddeler kadük kaldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Nisan 2015 00:04
Yarı zamanlı çalışma düzenlemesi kadük kaldı

Meclis, 26 Ocak 2015 tarihinde "Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" adlı önemli bir kanun tasarısı sevk edildi. Tıklayınız.

Tasarıda yer alan düzenlemelere göre,

  • 1- Memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri süreler, kademe ve derece intibakında değerlendirilecek,
  • 2- Kadın memurlara doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı tanınacak
  • 3- Doğum sonrasında kadın memurların analık izni bitiminde başlayan 24 ay aylıksız iznin, istekleri halinde 2, 4 ve 6 aylık yarı zamanlı çalışma süresinin bitiminde de başlatılabilmesine imkan sağlanacak,
  • 4- Çocuğu olan memur anne ve/veya babaya çocuk mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getirilecek
  • 5- Tüm vatandaşlara birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı verilecekti.

Ancak tasarıda yer alan sadece doğum yardımı bölümü 6637 sayılı torba yasaya eklenmiş ve 6637 sayılı torba yasa 7 Nisan'da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tıklayınız.

Yukarıda yer verilen ve kalan 4 düzenleme ise bu yasama dönemine yetişememiş ve kanunlaştırılamamıştır.

Kalan düzenlemeler ancak 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimler sonrasında oluşacak yeni hükümet tarafından yeniden Meclise sunulursa gündeme gelebilecektir.

Özetle şuan için esnek çalışma, doğum sonrası ücretsiz izne derece gibi düzenlemeler yasalaşmadığından, eski uygulamalar aynen geçerlidir.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz