Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 Mayıs 2016 tarihli atama kararları

20 Mayıs 2016 06:40
+Aa- Yazdır
20 Mayıs 2016 tarihli atama kararları

Karar Sayısı : 2016/8796

Ekli listede adı yazılı kişinin karşısında gösterilen göreve atanması; Dışişleri Bakanlığının 25/4/2016 tarihli ve 352 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/4/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/4/2016 TARİHLİ VE 2016/8796 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI SOYADI ----HALEN BULUNDUĞU GÖREV --- ATANDIĞI GÖREV

Erdem BAŞÇI- *****-- İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Büyükelçi


Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2016/223

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığına Sebahattin BAYRAM'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan yürütür.


Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2016/256

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne, Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Abdullah ÇİFTÇİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan yürütür.


Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2016/257

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Süleyman Selim TÜYLOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan yürütür.


Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/297

1- Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Personel Genel Müdürü (34418) Muharrem ÜRGÜP'ün atanması, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Adalet Bakam yürütür.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/230

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Cevahir UZKURT'un atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/299

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Haşan ZER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 mcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/233

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Vakıflar Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürü Mazhar YILDIRIMHAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/301

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, Mehmet BAŞ'm atanması, 657 sayılı Kanunun 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Karan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam yürütür.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/302

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Eyüp Sabri DEMİRCİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 nci maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/303

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Celile Özlem TUNÇAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/201

1. Açık bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ömer EKŞİ'nin atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/243

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı İsmail KEMALOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/308

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına, Muhsin YAZICI'nm atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/310

1. Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat DEMİRKIRAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/311

1. Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan ASLAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/312

1, Şanlıurfa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necip ÖZGÖKÇE'nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/318

1. Hatay İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aydın TÜFEKÇİ'nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/206

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Kemal GÜRGENCİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/244

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına, Necmeddin AKBEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/207

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Antalya Defterdarı Veli TUNÇEZ'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.


Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/322

1. Afyonkarahisar Defterdarı Yaşar KISA'nın,

- Artvin Defterdarı Zeki AYDOĞAN'ın,

- Balıkesir Defterdarı Mehmet ERKİN AY'ın,

- Bingöl Defterdarı Özgür YILMAZ'ın,

- Denizli Defterdarı Özgür ÇELİK'in,

- Diyarbakır Defterdarı Haşan KOCA'nın,

- Eskişehir Defterdarı Yaşar Ahmet ÖZKAN'ın,

- Hatay Defterdarı Mustafa AKDEMİR'in,

- Kayseri Defterdarı Mehmet ÖZEFE'nin,

- Konya Defterdarı Ali TONGÜL'ün,

- Manisa Defterdarı Abdullah KIRIM'ın,

- Şımak Defterdarı İbrahim KULAOĞLU'nun,

başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Maliye Bakam yürütür.


Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/209

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür.


Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/210

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Funda KOCABIYIK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür.


Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/211

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Celil GÜNGÖR'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.


Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/212

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Yrd. Doç. Dr. Cem GENÇOGLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür.


Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/249

1. Bu kararnamede ismi yazılı yedi yedek subay askeri hakimin karşılarında gösterilen göreve atanmaları, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 3 16
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
22:50 - Türkiye rüzgar yatırımlarında Avrupa'da ilk beşte22:48 - Petrol zengini Suudi Arabistan ekonomisini 'güneşe' çevirdi22:28 - Futbolcular oruçlarını sahada açtı22:20 - Yangın bekçileri, oruçlarını 'itfaiyeci duası'yla açtı22:14 - Sivas hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı: 8 gözaltı22:11 - Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz vefat etti
21:44 - Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarlarının hasadına başladı21:38 - Kovid-19'a yakalanan öğretmen yaşamını yitirdi21:37 - Bu okul hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor21:35 - MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti21:31 - THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama21:06 - Johnson and Johnson, aşının dağıtımını erteledi
20:46 - ABD, Afganistan'daki tüm askerini çekiyor20:45 - Kayseri'de 1'i cezaevi müdürü, 13 kişi tutuklandı20:34 - Baykar Akıncı PT-3, iki testi daha başarıyla tamamladı20:31 - Aynı cadde üzerinde 1 dakika arayla iftar yapıyorlar20:25 - Nurettin Canikli'den, '128 milyar dolar' iddialarına yanıt
20:22 - Şarkıcı Petek Dinçöz 22 bin 550 lira tazminat ödeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam