15 Kurucu Rektöre ilişkin Kanun yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2007 08:32, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU, YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU, TELSİZ KANUNU İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE  KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5573 Kabul Tarihi : 11/1/2007

MADDE 1 ? 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 ? Bu Kanunla kurulan üniversitelerin kurucu rektörleri, iki yıllığına Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde üye tam sayısının 3/4 çoğunluğuyla belirlenecek altı profesör adaydan; Millî Eğitim Bakanınca onbeş gün içinde seçilerek Cumhurbaşkanına sunulan üç aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilir ve atanır. Yükseköğretim Genel Kurulunca aday belirleme işlemi bir ay içinde sonuçlandırılamadığı takdirde Millî Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek üç kurucu rektör adayı Cumhurbaşkanına sunulur."

MADDE 2 ? Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Habere Tepkiniz