BES'te, çalışanın faizli/faizsiz fon tercihi alınmalıydı

BES anlaşmaları öncesinde çalışanın faizli/faizsiz fon tercihi alınmalıydı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Nisan 2017 10:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
BES'te, çalışanın faizli/faizsiz fon tercihi alınmalıydı

Kamu kurumları şirketlerle BES anlaşmalarını yaptı ve çalışanlarından bu ayın 15'inde zorunlu BES kesintileri yapılacak

Ancak bir çok kamu kurumu, personeline hiçbir şey sormadan, veya işyerindeki yetkili sendikalardan görüş almadan, sigorta şirketini belirledi.

Yine bir çok kamu kurumu, personeline faizli/faizsiz seçeneği sunmadan, personelini BES'e dahil etti.

Oysaki Hazine Müsteşarlığının yaptığı açıklamaya göre personele faizli/faizsiz fonlardan hangisini seçeceği yönünde görüş sormalıydı.

Tek taraflı cebri işlemden dolayı büyük bir memnuniyetsizlik yaşanmakta olup, personele bu yaklaşım şekli, sisteme olan tepkiyi artırmaktadır.

İşte Hazine Müsteşarılığının açıkladığı 32 adetlik soru cevap dosyasından, personele fon tercihinin sorulmasını gerektiren bölümler:

6- İşveren olarak otomatik katılım uygulaması kapsamındaki yükümlülüklerim nelerdir?
a. Emeklilik şirketinin seçimi: 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamındaki her işveren çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. Şirket seçiminde, hizmet kalitesi, kesinti ve diğer hususlar göz önünde bulundurarak tercihte bulunulmalıdır.
b. Fonların Seçimi: İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Çalışan fon tercihlerinin, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme kapsamında doğrudan emeklilik şirketine bildirilmesi de kararlaştırılabilir.
c. Katkı payının ödenmesi: İşveren, katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür. Maaş ödemelerini Maliye Bakanlığınca işletilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kullanarak yapan Kamu Kurumları aynı sistemi kullanarak katkı payı ödemelerini gerçekleştirebilecektir.
d. Devir İmkanı: İşveren operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını emeklilik şirketine bırakabilir.

13- Çalışanlar, sisteme giriş esnasında herhangi bir fon tercihi bulunmazsa katkı payların hangi fonlarda yatırıma yönlenecektir? Fon dağılım değişikliği yapmasının bir sınırı var mıdır?
Çalışanlar tarafından faizli/faizsiz fon tercihinin yapılmaması durumları için, işveren anlaşma yapacağı emeklilik şirketine ön tanımlı bir tercihte bulunabilir. Bu kapsamda, katkı payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle 2 aylık süre boyunca faizli/faizsiz fonlarda değerlendirilir, akabinde ise standart fonda yatırıma yönlendirilmeye devam eder. Çalışanlar yılda 6 defa fon dağılım değişikliği yapabilir.

18- Çalışanlar otomatik katılım kapsamında mevzuatta belirlenenin oranın üzerinde bir oranda katkı pay kesilmesini talep edebilir mi?
Evet, talep edebilirler.

Hazine Müsteşarlığının yayımladığı soru cevap dosyası için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz