KPSS'de yerleşen adaylar için becayiş dilekçesi örneği

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2007 18:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
(EK - 3)
KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ) TALEBİ İÇİN
DİLEKÇE ÖRNEĞİ

.................................................MÜRACAAT KABÜL
KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA


ÖSYM tarafından KPSS - 2007/4 sonucuna göre ................. ili ..................................................' ne ...................... unvan ve ........................ branşında yerleştirmem yapılmıştır.
Aynı unvan ve branşla ..................................................................................'na yerleştirilen....................... T.C. Kimlik numaralı ....................................... ile karşılıklı olarak yer değiştirmek istiyorum.
Gereğini arz ederim. ...../......./ 2007

TC.Kimlik No:
Adres: Adı-Soyadı
Tel: İmza


UYGUNDUR
...../......./2007
Komisyon Başkanı
Adı Soyadı
Unvanı
İmza-Mühür

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber