1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir otelde her şey dahil eğitime katılan personele ayrıca yevmiye verilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, bir otelde her şey dahil eğitime katılan personele ayrıca yevmiye verilemeyeceğine karar verdi.
25 Temmuz 2019 00:04
Yazdır
Bir otelde her şey dahil eğitime katılan personele ayrıca yevmiye verilir mi?

2016 yılında bir il özel idaresinde yaşanan olayda, personele bir firmadan eğitim alınmıştır. Ancak eğitim bir resort hotelde her şey dahil eğitim kapsamında verilmiştir. Ancak, kurum herşey dahil eğitimin yanı sıra personele otelde kaldığı günlerde de yevmiye vermiştir.

Sayıştay Başkanlığı yaptığı incelemede, ilgili kuruma zaten her şey dahil paketi kapsamında eğitim, konaklama ücretlerinin bir bütün olarak verildiğini belirterek, oteldeki konaklamalar süresince ayrıca bir de yevmiye verilemeyeceğine karar verdi. Harcama yetkilisi ise semineri düzenleyen kuruluştan hizmet satın alınarak eğitim gideri ödemesi yapıldığını, personele ayrıca yevmiye verilmesi hususunda bir yanlışlık bulunmadığı şeklinde savunma yapmıştır.

İşte Sayıştay Temyiz Kurulunun 6.3.2019 tarihli, 45814 Tutanak nolu, 43566 Dosya Nolu kararı

Konu: Seminere katılmak üzere görevlendirilen İl Özel İdaresi personeli için Seminer gideri dışında, 6245 sayılı Kanun uyarınca ayrıca harcırah ödenmesi gerekirken, her şey dahil(eğitim de dahil) fatura bedelinin ödenmesi.

3) 36 sayılı İlamın 6'ncı maddesinde, ... Resort Hotelde 29.05.2016 - 03.06.2016 tarihleri arasında düzenlenen seminere katılmak üzere görevlendirilen ... İl Özel İdaresi personeli için Seminer gideri dışında, 6245 sayılı Kanun uyarınca ayrıca harcırah ödenmesi gerekirken, ... Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen her şey dahil(eğitim de dahil) fatura bedelinin ödenmesi sonucu oluşan kamu zararı toplam ..y. TL'nin tazminine hükmolunmuştur.

İlamda Harcama Yetkilisi olarak sorumlu lekçesinde özetle,

Daha önceki savunmalarını da tekrarlayarak, ilgililere 6245 sayılı Kanunun 37'nci maddesi uyarınca yevmiye verildiğini, semineri düzenleyen kuruluştan ise hizmet satın alınarak eğitim bedeli ödendiğini, her iki ödemenin de mevzuata uygu olduğunu, Eğitim bedelini bildiren 28.03.2016 tarih ve 72180796/64 sayılı yazının İlamda da belirtildiği gibi seminerin yapıldığı otelin değil ... Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin yazısı olduğunu, ödemenin bu kuruluşa fatura karşılığı yapıldığını,

Dolayısıyla fazla ve yersiz bir ödeme bulunmadığını, bu ödemenin 6245 sayılı Kanun ve harcırah ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını, Semineri düzenleyen kuruluş yeme ve konaklama hizmeti dahil bir düzenleme yapıyorsa bu hizmetin alınmasını engelleyen hiçbir hüküm bulunmadığını ifade ederek, ... İl Özel İdaresi 2016 yılı hesabının Sayıştay 1 inci Dairesinde yargılanması sonucu çıkarılan 30.01.2018 tarih ve 36 numaralı İlamın 6. maddesinde yer alan tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "Harcırahın Unsurları" başlıklı 5.maddesinde;

"Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu Kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olur." hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun "Muvakkat Vazife Harcırahı (Yol Masrafı ve Yevmiye)" başlıklı 14.maddesinde ise;

"Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; (...) " denilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre harcırah; memuriyet mahallinden başka bir yere giden memurlara katlanmış oldukları giderler karşılığı ödenmesi gereken paradır. Bu Kanuna göre harcırah deyimi, ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder. Yol masrafı, yolculukta kullanılacak nakil vasıtası ücretidir. Yevmiye ise; bu yasaya göre yolluk verilmesini gerektiren yolculuk ve oturmalar dolayısı ile ilgililere iaşe (yeme içme) ve ibate (konaklama) giderlerin karşılığı olarak, miktarı yurtiçi için ilgili yıl Bütçe Kanunu ve yurtdışı için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen gündeliği ifade eder.

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesinde; 29.05.2016 - 03.06.2016 tarihleri arasında ....'da bulunan ..... Hotelde ... Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezince tertip edilen; 4735 sayılı Kanuna Tabi Yapım İşleri Mal ve Hizmet Alımları Sözleşme Uygulamaları konularında bilgilendirme seminerine katılmaları için, Müdür .....'in; 14.04.2016 tarih, ... sayılı, Şef ....., Şef .... ile Tekniker ..... 18.04.2016 tarih, 648 sayılı ve Mühendis ....'nun 26.05.2016 tarih, 851 sayılı Genel Sekreterlik Makamı Olur'ları ile görevlendirildikleri anlaşılmaktadır.

... ..... Araştırma ve Uygulama Merkezinin 28.03.2016 tarihli ve 72180796/64 sayılı yazısının ekinde "Eğitim bedeli" başlığı altında;
"İki kişilik odada 5 gece konaklama durumunda ödenecek kişi başı bedel KDV dahil ..... TL,
Tek kişi 5 gece konaklama durumunda ödenecek kişi başı bedel KDV dahil ..... TL'dir.
Aynı kurumdan 4 veya daha fazla kişinin katılımı durumunda kişi başı .... TL indirim yapılmaktadır.
Yukarıdaki bedeller eğitim hizmetinin yanı sıra ... Resort hotelde 5 gece (6 gün) her şey dahil konaklamayı da içermektedir.
(...)" açıklamalarına yer verilmişse de söz konusu açıklamaların sadece eğitim bedeline ilişkin değil konaklama bedeline de ilişkin olduğu,

Katılımcıların, her şey dahil tam pansiyon ve açık büfe sistemiyle ağırlandığı konaklama bedelini de içerecek şekilde ... ....., Araştırma ve Uygulama Merkezine seminer için Müdür ... için ... TL ile diğer personel için kişi başı ... TL'den olmak üzere toplam ... TL ödeme yapıldığı görülmektedir.

Söz konusu seminerlere ait tüm giderler (konaklama, kahvaltı, öğle-akşam yemekleri) ilgili organizatör kuruma ödendiğinden yukarıda bahsedilen mevzuat hükümlerine göre katılımcılara seminer süresince ayrıca gündelik verilmesi mümkün değildir.

Personelin katıldığı eğitim seminerlerine katılım bedeli olarak özel idare bütçesinden semineri düzenleyen organizatör firmaya yapılan ödemeler ile bu seminerlere katılan personele yolda geçen günler için yevmiye ve yol gideri ödemelerinde ise mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Ancak yolda geçen günler dışındaki ikamet yevmiyesi hizmet satın alma suretiyle özel idare bütçesinden karşılandığından bu seminerlere katılım için görevlendirilen personele ikamet edilen günler için ayrıca yevmiye ödenmesi mükerrerliğe yol açacağından mevzuata uygun bulunmamaktadır.

Bu durumda; 36 sayılı ilamın 6'ncı maddesi ile tazmin hükmolunan .... TL'den mevzuata uygun olan ... TL'nin düşülerek geriye kalan .... TL kamu zararından;

.... TL' nin harcama yetkilisi (Genel Sekreter) ... ile gerçekleştirme sorumlusu (....'nun,

.... TL'nin harcama yetkilisi (Genel Sekreter) .... ile gerçekleştirme sorumlusu (Yazı işleri Müdürü) ....ün,

... TL nin harcama yetkilisi (Genel Sekreter) .... ile gerçekleştirme sorumlusu .....'ın, uhdelerinde bırakılmak üzere DÜZELTİLMEK SURETİYLE TASDİKİNE, Oy çokluğuyla(2. Daire Başkanı ...., Üyeler ...., .... ile ....'ın aşağıda belirtilen azınlık oylarına karşı),

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
03:05 - Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik03:03 - Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik01:53 - Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden korona virüs ilgili iddialara ilişkin açıklama01:51 - İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sahte korona virüs içerikleriyle ilgili uyarı00:02 - Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?00:02 - 6 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
00:00 - Bu kampüste hayat var23:51 - Bu haber tüm gelin ve kaynanaları ilgilendiriyor23:45 - Antalya'da bin 500 polisin katılımıyla koronavirüs denetimi23:31 - Türk akademisyenin geliştirdiği yöntem hastalara şifa oluyor23:26 - Talip Geylan: Okul öncesi zorunlu eğitim kapsamına alınmalı23:10 - Ünlü şarkıcıya haciz şoku! Milyonluk evi elden gidiyor
23:00 - Tunceli Valisi Özkan'dan Munzur Gözeleri açıklaması22:40 - TİGEM'den çiftçiye 'yerli ve milli sebze tohumu' katkısı22:36 - Türk yönetici geleceği şekillendirecek 50 genç listesinde22:28 - Doğa tutkunlarının adresi: Sardala Koyu ve Cennet Havuzu22:24 - AK Parti İlçe Başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı
22:14 - SpaceX, Starship mekiğinin test fırlatışını yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam