Toplu sözleşme hakem heyeti belli oldu

1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin hakem heyeti belli oldu. Takvime göre 21 Ağustos'a kadar yetkili konfederasyon Memur-Sen ve hükümet arasında uzlaşma sağlanmazsa kararı hakem heyeti verecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2019 00:19, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2019 09:02
Toplu sözleşme hakem heyeti belli oldu

1 Ağustos'ta başlayan ve komisyon çalışmaları ile devam eden 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma olmaması durumunda başvurulacak hakem heyetinin kimlerden oluşacağı belli oldu. 11 kişiden oluşan hakem heyetinin uzlaşma olmaması durumunda 4 gün içerisinde karar vermesi gerekiyor.

HAKEM HEYETİ 4 GÜN İÇİNDE KARAR VERECEK

Yasaya göre kamu işvereni ile yetkili konfederasyon uzlaşma sağlayamazsa hakem heyeti süreci işliyor. 21-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak başvuru sürecinden sonra karar vermek için 4 günlük bir süre kalıyor. Hakem heyeti uzlaşma olmaması durumunda 24-28 Ağustos tarihleri arasında karar vermek zorunda. 1 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde bu yıl Kurban Bayramı arası da giriyor. Hükümet daha önce açıklanan takvime göre Kamu Görevlileri Heyetine sunacağı teklifi bayramdan sonra 16 Ağustos'ta duyuracak. 21 Ağustos'a kadar da bu sürecin bitmesi gerekiyor. Yani Kamu Görevlileri Heyeti bu teklife de 5 gün içerisinde cevap vermek zorunda.

KAMU İŞVERENİ ANKARA'YA GÜVENİYOR

Toplu sözleşmede yüksek hakem kurulu üyelikleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlendi.

İşte belirlenen yüksek hakem kurulu üyelerinin listesi.

HEYETİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN OLARAK 4688 SAYILI KANUNDA YER ALAN HÜKÜM

Madde 34 - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu her toplu sözleşme dönemi için;

a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanınca Başkan olarak seçilecek bir üye,

b) Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye,

c) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye, (TOPLAM 4)

d) Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye,

e) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere (d) bendinde belirtilen bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye,

olmak üzere onbir üyeden oluşur.

Birinci fırkanın (b) bendi gereğince belirlenen üyeler, konfederasyonlarca belirlenen üyeler ile öğretim üyeleri, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından iki hafta önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Başkan ve diğer üyeleri, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce belirlenir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı ve her bir üyesi için aynı usul ve esaslar çerçevesinde birer yedek üye görevlendirilir.

Bu Habere Tepkiniz