Araştırma görevlisinin kadrosuyla ilişiği 'usul ve esasa' dayanılarak kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, araştırma görevlisinin usul ve esasa dayalı olarak ilişiğinin kesilmesine yönelik işlemi hukuka aykırı görmedi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Nisan 2020 00:04, Son Güncelleme : 31 Mart 2020 11:58
Araştırma görevlisinin kadrosuyla ilişiği 'usul ve esasa' dayanılarak kesilebilir mi?

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumuna "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında atanan araştırma görevlisinin ilgili usul ve esaslarda yer verilen hükme göre yabancı dil şartını belirlenen süreler içerisinde taşımaması sebebiyle kadrosuyla ilişiği kesilmiştir.

Davacının İdare Mahkemesi nezdinde açtığı dava kişinin lehine sonuçlanmıştır. Mahkeme gerekçe olarak, araştırma görevlilerinin ilişiğinin usul ve esasa dayalı bir işleme kesilemeyeceğini ifade etmiştir.

Danıştay nezdinde temyize giden dava sonucunda Sekizinci Daire kararında özetle; usul ve esasların dayanağının ilgili yılda yayımlanan bütçe kanunu olduğu, idarenin bu dayanak çerçevesinde belirleyeceği usul ve esasa göre ilişik kesme, atama vb. işlemleri tesis etmeye yetkisinin olduğunu, bu durumda idarenin yabancı dil şartını usul ve esaslara göre yerine getiremeyen kişinin ilişiğini kesmesinde hukuka aykırı bir durum olmadığına hükmederek, idare mahkemesinin kararını bozmuştur.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

Bu Habere Tepkiniz