YÖK'ten araştırma görevlilerine kayıt dondurma imkanı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ÖYP ve 50/d statüsünde görev yapan tüm araştırma görevlileri yararlanabilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 16 Nisan 2020 16:06
YÖK'ten araştırma görevlilerine kayıt dondurma imkanı!

Hatırlanacağı üzere, 01 Nisan 2020 tarihli haberimizde; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan kararla, yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları halinde 2019-2020 bahar döneminde kayıtlarının dondurulabileceğini ve bu sürenin de azami süreden sayılmayacağını gündeme getirmiştik.

Daha sonra ise alınan bu kararın 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki araştırma görevlileri ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve Öncelikli Alanlar Projesi kapsamındaki araştırma görevlilerinin de yararlanmasında engel bulunmadığını 09 Nisan 2020 tarihli yazımızda ifade etmiştik.

Bugün, YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, bu konuda tereddütlerin oluştuğu görülerek; görüşümüzle uyumlu olarak "Araştırma görevlilerinin kayıt dondurmalarına karar verilmesi halinde, kayıt dondurulan sürenin araştırma görevlisi kadrosunda azami bulunma sürelerine de eklenmesine" karar verilmiştir.

Ayrıca, tez aşamasında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca kayıt dondurma işleminden yararlanacağına karar verilen kişilerden, aynı zamanda 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında geçici kadro tahsisi yapılmış olanların, kadrosunun bulunduğu üniversiteye geçiş işlemlerinin başlatılmasına da karar verilmiştir.

Bu hüküm gereğince, halen kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun dışında 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca lisansüstü eğitime devam edenler "kayıt dondurma" işlemi yapması halinde, geçici görevlendirmeleri iptal edilerek kadrolarının bulunduğu üniversitelere gitmekle yükümlü olmuştur.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz