1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mükerrer Resmi Gazetede 66 tebliğ ve karar yayımlandı

2021 yılı Bütçe Kanununun Resmi Gazetede yayımlanması sonrasında 3'ü kanun olmak üzere 66 karar ve tebliğ 5 mükerrer halinde 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
31 Aralık 2020 23:01
+Aa- Yazdır
Mükerrer Resmi Gazetede 66 tebliğ ve karar yayımlandı

2021 yılı Bütçe Kanununun Resmi Gazetede yayımlanması sonrasında 3'ü kanun olmak üzere 66 karar ve tebliğ 5 mükerrer halinde 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Aşağıda yer verilen mevzuatın linkerine www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

BİRİNCİ VE İKİNCİ MÜKERRERDE YAYIMLANAN

7258 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
7259 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

ÜÇÜNCÜ MÜKERRERDE YAYIMLANANLAR

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
-- İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)
-- İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351)
-- Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3352)
YÖNETMELİKLER
-- İthalat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
-- Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
-- Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/1)
-- Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/2)
-- Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/3)
-- Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/4)
-- Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/5)
-- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/6)
-- Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/7)
-- Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/8)
-- Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)
-- Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/10)
-- Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/11)
-- Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/12)
-- İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/13)
-- Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/14)
-- Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2021/15)
-- Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/16)
-- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/17)
-- Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/18)
-- Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/19)
-- Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2021/20)

DÖRDÜNCÜ MÜKERRERDE YAYIMLANANLAR

TEBLİĞLER
-- İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1)
-- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)
-- Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)
-- Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/5)
-- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/6)
-- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/7)
-- Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/8)
-- "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)
-- Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/10)
-- Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)
-- Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/12)
-- 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/13)
-- Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/14)
-- Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/15)
-- Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/16)
-- Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/20)
-- Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/21)
-- İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/22)
-- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23)
-- Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/25)

BEŞİNCİ MÜKERRERDE YAYIMLANANLAR

KANUN
7262 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
-- 2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
-- Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2021 Yılı Tarifesi
-- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar
-- 2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
-- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2020/46)
-- Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2020/47)
-- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2020/48)
-- Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2020/49)
-- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2020/50)
-- Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2020/51)
-- 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2020/53)
-- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18)
-- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)
KURUL KARARLARI
-- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2020 Tarihli ve 9946, 9947, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957, 9958 ve 9959 Sayılı Kararları

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
20:55 - 'Pipet paketleme işi' vaadiyle 280 kişiyi dolandırdı20:43 - Kenya, Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı satın alacak20:42 - Temizlik işçisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti20:40 - Fenerbahçe'den sağlık çalışanlarına jest20:37 - Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler sona erdi!20:35 - 'Gel kuçu kuçu' söylemi tahrik sayıldı, cezada indirim yapıldı
20:34 - Değeri tam 6 milyon lira! Çanakkale'de ele geçirildi20:29 - Oxfam: Salgın küresel ekonomik dengesizliği artırdı20:27 - Fosil yakıt şirketlerinin hisseleri dibe vurdu20:22 - THY, İsrail seferlerini geçici olarak durdurdu20:21 - Norveç, İsveç ile sınırını kapatma kararı aldı20:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi
20:16 - Ankara Emniyeti'nden kaçakçılara operasyon: 51 gözaltı19:58 - 'Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm'19:50 - Pistten çıkan uçak kazasında Boeing'e tazminat davası açıldı19:48 - Tarihi camideki 259 yıllık güneş saatine badana yapıldı19:41 - Sahte polisin tuzağına düştü, 15 bin 500 lirasından oldu
19:40 - Buzullar 30 yıl öncesine göre yüzde 57 daha hızlı eriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam