Uzman jandarmalar hakkında bilinmesi gerekenler

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2007 10:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıdaki yazı "Haber Gönder" ile memurlar.net'e iletilmiştir.

UZMAN JANDARMALAR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN GERÇEKLER

Siyasi yapıları, ideolojileri ve yönetim şekilleri ne olursa olsun, bütün devletlerin olmazsa olmaz görevlerinin en başında ülke güvenliğinin sağlanması ve bu çerçevede emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması gelmektedir. Çünkü, emniyet ve asayişin olmadığı bir ülkede ne güvenlikten ve nede haklardan bahsedile bilir. Ülkenin çok büyük bir bölümünde güven ve huzurun sağlanması amacıyla gece ve gündüz, her türlü arazi ve iklim şartında çalışmalarını sürdüren Jandarma Genel Komutanlığının mutlu bir toplum yaratılmasında ekonomik refah düzeyinin yüksek olması için elinde geldiğince çalışan rütbeli(muvazzaf) personel sayısı yaklaşık 46.800'dür.

Bu 46.800 rütbeli personelin ;
----- 4.000'i Subay,
----- 17.800'i Astsubay
----- 25.000'i Uzman Jandarma'dan oluşmaktadır.

Görüldüğü gibi Jandarma Genel Komutanlığı personel(muvazzaf) sayısının % 54'lük bölümünü Uzman Jandarmalar oluşturmaktadır.

Uzman jandarma kaynağını en az lise mezunu erkek ve bayanlar (bayanlar yalnızca bando komutanlıklarında görevlendirilmek üzere) oluşturmakta, ÖSYM.' ce yapılan yazılı sınavda başarılı olan adaylar J.Okullar Komutanlığınca mülakat ve bedeni yeterlilik sınavına tabi tutulmakta, belirlenen asil ve yedek adaylardan askeri öğrenci olabileceğine dair asker hastanelerinden "askeri öğrenci olur" tasdikli sağlık raporu alabilenler arasından okula öğrenci alımı yapılmaktadır. Uzman Jandarma okulu subay ve astsubay okulları ile birlikte Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı kışlasında konuşlu olup, 1 yıllık eğitim ve öğretim süresine sahiptir. Uzman jandarma okulunda verilen eğitim astsubay okulunda verilen eğitim ile aynı olup, kullanılan kitaplar müşterektir.

Uzman Jandarma Kanuna tabi, en az Lise ve dengi okul mezunu; subay, astsubay gibi askeri okulda eğitim görmüş eğitimini başarı ile bitirenlerden çekilen kura ile yurdun dört bir tarafına ataması yapılan ve Uzman Jandarma Çavuş olarak mesleğe başlayan ve Uzman Jandarma VIII. Kademeli Çavuş rütbesine kadar rütbeye haiz kişilerdir.Uzman Jandarmalar Muvazzaf personel olup (Subay, Astsubay gibi) sözleşmeli değillerdir. İlk olarak mesleğe alınma tarihleri 1988 olup o günden bu güne kadar Uzman Jandarma okuluna devamlı personel alımı devam etmektedir. 3466 Sayılı kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerine alınan Uzman Jandarmaların eğitim seviyesinin %5' i ortaokul, % 95'i ise lise, yüksekokul ile üniversite'dir. Mesleğe ilk Uzman Jandarma alımından bu güne kadar yaklaşık 19 yıl geçmiş olmasına rağmen ve 1989'lu yıllardan günümüze dek "Uzman Jandarmaların özlük haklarında iyileştirme yapılmasına dair" gerek kurumumuz olan JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'na ve gerekse kanun çıkarmaya tek yetkili kurumumuz olan yüce meclisimize(T.B.M.M.) sayısız müracaatlarda bulunmamıza rağmen ne yazıktır ki aradan geçen 18 yıl gibi, bu kadar uzun bir süre zarfında müracatlarımıza yönelik olumlu, somut bir adım atılmamıştır. Hal böyle iken; bugün sayıları 25.000 olan Jandarmanın İsimsiz kahramanları(Uzman Jandarmalar) mağdur edilmişler ve mağdur edilmeye de devam edilmektedirler.

Bazı konu başlıkları ise şöyledir;
1. Ordu evleri

Türk Silahlı kuvvetlerinin konaklama, eğlenme ve dinlenme ile diğer ihtiyaçlarına cevap vermesi maksadıyla kurulmuş Subay, Astsubay, sivil memur ve hatta kart çıkartmak suretiyle sivil vatandaşların dahi hizmetine açılmış olan orduevleri silahlı kuvvetlerin daimi muvazzaf, emir komuta zinciri içerisinde yer alan komutanlık ve amirlik vasfı bulunan Uzman Jandarmalara kapatılmış ve Orduevlerine Uzman Jandarmalar alınmamaktadır. Bir öğretmen öğretmenevi'nden faydalanırken, bir polis polisevi'nden faydalanırken Uzman Jandarma Ordu personeli Orduevinden faydalanamamaktadır.

2. Eğitim-öğretim süresi, müfredat, eğitim şekli ile kullanılan mekan, öğretmen kadrosu ile kitaplar dahil astsubaylar ile bire bir aynı olmasına karşın, uzman jandarmalar astsubaylara uygulanan ek göstergelerin 2/3' ü uygulanmakta, bu nedenle gerek maaş ve gerek emekli maaşı/ikramiyesinde astsubaylar ile aralarında uçurumlar oluşmaktadır. Kaldı ki kıt'alarda uzman jandarmalar astsubay yardımcısı olarak ve yerine görev yaparlar.

3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun yürürlüğe girdiği yıl olan 1988 yılından bu güne dek, aradan geçen yaklaşık 19 yıllık süreci bir kenara bırakıp, aşağıda yazılı olan kanun değişikliğini, tarihini ve aradan geçen zamanı inceleyin lütfen! Kabül edilmiş bir kanunun dahi gereğinin uygulanmaması ve hayata geçirilememesi; Bir sorumsuzluk örneği mi? Bir ihmalkarlık mı? Yoksa vurdum duymazlık mı? Eğer böyleyse; Suçlu kim?

"Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kanun No. 5135 Kabul Tarihi: 14.4.2004
Madde 1. ? 28.5.1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 4. ? Uzman jandarma kaynaklarını, 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az lise veya dengi okul mezunu erkeklerden; "

3. 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun yukarıda kanun değişikliği belirtilen tarih ve sayısı(Kanun No. 5135 Kabul Tarihi: 14.4.2004)na göre 4'ncü maddesi; kaynaklarını, 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşında en az Lise veya dengi okul mezunu erkeklerden;? ibaresi olup halen görevde veya yeni mezun olan Uzman Jandarmalar Okul tabanına göre 10'ncu Derecenin 1'nci Kademesinden göreve başlaması gerekirken Orta Okul mezunu sıfatıyla 11'nci Derecenin 1'nci Kademesinden göreve başlamaktadırlar.

4. Ön lisans, Lisans veya daha yüksek seviyede okul bitiren tüm memurlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ortak hükümler bölümüne göre 1'nci Dereceye yükselip 1'nci dereceden emekliliğe hak kazanırken mevcut durumda görevde olan ve bu Yüksek Öğrenimlerden herhangi birini bitiren Uzman Jandarmalar ise bu dereceye yükselememektedirler. Türkiye Cumhuriyetinde TSK mensubu olarak Lise mezunu olup 10'ncu Dereceden başlaması gerekirken Orta Okul sıfatıyla 11'nci dereceden göreve başlayan ve Ön lisans, Lisans veya daha yüksek seviyede eğitim alıp 1'nci dereceye yükselemeyen tek meslek grubu Uzman Jandarmalardır. ?Anayasanın Temel İlkelerinden Eşitlik İlkesine ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi?ne, Dünya Eğitim Anlayışı Normlarına aykırı, çağdaş olmayan bu durumdan dolayı 3466 sayılı kanuna tabi tüm Uzman Jandarmalar maddi ve manevi yönden zarar görmektedirler.

5. Ek göstergeleri diğer tüm devlet memurlarının aksine derece karşılığı değil Astsubayların Ek göstergelerine endekslidir. Bu da astsubayların 2/3'üdür.Türkiye'de hiçbir memurun göstergesi diğer bir memura göre yüzdelik oranla kıyaslanmamaktadır.

6. Aynı eğitime sahip oldukları halde astsubayların aksine Uzman Jandarmaların okulda geçen süreleri emekli keseneğine tabi tutulmayıp emekliliklerinde hak kaybına uğramaktadırlar.

7. TSK.'ni 24 saat esasına göre Devriye Komutanı ve Asayiş Tim Komutanı sıfatlarıyla temsil ederek vatan için yüzlerce şehitler veren, 3466 sayılı kanuna tabi Uzman Jandarmalar, yeni kabul edilen temsil tazminatına layık görülmeyerek bir kez daha hakettiği haklardan mahrum edilerek, mağdur edilmeye maruz kalmışlardır. UzmanJandarmalarveUzmanErbaşlar:%15SivilMemurlar:%5

8. Bakın bir diğer gerçeğe! İşte size lojman gerçeği; TSK da görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların Lojman tahsisindeki güya adaletli olan dağılımına hep birlikte bir bakalım:
Subaylar:%45
Astsubaylar:%35

Üstelik bu %15 in içerisine lojmanda oturma şartlarına haiz sayıları 5.000'i bulan Uzman Erbaşları' da dahil etmişler ve 8 kişilik bir lojmanda 4 subay 3 astsubay 1 Uzman Jandarma veya Uzman Erbaş oturmak zorunda kalacak. Şu anda mevcut düzenlemelerle Subayların tamamı, Astsubayların % 95'i, Uzman Jandarmaların ise %5'i lojmanda oturmaktadır. Ne kadar adeletli bir dağıtım olup olmadığıkamuoyununtakdirinedir.

Bir diğer konu da; Genel Kurmay Başkanlığının çeşitli sivil kuruluşlar ile TSK. Personeli yararına düzenlediği kampanyalarda Uzman Jandarmalardan hiç bahsedilmemektedir. Yapılan basın açıklamalarında dahi Subay, Astsubay, Erbaş ve Er denilmektedir bayram mesajlarında dahi Uzman Jandarmaların adı geçmemektedir.

9. Astsubayların özlük hakları belirlenirken subay özlük hakları temel alınmış fakat aynı uygulama rütbeli personel olarak anılan ve muvazzaf konumda olan biz Uzman Jandarmalara uygulanmamıştır. Kıdemli Başçavuş rütbesindeki bir astsubayın özlük haklarının karşılığı subaylarda Kıdemli Binbaşı rütbesi iken Uzman Jandarmalarda bu göreve yeni başlayan bir Teğmen seviyesini yakalayamamaktadır.

10. Hatta; statü açısından astımız konumunda olan ve tim komutanlığı veya yardımcılığı yaptığımız görevlerde mahiyetimizde çalışan Sözleşmeli Uzman Erbaşlara ait 3269 sayılı kanunun 16'ncı maddesinin 10.02.2004 tarih ve kanun no:5085 ile değiştirildiği,
Bu kapsamda; "Uzman Çavuşlar(Uzman Erbaşlar) 10'uncu derecenin 1'inci kademesinden; uzman onbaşılar ise 11'nci derecenin 1'inci kademesinden giriş yaparlar." şeklinde değiştirilmiştir.
İntibaklarımız açısından yukarıda belirtilen emsaller gözönüne alındığında; Uzman Jandarmaların özlük hakları konusunda mağdur edildiği aşikar olup, Bu mağduriyetin düzeltilmesi için kanun değişikliği kaçınılmazdır.

Görüldüğü üzere; Uzman Jandarmalar özlük hakları yönünden her zaman ordunun dışında kalmış, adeta unutulmuş ve bu yönden ordu mensubu olarak değer görmezken, aksine terörle mücadelede ve yoğun görevlerinin ifasında hernedense ordu mensubu olarak görülmektedir.

Sonuç olarak; Uzman Jandarmaların özlük hakları açısından şu andaki mevcut uygulamalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile çelişmekte olup, özlük haklarımızı içeren birçok hakediş 926 sayılı TSK Kanununa göre düzenlenmiştir. Bu durumda; gözle görülür şekilde aynı tahsil şartlarına haiz olduğumuz meslektaşlarımızla maaş ve hakedişler yönünden arada farktan ziyade, tabir-i caizse uçurumlar oluşmaktadır. Bütün bu haksızlıklar ülkemizin yönetim şekli olan CUMHURİYET ve DEMOKRASİ ile bağdaşmamakta ve ANAYASA' nın temel ilkelerinden olan"eşitlik ilkesi"ne ve AVRUPA İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ'ne "aykırılık" teşkil etmektedir. Özlük haklarımızın görevde etkinlik ve verimlilik sağlanması ve Uzman Jandarmalara hakettikleri bir yaşamın sağlanması açısından yeniden düzenlenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

ELEMAN! Türk Silahlı Kuvvetlerine ve dünyanın hiçbir askeri personeline yakışmayacak layık görülmeyecek bir unvan bizlere sadece aşağılanmak ve ast olduğumuzu göstermek için bulunmuş insanlığa ve 21.yy dünyasına yakışmayacak bir ünvandır.uzmanı, yardımcısı yada buluna bilecek herhangi bir unvan bundan daha modern ve çağdaş bir unvan olurdu.Bizler Astsubayların yardımcılarıyız her kulvarda atanma ve görev yerlerimize bakılırsa bu durumun böyle olduğuda görülecektir.O halde neden!3 aylık elektrikçi çırağına bile eleman deseniz size dönüp ters ters bakar.15-20 yıl bu mesleğe hizmet etmiş bir insana yada elekliliği gelmiş bir insanı sizler eleman olarak emekli edemezsiniz. Bu utancın ve aşağılık kompleksininde düzeltilmesi bir zarurettir.Bizler bu teşkilatta ne olduğumuzu yetkimizi görevimizi çok iyi bilmekteyiz.Disiplinin temelinde korku değil saygı yatmalıdır.Başarının sırrıda Komutanlar tarafından astlarını aşağılamak yada korkutmak değil onlarla gurur duymak, takdir etmek, yüceltmektengeçer.

RÜTBELER!1988 Yılından günümüze kadar yaklaşık her 2 yılda bir rütbelerimiz değişmekte TSK mensupları arasında ve hizmet ettiğimiz ve sürekli içlerinde olduğumuz vatandaşlar nezdinde alay konusu olmaktayız.Kolumuza kadar çizilen rütbelerin yerine en azından Astsubaylarınki gibi daha küçük ve kolay rütbe şeklini bulmak bu kadarmı zor anlamak güç.Hala V.kademeden sonra kolamı yoksa IV.kademenin altınamı kademe alacağımızı bilmiyoruz.İşin en ilginç tarafı bunu bize rütbe takan komutanlarımız ve personel şube müdürlüğümüzde bilmemektedir.Bu kadar basit bir konunun bile bu kadar olay olduğu başka hiçbir kurumda görülemez diye düşünüyorum.çünkü bizler sahipsiziz yukarda anlatmaya çalıştığım bariz konulardan da anlaşılacağı üzere bizler bu teşkilata neden alındığını bile bilmeyen sindirilmiş,ezilmiş,haksızlıklara uğramış içimizde derin yaralar izler bırakarak bu rütbeyi buralara kadar getirerek ELEMAN rütbesinde emekliler vermiş Askerlikte tezkere bırakıp 3 aylık eğitime müteakip uzman erbaş olan güya astlarımızdan bile her anlamda geri bırakılmış jandarmanın büyük temsilcisi ve gücü UZMAN JANDARMALARIZ.

KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA ARZ OLUNUR.
Yıl : 2007

Bu Habere Tepkiniz