ÖSYM, yabancı dil sınavı eşdeğerliklerini neden kurumlara bildirmiyor!

ÖSYM, yabancı dil sınavı eşdeğerlikleri hakkında aldığı kararları kurumlara yazılı olarak bildirmeli!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 27 Haziran 2021 16:32
ÖSYM, yabancı dil sınavı eşdeğerliklerini neden kurumlara bildirmiyor!

Bilindiği üzere, uluslararası yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kanununun "Temel İlkeler" başlıklı 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan; "Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir." hükmüne göre ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Söz konusu uluslararası dil sınavlarının eşdeğerlikleri, başta akademik personel alımları, kurum içi yükselmeler ve lisansüstü öğrenci başvuruları olmak üzere adaylar ve kamu idareleri tarafından takip edilmesi gereken bir konudur.

Fakat, adayların başvurularını ve kurumların kontrol süreçlerini doğrudan etkileyecek yabancı dil sınavı eşdeğerlik kararları ÖSYM tarafından kamuoyuna etkin bir şekilde duyurulmamaktadır.

ÖSYM 6 Nisan 2021 tarihinde Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanını yenilemiş, ancak kurumlara bırakın resmi yazı yazmayı web sayfasında duyuruya bile yer vermemiştir.

Halbuki, bir önceki aldığı eşdeğerlik kararından farklı olarak bu defa, "Eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının puanları, sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemiş ise belgede belirtilen sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile eşdeğerlik amacı ile kullanılabileceği" kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla, bu karar halihazırda uluslararası yabancı dil sınavı bulunan kişileri de doğrudan etkilemektedir.

Bu bakımdan, yabancı dil sınavları eşdeğerlik kararlarının adayların başvurularını ve kamu idarelerinin değerlendirmelerini etkileyerek hukuki sonuç doğurma ihtimali dikkate alınmak suretiyle ÖSYM tarafından daha etkin bir şekilde duyurulması gerektiğini kendilerine hatırlatmak isteriz!

Güncel ÖSYM Eş değerlik kararlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bu Habere Tepkiniz