Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik

1 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Temmuz 2021 08:34
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklik ile sağlık personel ve emniyet personeline yönelik bazı düzenlemeler yapıldı.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 4210

Ekli Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 211 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

30 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "taşıyanlarla çarşı ve mahalle bekçilerine" ibaresi "taşıyanlara" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli II SAYILI CETVEL'in (SAĞLIK HİZMETLERİ VE Y ARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIF I) bölümünün (3) sıra numaralı satın aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe ekli "DİP NOT"un (A) bölümünün (3) numaralı sırasının birinci fıkrasına ''takviye hazır kuvvet," ibaresinden sonra gelmek üzere "arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personel," ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "arama kurtarma timleri ile" ibaresi yürüdükten kaldırılmış, aynı fıkraya "kurbağa adam," ibaresinden sonra gelmek üzere "gemi adamı," ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "(yunus-şahin)" ibaresi "(yunus-şahin-narkotim)" şeklinde değiştirilmiş, 'Başbakanlık koruma motosikletli ekibi," ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde ilk derece amirlik eğitimi gören komiser yardımcısı adaylarına, Polis Akademisinin talebi üzerine (II) sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler, eğitim süreleri de göz önünde bulundurularak aynı sırada belirlenmiş miktarlar aşılmamak koşuluyla Emniyet Genel Müdürünün onayıyla belirlenir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe eldi "DİP NOT'un (A) bölümünün (4) numaralı sırasının birinci fıkrasında yer alan "başlık" ibaresi "başörtüsü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Bu Habere Tepkiniz