1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen

Öğretmen

 
21 Eylül 2005 12:24
Sözleşmeli Öğretmen Alımına İlişkin Genelgenin İptali İstendi
Türk Eğitim-Sen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 20 bin sözleşmeli öğretmen alımının dayanağını oluşturan 01 Eylül 2005 tarihli 53985 sayılı, "Kısmi zamanlı geçici öğreticilik" konulu 2005/78 no'lu genelgenin iptali ve genelge hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talebiyle Danıştay Başkanlığında dava açtı. Dava dilekçesini görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
19 Eylül 2005 09:53
Ek Ders Ücretlerine İlişkin Genelge Ne Zaman Değiştirilecek?
Yüksek lisans yapmış öğretmenlerin ek ders ücretleri, sitemize en sık sorulan sorulardan birisidir. Milli Eğitim Bakanlığı uygulama birliği sağlamak için 1998/127 sayılı genelge yayımlamıştır. Ancak söz konusu bu genelgenin "ilköğretim müfettiş ve yardımcıları ile genel idare hizmetleri sınıfında olup Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlanmakta olanlar ücretleri bakımından bu öğrenimlerinden dolayı % 25 fazla ödemeden yararlanamayacaklardır" hükmü Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
13 Eylül 2005 09:24
Aday öğretmenler, hazırlık ödeneği alır mı?
Yeni bir eğitim öğretim yılı daha dün başladı. Öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin sorunlar en çok karşılaştığımız sorunların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan asker öğretmen, aday öğretmen, aylıksız izin kullanan öğretmen, sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen, ek ders karşılığı çalışan öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği karşısındaki durumlarını görmek için başlığa tıklayın.
 
 
13 Eylül 2005 09:24
Aday öğretmenler, hazırlık ödeneği alır mı?
Yeni bir eğitim öğretim yılı daha dün başladı. Öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin sorunlar en çok karşılaştığımız sorunların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan asker öğretmen, aday öğretmen, aylıksız izin kullanan öğretmen, sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen, ek ders karşılığı çalışan öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği karşısındaki durumlarını görmek için başlığa tıklayın.
 
 
13 Eylül 2005 00:36
Maaş karşılığı hafta sonu çalıştırılan öğretmen ders ücreti alabilir mi?
 
 
13 Eylül 2005 00:35
Görevden Çekilmeye İlişkin MEB Genelgesi
 
 
07 Eylül 2005 10:40
Ders programları hazırlanırken süt izni genelgesine uyulmalıdır
 
 
04 Eylül 2005 00:02
İlköğretim müfettişlerinin kazanılmış hakları için dava açıldı
 
 
25 Ağustos 2005 10:30
Okul müdür yardımcıları mutemetlik yapmak zorunda mı?
 
 
24 Ağustos 2005 08:23
'Öğretmenlikte Kariyer Yönetmeliği'ne Dava açıldı
Bilindiği üzere, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 13/08/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu yönetmeliğin sadece lisans mezunlarına kariyer basamaklarında yükselme imkanı tanıyan yönü sitemizde eleştirilmişti. Bu eleştiriyi ile beraber toplam 6 madde hakkında iptal ve yürürlüğün durdurulmasını isteyen dava Türk Eğitim Sen tarafından bu hafta içinde açılmıştır. Dava metnini görmek için başlığa tıklayın.
 
 
22 Ağustos 2005 14:06
Yönetici Kademeleri, 'Görevlendirme' İle Yürütülmemelidir
 
 
14 Ağustos 2005 18:27
10 Soruda Kariyer Öğretmenlik
Kariyer öğretmenliği düzenleyen 5204 sayılı Kanun 08/07/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu Kanun bir kaç hususu düzenlemekle beraber; sınav, sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, hizmet içi eğitim veya lisans üstü eğitim nitelikleri, puan değerleri, tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) şartları ve puan değerleri, branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları, yükselmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları yönetmeliğe bırakmıştı. İşte söz konusu yönetmelik 13/08/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Devamı için tıklayın.
 
 
13 Ağustos 2005 14:03
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
 
 
13 Ağustos 2005 14:03
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
 
 
19 Temmuz 2005 15:32
Öğretmenler Özel Dershanelerde Çalışabilir mi?
Ülkemizin hemen her yerinde çok sayıda özel dersane bulunmaktadır. Öğretmen maaşlarının düşüklüğünden dolayı resmi ve özel okullarda görevli yönetici ve öğretmenler zaman zaman dersanelerde görev alabilmektedir. Yine dersaneler kendilerini tanıtmak amacıyla farklı reklam ve ilan yollarına başvurabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca hem görev almalarda hem de reklam yayımlamalarında karşılaşılan usulsüzlüklere ilişkin olarak bir genelge yayımlanmıştır. Genelgeyi görmek için başlığa tıklayın.
 
 
12 Temmuz 2005 00:17
Öğretmenin Yaz Tatilindeki Doğum İzin Süresi Doğumdan Sonraya Aktarılır mı?
Mevzuata ilişkin olarak ziyaretçilerden sitemize gelen sorulardan cevapladıklarımızın bir kısmını memurlar.net'te yayımlamaktayız. Bu sorulara Haberler/Soru Cevap'tan ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan yeni mevzuat dolaysıyla ilk kez karşılaştığımız sorular da olmaktadır. Bunlardan biri de; yaz tatilinde doğum yapacak olan öğretmenlerin doğum öncesi iznini doğumdan sonraki süreye ekleyip ekleyemeceklerine ilişkindir. Soru ve cevap için tıklayınız.
 
 
12 Temmuz 2005 00:17
Öğretmenin Yaz Tatilindeki Doğum İzin Süresi Doğumdan Sonraya Aktarılır mı?
Mevzuata ilişkin olarak ziyaretçilerden sitemize gelen sorulardan cevapladıklarımızın bir kısmını memurlar.net'te yayımlamaktayız. Bu sorulara Haberler/Soru Cevap'tan ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan yeni mevzuat dolaysıyla ilk kez karşılaştığımız sorular da olmaktadır. Bunlardan biri de; yaz tatilinde doğum yapacak olan öğretmenlerin doğum öncesi iznini doğumdan sonraki süreye ekleyip ekleyemeceklerine ilişkindir. Soru ve cevap için tıklayınız.
 
 
06 Temmuz 2005 08:32
Askerlik Yükümlülüğünü MEB Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik
 
 
30 Haziran 2005 00:11
Yaz ve Güz Dönemi Seminerleri İçin Ek Ders Verilecek mi?
Geçen yıl içerisinde, ilköğretim okulları bünyesindeki öğretmenlerin, öğretim yılı başında ve sonunda, seminer niteliğinde yapmış olduğu meslekle ilgili çalışma sürelerinde kendilerine ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği konusunu ele almış ve iki Bakanlığın farklı görüşlere sahip olduğunu belirtmiştik. Bugün ise bizlere ulaşan bir bilgiyi yayımlıyoruz. Bu bilgide uygulamadaki sorunlardan dolayı yaşananlar açık bir şekilde görülmektedir.
 
 
23 Haziran 2005 00:01
İlköğretim okulundaki öğretmen eğitim öğretim tazminatı alabilir mi?
 
 
02 Haziran 2005 08:38
Müdür Yardımcılığı Sınavına Katılanlar Geçici Görev Yolluğu Alabilir
Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlara yönelik müdür yardımcılığı sınavı 26 Mart 2005 tarihinde yapılmıştır. Müdür yardımcılığı sınavına katılanların geçici görev yolluğu alması mümkündür. Bu konuya ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol genel Müdürlüğünün 15.02.2005 tarih ve 004616 sayılı yazısını, 1 Mart 2005 tarihinde yayımlamıştık. Geçici görev yolluğunu almayan ve müdür yardımcılığı sınavını kazanan ziyaretçilerin bir dilekçeyle İl Müdürlüklerine başvurması yeterli olacaktır. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
23 Mayıs 2005 09:35
Teknik Öğretimdeki Bölüm Şefleri Dava Açtı...
Müdür yardımcıları öğretmenlik görevlerini ek dersle ilgili esasların 5'inci maddesi (a) bendine göre 6 saat derse girerek yerine getirirler. Bölüm şefleri ise öğretmen norm kadrosu içerisinde değerlendirildiklerinden öğretmenlik görevlerini ek dersle ilgili esasların 5'inci maddesi (b) bendine göre 20 saat derse girerek yerine getirirler.Bu eşitsizliğin giderilmesi amacıyla "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin" 4'üncü maddesinin g, l, m, n bentleri ile 14'üncü maddesinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açılmıştır. Dava metnini görmek için başlığa tıklayın.
 
 
23 Mayıs 2005 00:44
Sınav tespit komisyonundaki öğretmenin ücreti nasıl hesaplanmalıdır?
 
 
04 Mayıs 2005 15:00
Türk Eğitim Sen müdür yardımcılığı sınavının iptali için dava açtı
 
 
30 Nisan 2005 22:04
Kimler Öğretmen Olabilir?
 
 
03 Nisan 2005 19:15
Doğum yapan öğretmenlerin nöbetlerine ilişkin hukuki mevzuat
 
 
03 Nisan 2005 19:15
Doğum yapan öğretmenlerin nöbetlerine ilişkin hukuki mevzuat
 
 
03 Nisan 2005 18:50
Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik
 
 
18 Mart 2005 00:25
İlksan Kesintilerine İlişkin İkinci Açıklama
01 Kasım 2004 tarihinde "Beş Yıldan Az İlksan Kesintileri De Talep Edilebilir" başlıklı bir dosya yayımlamıştık. Bu dosyada beş yıldan az kesinti yaptırmış sandık üyelerinin de sandıkta biriken kesintilerini alabilme ihtimalinin olduğunu belirtmiştik. Bu açıklamamız üzerine Sandık aleyhinde davalar açılmaya başlanmıştır. Bu nedenle Kasım ayında yayımlamış olduğumuz dosyanın yeniden ele alınması, Aidatlar ve Sosyal Yardımlar Müdürü Sayın Ergün tarafından talep edilmiş olup, bu konuya ilişkin açıklamalarımız için başlığa tıklayın.
 
 
14 Mart 2005 00:02
Beceri yarışmaları sınavında görev alan komisyon üyelerine haksızlık yapılmaktadır.
 
 
10 Mart 2005 00:06
İkinci yarı yılda öğretmenliğe başlayanlar, ödeneği alabilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığının şubat ayında gerçekleştirdiği ilk defa atama ile 10 bine yakın yeni öğretmen atanmıştır. Ancak bu öğretmen adaylarının öğretim yılına hazırlık ödeneğini alıp almayacağı sorusu sık sık sitemize yöneltilmektedir. Hatırlanacağı üzere, bu konuda, geçen yıl çok sayıda haber yapmıştık. Ancak, özelikle yeni atanan öğretmenlerden gelen soruların yoğunluğu nedeniyle yeni bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Bu noktada, haber detayına geçmeden, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin şubat ayında atanan 10 bine yakın öğretmene de verilmesi gerektiğini düşündüğümüzü belirtmek istiyoruz. Burada, en büyük görev, öğretmen sendikalarına düşmektedir. Gerekçeli açıklama için başlığa tıklayın.
 
 
27 Şubat 2005 00:29
On Soruda 'İki Yıla Bir Kademe'
Devlet Memurları Kanununun 64'üncü maddesinde yer alan hüküm gereğince, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere mecburi olarak sürekli görevle atanan memurların, burada geçirdiği her iki yıl için bir kademe verilmektedir. Geçen yıl bu konuya ilişkin olarak yaptığımız haberler ne yazıkki sitemize yöneltilen soruları azaltamadı. Bu nedenle konuya ilişkin tüm mevzuat metinlerini ve 10 adet sorudan oluşan özel bir soru-cevap dosyasını yayımlamanın yararlı olacağını düşündük. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
25 Şubat 2005 11:33
Uzman Öğretmenlerin ve Başöğretmenlerin Tazminatı, Derecelere Göre, Düzenlendi
Resmi Gazetenin 24.02.2005 tarihli nüshasında yayımlanan 2005/8501 sayılı yan ödeme kararnamesi ile Temmuz ayında yapılması planlanan öğretmen kariyer sınavı sonrasında, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadrolarına atanacak öğretmenlere ödenecek tazminat miktarları belirlenmiştir. Konuya ilişkin hazırladığımız özel dosya için başlığa tıklayın.
 
 
22 Şubat 2005 08:35
Yine Mutemetlik Kesintisi Haberleri
Dün yayınlamış olduğumuz "Okul başına 20 YTL'lik mutemetlik parası..." başlıklı habere Karaçoban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi. Biz haberde Erzurum'un Karaçoban ilçesinde mutemetlik kestintisi yapıldığını belirttiğimiz için tekzip mahiyetinde bir yazı beklerken gelen açıklama "Evet biz mutemetlik kesintisi yapıyoruz ama..." yönünde olmuştur. Mutemetlik kesintilerinin il ve ilçelerde hangi kılıflar altında devam ettiğini Bakanlığın dikkatlerine sunuyoruz. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
20 Şubat 2005 00:19
Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Miktarları
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin oluşturduğumuz dosyalara sitemizin Kamu Personeli/ Öğretmenler kategorisinden ulaşabilirsiniz. Bugün ise, öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin olarak; normal ek ders ücretleri, gece ek ders ücretleri, master yapanların ek ders ücretleri ve master yapanların gece ek ders ücretleri olmak üzere, ek ders saatlerine göre dört adet ücret tablosu yayımlıyoruz. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
16 Şubat 2005 00:02
Yüz yüze eğitimde bazı iller yanlış uygulamalar yapıyor
 
 
14 Şubat 2005 00:02
Gece Öğretimi Kapsamındaki Görevlere Gece Göstergesi Uygulanmalıdır
 
 
11 Şubat 2005 00:49
Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Çelişkileri
"MEB Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği" 08.12.2004 tarihinde yayımlanmıştır. Bu yönetmelik gereğince özür nedeniyle okula devam edemeyen öğrenciye uygılanacak müeyyide ile "Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği"nin 73. maddesinde belirtilen müeyyide çelişmektedir. Ayrıca yine aynı yönetmeliğin 27. maddesinden ne kast edildiği anlaşılmamaktadır. Ayrıntılar için başlığı tıklayın.
 
 
07 Ocak 2005 01:11
Öğretmenlere İlişkin Süt İzni Genelgesi
 
 
07 Ocak 2005 01:11
Öğretmenlere İlişkin Süt İzni Genelgesi
 
 
07 Ocak 2005 01:00
MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi
?MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi? Milli Eğitim bakanlığı tarafından 03/01/2005 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Yönergenin amacı "MEB'e bağlı okul ve kurumlarda toplam kalite yönetimi uygulamalarında emsallerine göre üstün başarı gösteren okul/kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek" olarak belirlenmiş olup, yönerge kamu yönetimi için bir ilk uygulama özelliği taşımaktadır. Tüm metin için başlığa tıklayın.
 
 
07 Ocak 2005 00:49
2005 OKS'ye İlişkin MEB Genelgesi
2005-2006 öğretim yılında; Resmî ve Özel Fen Liselerinde, Sosyal Bilimler Liselerinde, Anadolu Liselerinde, Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde, Anadolu Öğretmen Liselerinde, Anadolu Meslek Liselerinde, Anadolu Teknik Liselerinde, Anadolu İmam-Hatip Liselerinde, Sağlık Meslek Liselerinde ve diğer Bakanlıklara bağlı meslek liselerinde öğrenim görecek öğrencilerin seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin olarak MEB tarafından genelge yayımlanmıştır. Genelgeyi görmek için başlığa tıklayın.
 
 
03 Ocak 2005 07:07
Yüksek Lisans Gören Öğretmenlere Hafta İçi İki Yarım Gün İzin Verilebilir
Yönergeler Resmi Gazetede yayımlandığı için genelde bilgi sahibi olunamamaktadır. Bu kapsamda 'Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin İzin Yönergesi'ne memurlar.net olarak sahip değildik. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu personel mevzuatı bülteni dizilerinde izin yönergesi yayımlanınca önemli bir düzenlemeyi fark ettik. Buna göre yüksek lisans gören öğretmenlere, görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebilmektedir. Yönergenin tam metni için başlığa tıklayın.
 
 
03 Ocak 2005 07:07
Yüksek Lisans Gören Öğretmenlere Hafta İçi İki Yarım Gün İzin Verilebilir
Yönergeler Resmi Gazetede yayımlandığı için genelde bilgi sahibi olunamamaktadır. Bu kapsamda 'Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin İzin Yönergesi'ne memurlar.net olarak sahip değildik. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu personel mevzuatı bülteni dizilerinde izin yönergesi yayımlanınca önemli bir düzenlemeyi fark ettik. Buna göre yüksek lisans gören öğretmenlere, görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebilmektedir. Yönergenin tam metni için başlığa tıklayın.
 
 
02 Ocak 2005 04:20
Personel Mevzuatı Bültenleri Dizisi 4: İntibak
Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan personel mevzuatı bültenler dizisinin 4'üncü bölümü 'İntibak' ayrılmıştır. Bu çerçevede intibak konusu; 'Giriş Derecesi', 'Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi' ve 'Hizmet Değerlendirmesi' olmak üzere üç ana başlığa ayrılmıştır. Hizmet birleştirme ve 657 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince uygulanan emsal konusunun da ayrıntılı olarak ele alındığı, intibaka ilişkin bültene ulaşmak için başlığa tıklayın.
 
 
02 Ocak 2005 03:53
Personel Mevzuatı Bültenleri Dizisi 3: İzinler
Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan personel mevzuatı bültenler dizisinin 3'üncü bölümü izinlere ayrılmıştır. Bu çerçevede izinler konusu; 'Yıllık izin', 'Mazeret izni', 'Hastalık izni' ve 'Aylıksız izin' olmak üzere dört ana başlık altında incelennmiştir. 657 sayılı Kanunun konuya ilişkin hükümleri, 'Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi' ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının doğum izinlerine ilişkin görüşü ile Sayıştay ve Danıştay Başkanlıklarının ilgili görüşlerine de bülten de ayrıca yer verilmiştir.
 
 
02 Ocak 2005 03:53
Personel Mevzuatı Bültenleri Dizisi 3: İzinler
Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan personel mevzuatı bültenler dizisinin 3'üncü bölümü izinlere ayrılmıştır. Bu çerçevede izinler konusu; 'Yıllık izin', 'Mazeret izni', 'Hastalık izni' ve 'Aylıksız izin' olmak üzere dört ana başlık altında incelennmiştir. 657 sayılı Kanunun konuya ilişkin hükümleri, 'Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi' ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının doğum izinlerine ilişkin görüşü ile Sayıştay ve Danıştay Başkanlıklarının ilgili görüşlerine de bülten de ayrıca yer verilmiştir.
 
 
02 Ocak 2005 02:57
Personel Mevzuatı Bültenleri Dizisi 2: Sicil ve Disiplin
Milli Eğitim Bakanlığının personel bültenleri yayınlanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere daha önce sitemizde "ek ders ücretlerine" ilişkin bülteni yayımlamıştık. Bakanlıkça yayımlanan personel mevzuatı bültenlerinin ikincisini "Sicil ve Disiplin" oluşturmaktadır. Sicil ve disiplin bülteni, 'sicil' ve 'disiplin' olmak üzere ikiye ayrıştırılmış ve her iki konuda ayrı ayrı önce mevzuat, sonra açıklamalar, daha sonra da görüşler olmak üzere üçe ana başlık altında detaylandırılmıştır. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
30 Aralık 2004 00:11
Devlet Memuruna Hatalı Ödenen Para, Hangi Sürede Geri İstenebilir?
 
 
29 Aralık 2004 23:46
Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği
 
«138139140141142143144145146147148149150
SON HABERLER
14:08 - 'Türksat 5A'yı kasım ayının sonu aralık ayı başında uzaya göndereceğiz'14:04 - Protokol koltuğa, gaziler plastik sandalyeye oturtuldu14:03 - Karlov suikastı davasında mahkeme tahliye taleplerini reddetti13:54 - Ev yangınında yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti13:47 - Bakan Ziya Selçuk: 23 Kasım bizim resmi açıklamamız değil13:43 - Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
13:43 - Prof. Dr. Ceyhan'dan virüse karşı şemsiye uyarısı!13:39 - Mahkemeden emsal olacak trafik cezası kararı13:38 - İnce, partisini yılbaşında açıklayacak! Ekibini açıkladı13:27 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:25 - MEB yeni düzenleme yaptı. EBA Canlı dersler, gece de yapılabilecek13:25 - Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu 45 kişilik ekip arıyor
13:21 - 'Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya'13:19 - 'İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız'13:17 - Başkan Böcek belirli düzeyde ağızdan beslenmeye başladı13:04 - Çeyrek altın ne kadar?12:49 - Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Mesut Yılmaz için başsağlığı diledi
12:32 - Üst düzey finans yöneticisine şantaj soruşturması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam