1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen

Öğretmen

 
02 Ocak 2005 04:20
Personel Mevzuatı Bültenleri Dizisi 4: İntibak
Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan personel mevzuatı bültenler dizisinin 4'üncü bölümü 'İntibak' ayrılmıştır. Bu çerçevede intibak konusu; 'Giriş Derecesi', 'Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi' ve 'Hizmet Değerlendirmesi' olmak üzere üç ana başlığa ayrılmıştır. Hizmet birleştirme ve 657 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince uygulanan emsal konusunun da ayrıntılı olarak ele alındığı, intibaka ilişkin bültene ulaşmak için başlığa tıklayın.
 
 
02 Ocak 2005 03:53
Personel Mevzuatı Bültenleri Dizisi 3: İzinler
Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan personel mevzuatı bültenler dizisinin 3'üncü bölümü izinlere ayrılmıştır. Bu çerçevede izinler konusu; 'Yıllık izin', 'Mazeret izni', 'Hastalık izni' ve 'Aylıksız izin' olmak üzere dört ana başlık altında incelennmiştir. 657 sayılı Kanunun konuya ilişkin hükümleri, 'Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi' ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının doğum izinlerine ilişkin görüşü ile Sayıştay ve Danıştay Başkanlıklarının ilgili görüşlerine de bülten de ayrıca yer verilmiştir.
 
 
02 Ocak 2005 03:53
Personel Mevzuatı Bültenleri Dizisi 3: İzinler
Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan personel mevzuatı bültenler dizisinin 3'üncü bölümü izinlere ayrılmıştır. Bu çerçevede izinler konusu; 'Yıllık izin', 'Mazeret izni', 'Hastalık izni' ve 'Aylıksız izin' olmak üzere dört ana başlık altında incelennmiştir. 657 sayılı Kanunun konuya ilişkin hükümleri, 'Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi' ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının doğum izinlerine ilişkin görüşü ile Sayıştay ve Danıştay Başkanlıklarının ilgili görüşlerine de bülten de ayrıca yer verilmiştir.
 
 
02 Ocak 2005 02:57
Personel Mevzuatı Bültenleri Dizisi 2: Sicil ve Disiplin
Milli Eğitim Bakanlığının personel bültenleri yayınlanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere daha önce sitemizde "ek ders ücretlerine" ilişkin bülteni yayımlamıştık. Bakanlıkça yayımlanan personel mevzuatı bültenlerinin ikincisini "Sicil ve Disiplin" oluşturmaktadır. Sicil ve disiplin bülteni, 'sicil' ve 'disiplin' olmak üzere ikiye ayrıştırılmış ve her iki konuda ayrı ayrı önce mevzuat, sonra açıklamalar, daha sonra da görüşler olmak üzere üçe ana başlık altında detaylandırılmıştır. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
30 Aralık 2004 00:11
Devlet Memuruna Hatalı Ödenen Para, Hangi Sürede Geri İstenebilir?
 
 
29 Aralık 2004 23:46
Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği
 
 
29 Aralık 2004 23:39
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
 
 
29 Aralık 2004 23:39
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
 
 
27 Aralık 2004 00:22
Öğretmenler Özelinde 'İki Yıla Bir Kademe Uygulamasına' İlişkin İkinci Açıklama
Devlet memurlarından, kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelere mecburi olarak sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilmektedir. Kamuoyunda iki yıla bir kademe olarak adlandırılan bu uygulamanın nasıl yapılması gerektiğini açıklayan MEB Personel Genel Müdürlüğünün 11.04.1996 tarihli yazısını internet ortamında ilk kez yayınlıyoruz.
 
 
27 Aralık 2004 00:22
Öğretmenler Özelinde 'İki Yıla Bir Kademe Uygulamasına' İlişkin İkinci Açıklama
Devlet memurlarından, kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelere mecburi olarak sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilmektedir. Kamuoyunda iki yıla bir kademe olarak adlandırılan bu uygulamanın nasıl yapılması gerektiğini açıklayan MEB Personel Genel Müdürlüğünün 11.04.1996 tarihli yazısını internet ortamında ilk kez yayınlıyoruz.
 
 
20 Aralık 2004 01:19
Kalabalık sınıflarda, eğitim yapan öğretmenlere fazla ücret ödenmelidir
 
 
20 Aralık 2004 00:57
Mesleki ve Teknik Okullarda Üretim Teşvik Edilmelidir
Bugün mesleki ve teknik okullarımızda bir çoğu mesleğinde iyi eğitim almış, özverili, bir şeyler yapmaya çalışan öğretmenler mevcuttur. Bu öğretmenlerimizin teşvik edilerek mesleki eğitim sistemimize, sanayimize yeni araç ve gereçler, yeni materyaller, yeni ders araçları kazandırılabilir. Bunu için yeterli mevzuat vardır, fakat öğretmenlerin teşvik edilmesi, daha önceden bu şekilde çalışmalar yapmış öğretmenlerin kamuoyu önünde ödüllendirilmesi diğer öğretmenlere örnek olacaktır. Bu halde yeni bir heyecan yaşanacaktır. Devamı için tıklayın.
 
 
20 Aralık 2004 00:53
Teknik öğretim okullarında atölye ve laboratuar şefliklerine ilişkin yönergeye uyulmamaktadır
 
 
19 Aralık 2004 18:43
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin Yorumu
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 18.12.2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile değiştirilmiştir. Toplam 12 maddede değişiklik yapılmıştır. Sitemiz uzmanlarının Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri ele aldığı dosyayı görmek için tıklayın.
 
 
12 Aralık 2004 14:29
Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği İncelemesi
08.12.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile 5/9/1995 tarihli ve 22395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin yerine ikisi geçici madde olmak üzere 67 maddelik yeni bir yönetmelik yayımlanmıştır. Orta öğretim kurumlarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenleyen bu yönetmeliğe ilişkin olarak yaptığımız incelemeyi görmek için başlığa tıklayın.
 
 
10 Aralık 2004 23:00
MEB Yönetici Atama yönetmeliğine ilişkin olarak Danıştay'da açılan davanın dilekçesi
 
 
08 Aralık 2004 22:20
Öğretmenler Özelinde Ödüllendirme Sisteminin Değiştirmesine İlişkin Öneri
Devlet memurlarına verilen ödüllerin dayanağını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123. maddesi oluşturmaktadır. Buna göre, olağanüstü gayret ve çalışmalarda bulunanlara bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarında ödül verilmektedir. Kesintilerin düşülmesi halinde, bugün itibariyle, bir memurun ödülden dolayı eline geçebilecek miktar 60 ila 130 milyon TL. arasında değişmektedir. Bu bile ödül sisteminin amacından uzaklaştığını göstermesi açısından yeterlidir. Konunun yetkililerce dikkate alınması amacıyla öğretmenler özelinde ayrıntılı bir dosya oluşturduk.
 
 
08 Aralık 2004 21:03
'Tam Gün Tam Yıl' Tartışması
20.11.2004 tarihinde sitemize "ulaş" kullanıcı adlıyla yazı gönderen arkadaşımızın "Bazı İdareciler Yanlış Yorum Nedeniyle Fazla Ücret Alıyor" başlıklı yazısı yayımlamıştık. Bu yazıya gelen cevabı ve bu cevaba ilişkin "ulaş"ın itirazlarını ise 06.12.2004 tarihinde yayımlamıştık. Ancak, editör arkadaşımız Ahmet Kandemir de tartışmaya farklı bir açıdan yaklaşarak katıldı. Kandemir arkadaşımızın konuya ilişkin görüşlerini okumak için tıklayın.
 
 
08 Aralık 2004 08:40
MEB Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği yayımlandı
 
 
06 Aralık 2004 01:34
Hizmetiçi Eğitime İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
"...Nolu Hizmetiçi Eğitim Faaliyetine kursiyer olarak katılacağım eşimi ve çocuklarımı da götürebilir miyim?", "Hizmetiçi Eğitim Faaliyet planını ya zamanında bulamıyorum veya kurumuma / okuluma hiç gelmiyor. Yıllık planı nasıl temin edebilirim?", "Merkezi ve Mahalli olarak düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisine ek ders ücretinin %25 fazlası ödenir mi?" vb. soruların cevapları için başlığa yıklayın.
 
 
06 Aralık 2004 01:14
Tam gün tam yıl eğitim uygulamasına ilişkin teknik tartışmalar
 
 
04 Aralık 2004 12:18
Öğretmen Adaylarına İlişkin Sık Sorulan Sorular
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme bürosu, gelen sorular çerçevesinde "sık sorulan soruları" internet sayfasında yayımladı. Sayfada, 15 sık sorulan soru ve bunlara Bakanlığın verdiği cevaplar yer almaktadır. Atamalar, pedagojik formasyon, öncelik sorunu, tezsiz yüksek lisans, özel dershanelerde görev alma gibi soru ve cevapların yer aldığı dosyaya bakmak için başlığa tıklayız.
 
 
27 Kasım 2004 21:55
Endüstriyel Teknik Öğretim Yapan Okullardaki Bölüm Şefi Sorunu
Müdür yardımcılarının genel olarak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde 13 maddelik görevi vardır. Ve maaş karşılığında sadece 6 saatlik derse girme mecburiyeti vardır. Bölüm, Atölye, Tesis ve Lâboratuar Şeflerinin ise kendilerine ait mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde 27 maddelik görevi vardır. Bölüm şefleri, bu görevlerinin yanında 30 saat derse girmektedir. Öğretmenlerin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde 43 maddelik görevi olduğu düşünüldüğünde şeflerin toplam 70 maddelik görevi olmaktadır. Peki bu halde bölüm şeflerinden verim alınabilir mi? Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
27 Kasım 2004 11:40
Okullarda Para Toplamanın Esasları
Ankara'nın Yenimahalle İlçesindeki ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerinin sorunlarının tespiti amacıyla anket düzenlemesi ve bu anket karşılığında para toplanması konusu bugün medyamızda haber olarak yeralmıştır. Bilindiği üzere okullarımızda çok çeşitli adlar altında sık sık para toplanmaktadır. Peki öğretmen ve öğrenci arasında sorun oluşturan bu uygulamaya ilişkin hiç bir esas veya usul bulunmamakta mıdır? Aslında konuya ilişkin Bakanlıkça yayımlanmış bir genelge bulunmaktadır. Ancak Genelgeden sanırız kimse haberdar değil. Bugün önemine binaen bu genelgeyi yayımlıyoruz.
 
 
24 Kasım 2004 23:13
Teknik Öğretmenlere Uygulanan Ayrımcılık
Hem Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararlar sonucu üniversitelerde yeni bölümler açılmakta hem de Milli Eğitim Bakanlığınca ilk ve orta öğretime yeni dersler konulmaktadır. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve zam ve özel hizmet tazminatları düzenleyen 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bu değişiklikler yansımayınca ortaya adaletsiz bir durum çıkmaktadır. Bu adaletsiz duruma örnek mesleklerden birisi teknik öğretmenlerdir. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
24 Kasım 2004 23:13
Teknik Öğretmenlere Uygulanan Ayrımcılık
Hem Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararlar sonucu üniversitelerde yeni bölümler açılmakta hem de Milli Eğitim Bakanlığınca ilk ve orta öğretime yeni dersler konulmaktadır. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve zam ve özel hizmet tazminatları düzenleyen 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bu değişiklikler yansımayınca ortaya adaletsiz bir durum çıkmaktadır. Bu adaletsiz duruma örnek mesleklerden birisi teknik öğretmenlerdir. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
22 Kasım 2004 11:38
Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarından İki Farklı Görüş
İlköğretim okulları bünyesindeki öğretmenlerin, öğretim yılı başında ve sonunda seminer niteliğinde yapmış olduğu meslekle ilgili çalışma sürelerinde kendilerine ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin ödenecek mi ödenmeyecek mi? Bu konuda, il deftardarlığı BÜMKO'ya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise Milli Eğitim Bakanlığına görüş sormuştur. 4 gün arayla verilen cevaplar ne yazıkki bütünüyle tezattır.
 
 
22 Kasım 2004 11:22
Fen bilgisi öğretmenlerinin DDH görevi karşılığı ek ders ücreti için MEB görüşü
 
 
22 Kasım 2004 11:22
Fen bilgisi öğretmenlerinin DDH görevi karşılığı ek ders ücreti için MEB görüşü
 
 
20 Kasım 2004 12:30
Bazı İdareciler Yanlış Yorum Nedeniyle Fazla Ücret Alıyor
Tam gün tam yıl eğitim uygulamasının hatalı yorumlanması nedeniyle mesleki eğitim merkezlerinde görevli bazı yöneticiler haftada 13 saate kadar fazla ücret almaktadırlar. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olan, oldukça teknik ayrıntılar içeren bu özel dosyamızı mal müdrülüklerinde görevli personelin dikkatle okuması gerekmektedir. Dosyamızı görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
20 Kasım 2004 11:50
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar
 
 
20 Kasım 2004 11:50
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar
 
 
20 Kasım 2004 11:50
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar
 
 
12 Kasım 2004 01:12
Okullarımızdaki İşletmelerde Meslek Ders Saati Gerçeği Yansıtmıyor
Sitemizin "Haber Gönder" bölümüne gelen özenle hazırlanmış dosyaları yayımlayamaya devam ediyoruz. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükünün belirlenmesi, öğretmenlerin ders programlarına yansıması ve okulların öğretmen norm kadro sayısı üzerindeki rolüne ilişkin olarak ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve çözüm önerilerini içeren bu özel dosyayı görmek için tıklayın.
 
 
12 Kasım 2004 01:12
Okullarımızdaki İşletmelerde Meslek Ders Saati Gerçeği Yansıtmıyor
Sitemizin "Haber Gönder" bölümüne gelen özenle hazırlanmış dosyaları yayımlayamaya devam ediyoruz. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükünün belirlenmesi, öğretmenlerin ders programlarına yansıması ve okulların öğretmen norm kadro sayısı üzerindeki rolüne ilişkin olarak ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve çözüm önerilerini içeren bu özel dosyayı görmek için tıklayın.
 
 
09 Kasım 2004 12:41
Eğitim kurumları yöneticileri de tatillerde DDHP ek ders ücreti alacak
 
 
09 Kasım 2004 12:41
Eğitim kurumları yöneticileri de tatillerde DDHP ek ders ücreti alacak
 
 
05 Kasım 2004 05:56
Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine İlişkin Sorunlar
Sitemize en çok soru yöneltilen konuların başında, öğretmenlere verilen öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin sorunlar gelmektedir. Konuya ilişkin sorular genel olarak, öğretim yılının başlangıcında aylıksız izinli olan ve öğretim yılı başladıktan bir süre sonra göreve başlayan öğretmenler, istifa ettikten sonra öğretim yılı içinde göreve geri dönen öğretmenler ile vekil öğretmen veya geçici personel statüsünde çalışan öğretmenlerin bu ödeneği alıp alamayacağı üzerinde yoğunlaşmaktadır.
 
 
05 Kasım 2004 05:56
Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine İlişkin Sorunlar
Sitemize en çok soru yöneltilen konuların başında, öğretmenlere verilen öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin sorunlar gelmektedir. Konuya ilişkin sorular genel olarak, öğretim yılının başlangıcında aylıksız izinli olan ve öğretim yılı başladıktan bir süre sonra göreve başlayan öğretmenler, istifa ettikten sonra öğretim yılı içinde göreve geri dönen öğretmenler ile vekil öğretmen veya geçici personel statüsünde çalışan öğretmenlerin bu ödeneği alıp alamayacağı üzerinde yoğunlaşmaktadır.
 
 
03 Kasım 2004 07:35
Seviye tespit sınavları ücretleri eksik ödenmektedir
 
 
03 Kasım 2004 07:35
Seviye tespit sınavları ücretleri eksik ödenmektedir
 
 
03 Kasım 2004 07:14
Ek Ders Uygulamasındaki Farklılıklar Giderilsin-2
Bir önceki dosyamızda; branş dışı dersler, ders dışı hazırlık ve planlama, şube rehber öğretmenliği, yüksek ve doktora konularına ilişkin olarak okuldan okula yaşanan uygulama farklılıkları örnekleri ile gösterilmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir. Bu dosyamızda ise bir önceki dosyamızda, kaldığımız yerden devam ediyoruz. dokuz ana başlık latında sorunlu konular ele alınmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. Dosyamızı görmek için tıklayınız.
 
 
03 Kasım 2004 07:14
Ek Ders Uygulamasındaki Farklılıklar Giderilsin-2
Bir önceki dosyamızda; branş dışı dersler, ders dışı hazırlık ve planlama, şube rehber öğretmenliği, yüksek ve doktora konularına ilişkin olarak okuldan okula yaşanan uygulama farklılıkları örnekleri ile gösterilmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir. Bu dosyamızda ise bir önceki dosyamızda, kaldığımız yerden devam ediyoruz. dokuz ana başlık latında sorunlu konular ele alınmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. Dosyamızı görmek için tıklayınız.
 
 
03 Kasım 2004 07:00
Ek Ders Uygulamasındaki Farklılıklar Giderilsin
MEB'e bağlı okullarda, yöneticilere ve öğretmenlere yapılan ek ders ödemelerinde okuldan okula farklılık gösteren keyfi uygulamalara rastlanmaktadır. Bu durum ülkenin değişik yerlerinden seçilen birkaç okulun ek ders uygulamasının incelenmesinde açıkça kendini gösterecektir. Uygulamada, okuldan okula farklılık gösteren bazı noktaların gösterildiği dosyamızı görmek için tıklayınız.
 
 
01 Kasım 2004 08:34
Beş Yıldan Az İlksan Kesintileri De Talep Edilebilir
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre ilkokul öğretmenlerinden sandığa aidat kesilmektedir. Ancak, bazen ilkokul öğretmeni olarak çalışanlar; kurum değiştirebilmekte veya branş öğretmenliğine atanabilmektedir. Bu halde Sandığa olan üyelik sona ermektedir. Ancak, bize gelen maillerde Sandığın, "beş yıl boyunca aidat yatırılmadığını" gerekçe göstererek birikmiş aidatları ödemediği belirtilmektedir. Bu konuya ilişkin hazırladığımız özel dosya için tıklayınız.
 
 
01 Kasım 2004 08:34
Beş Yıldan Az İlksan Kesintileri De Talep Edilebilir
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre ilkokul öğretmenlerinden sandığa aidat kesilmektedir. Ancak, bazen ilkokul öğretmeni olarak çalışanlar; kurum değiştirebilmekte veya branş öğretmenliğine atanabilmektedir. Bu halde Sandığa olan üyelik sona ermektedir. Ancak, bize gelen maillerde Sandığın, "beş yıl boyunca aidat yatırılmadığını" gerekçe göstererek birikmiş aidatları ödemediği belirtilmektedir. Bu konuya ilişkin hazırladığımız özel dosya için tıklayınız.
 
 
22 Ekim 2004 12:02
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Değişilikler
27 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği" 21.10.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile değiştirilmiştir. Oldukça kapsamlı bir değişilik yapan yeni düzenlemede yönetmeliğin 64. maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişilik sınıf öğretmenleri açısından önemlidir. Bizler memurlar.net olarak yapılan değişilikleri 17 başlık altında topladık. Bu özel dosyamız için tıklayın.
 
 
16 Ekim 2004 02:15
Öğretmen Evlerine Aidat Ödemek Zorunlu Mudur?
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin hak ve yükümlülükleri Anayasanın 128 inci maddesinin 2. fıkrası gereğince Kanunla düzenlenmelidir. Bu nedenle, "Öğretmen Evleri, Lokaller ve Eğitim Merkezi Sosyal Tesisler Yönetmeliği"nin bu konuya ilişkin 33. maddesi Danıştay tarafından iptal edilmiştir. İptal hükmü çerçevesinde, zorunlu olarak, öğretmenlerin aylıklarından öğretmen evlerine kesinti yapılması mümkün değildir. Bu konuya ilişkin MEB tarafından yapılan açıklamayı ve ilgili Danıştay kararını okumak için tıklayın.
 
 
15 Ekim 2004 22:59
Öğretmenler Açısından İki Yıla Bir Kademe Uygulaması
Sitemize gelen sorulardan iki yıla bir kademe uygulamasında hala farklılıklar yaşandığı anlaşılmaktadır. Sitemiz uzmanlarının hazırladığı bu özel dosyada, kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde, mecburi olarak sürekli görev yapan memurların durumları ele alınmış ve iki yıla bir kademe uygulamasına ilişkin sorular, cevaplandırılmıştır. Özel dosyamıza ulaşmak için tıklayın.
 
 
15 Ekim 2004 22:59
Öğretmenler Açısından İki Yıla Bir Kademe Uygulaması
Sitemize gelen sorulardan iki yıla bir kademe uygulamasında hala farklılıklar yaşandığı anlaşılmaktadır. Sitemiz uzmanlarının hazırladığı bu özel dosyada, kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde, mecburi olarak sürekli görev yapan memurların durumları ele alınmış ve iki yıla bir kademe uygulamasına ilişkin sorular, cevaplandırılmıştır. Özel dosyamıza ulaşmak için tıklayın.
 
«129130131132133134135136137138139140141
SON HABERLER
15:37 - Hazine 6,2 milyar lira borçlandı15:33 - Eyüp Sabri'den Kolonya'da 80 derece açıklaması15:27 - Ceza yazılan genç kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı15:20 - Meclis'te maskeli infaz düzenlemesi oturumu15:13 - Bilim Kurulu, ikinci kez video konferans aracılığıyla toplandı15:11 - Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bini geçti15:10 - Tapu müdürlükleri için yeni tedbirler: Siperlikli maske, serbest kıyafet...15:09 - Roketsan'da patlama... Can kaybı yok15:04 - Kızılay, 'İmmün plazma tedavisi' için kan bağışına davet etti14:58 - Belediye hoparlörlerinden koronavirüs vaka sayısı açıklandı
14:55 - TEB: Eczaneler ikinci bir açıklamaya kadar maske satışı yapmasın14:48 - Roma dönemine ait taş sütunu 50 bin liraya satmak isterken yakalandı14:39 - Terör kamplarını koronavirüs vurdu14:36 - Bilecik'te karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu14:33 - Meclis Hastanesi doktoru, koronavirüsü yendi14:26 - Orduevleri kapılarını sağlık çalışanlarına açtı14:24 - Geçici barınma ve geri gönderme merkezlerinde koronavirüse rastlanmadı14:19 - Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarında çalışmalar aralıksız sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam