Adalet Bakanlığı personelini kapsayan 4 düzenleme yürürlüğe girdi

Resmi Gazetede yayımlanan 7343 sayılı Kanununda, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapıldı. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 30 Kasım 2021 09:12
Adalet Bakanlığı personelini kapsayan 4 düzenleme yürürlüğe girdi

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. İşte Adalet Bakanlığı personelinin özlük haklarını kapsayan 4 değişiklik...

- İş yoğunluğu olan illerde icra dairesi başkanlığı kurulabilecek

Resmi Gazetede yayımlanan 7343 sayılı Kanuna göre iş yoğunluğunun veya daire sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecektir.

Yine teklifle, birleştirilmiş icra daireleri ile iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerde, Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilecektir.

Bu konudaki düzenlemeler Kanun ilk dört maddesinde yer almaktadır.

- İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı

Resmi Gazetede yayımlanan 7343 sayılı Kanunun 35. maddesiyle, 657'nin 152. maddesinin Adalet Hizmetleri tazminatı bölümünde değişiklik yapılarak, icra başmüdürlerine özel hizmet tazminatının yüzde 50'sine kadar ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenmesi öngörülmektedir.

- Yol tazminatı miktarında değişiklik

Resmi Gazetede yayımlanan 7343 sayılı Kanunun 32. maddesinde yer alan bir başka düzenlemeye göre hakim ya da Cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagogların 275 ek gösterge üzerinden yol tazminatı alması sağlanmaktadır. Ayrıca keşif ve icra işleminin yanı sıra sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglarla sınırlı olmak üzere araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için hakimlere, Cumhuriyet savcılarına, adli tabiplere, icra müdürleri ve yardımcıları ile icra işlemlerini yapmakla yetkili memurlara, Hazine avukatlarına, Hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirlerine yoıl tazminatı verilecektir.

- Uzman ve öğretmenlere her çocuk teslimi için ödeme yapılacak

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemleri hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yerine getirmek üzere görevlendirilen uzman ve öğretmenlere bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her teslim işlemi için, görevlendirilen diğer kişilere ise bu kapsamda görev yaptıkları her gün için (500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak.

Bu kapsamda uzman ve öğretmenlere bir ayda yapılacak ödeme tutarı (10000) gösterge rakamının, diğer kişilere ise (5000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerden kadrolu veya sözleşmeli olup olmadığına bakılmaksızın görevlendirilen tüm personel yararlanacak. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca belirlenecek. Bu düzenleme Kanunun 46. maddesinde yer almaktadır.

30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7343 sayılı Kanunun tam metni için tıklayınız.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz