Toplu Görüşmede, Kim Neye Şerh Koydu?

Bu yıl üçüncüsü yapılan toplu görüşmelerde, taraflar ilk kez, adı "mutabakat" olmasa da, mutabakata benzeyen bir toplu görüşme tutanağı imzaladılar. Bu tutanağın tüm metni geçen hafta içerisinde ilk kez sitemizde yer almıştı. Ancak, bu haberimizde kimin hangi maddeye şerh koyduğu açıklanmamıştı. Bugün ise bu şerhleri açıklıyoruz. Ayrıntılar için tıklayın.

Haber Giriş : 03 Ekim 2004 19:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Türkiye Kamu-Sen: Toplu görüşme tutanağının 1. maddesinde yer alan, 2005 yılına ilişkin %10'luk maaş artışı kısmını kabul etmediğimiz beyanıyla Uzlaştırma Kuruluna müracaat hakkımız saklı kalmak kaydıyla imzalıyoruz. Bircan Akyıldız

KESK: Toplu görüşme tutanağının birinci maddesini kabul etmiyoruz. 4. maddenin yazılış biçimine ve 4. maddede belirtilen ekli hususlardan 12, 13, 15, 25, 42, 47, 48, 49 paragraflarının yazılış ve ifade biçimine itiraz ediyoruz. Tutanağın sonuç paragrafında belirtilen "mutabakat metni" ifadesine şerh koyuyoruz. Uzlaştırma Kuruluna gitme hakkımızı saklı tutarak 2. ve 3. maddeyi kabul, 4. maddeyi şerhli olarak imzalıyoruz. Şerh metni ektedir. Sami Evren

Memur-Sen: Toplu görüşme tutanağının 1. maddesi ile önerilen ücretlere öngörülen zam miktarının kademeli olarak taban aylığına yansıtılmasını, 631 sayılı KHK ile görev tazminatı almayan personele Aralık 2005 itibariyle yansıtılması şerhimizle, 1. maddeye katılmıyoruz. Ahmet Aksu

ŞERH KONULAN MADDELER

1- 2005 yılının Ocak ve Temmuz aylarından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık veya ücretlerine kademeli olarak yıllık ortalama kümülatif %10 oranında zam yapılması, bu zammın en yüksek maaş grubunda olanlar için daha az (yaklaşık %8), aylığı en düşük devlet memurları için ise daha fazla (yaklaşık %12) oranda uygulanması,

12- "Sicil" kavramının "Personel Değerlendirme Formu"na dönüştürülmesi ve yıl sonunda personele bildirilmesi,

13- Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek komisyon kurulması konusunda Avrupa Birliğindeki uygulamalara bakılarak değerlendirme yapılması,

15- Disiplin cezası vermeye yetkili kurullarda memurun bağlı bulunduğu sendikanın (Memurlar.net) temsilcisinin bulunması konusunda Avrupa Birliği uygulamasına bakılarak değerlendirme yapılması,

25- Kamu görevlilerinin grev, siyaset ve toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasaklarının Anayasa ve diğer kanunlarda yapılacak değişiklikler çerçevesinde değerlendirilmesi,

42- Toplu sözleşme konusunun Anayasa değişikliği kapsamında değerlendirilmesi,

47- Kamu kurumlarında mevcut kreşlerden yararlanmayan memurların çocuklarına doğum tarihinden itibaren iki yıl süreyle "çocuk yardımı"nın bir kat fazlasıyla ödenmesi hususunda Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışma yapılması,

48- Posta dağıtıcılarının fiili hizmet sürelerine ilave konusunda çalışma yapılması,

49- Belediye çalışanlarının aylıklarını zamanında alabilmesi için bir genelge yayınlanması ve gerekli diğer tedbirlerin alınması,

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber