TBMM, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz:- "Parlamenter sistemin cari olduğu dönemler, darbelerin, hükümet krizlerinin, koalisyon kavgalarının tetiklediği ekonomik bunalımlar ve istikrarsızlıklar tarihidir"- AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik:- "AK Parti'mizin bütçeleri daima 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı üzerine hazırlanmış; eğitim ve sağlık bütçeleri başta olmak üzere tüm alanlarda çok önemli artışlar sağlanmıştır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 15:20, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 15:17
TBMM, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, parlamenter sistemin cari olduğu dönemlerin darbelerin, hükümet krizlerinin, koalisyon kavgalarının tetiklediği ekonomik bunalımlar ve istikrarsızlıklar tarihi olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 'ucube', halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanını 'tek adam' diye yaftalayanlar esasında milletimizi, milli iradeyi aşağılamaktadırlar." dedi.

AK Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçeleri üzerine söz aldı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gazi Meclisin milli iradeyi hakim kılma adına kurulduğu günden bu yana yüz yılı geride bıraktığını ve acı bedellerin ödendiği dönemlerden geçtiğini söyledi.

Yılmaz, 94 yılda 65 hükümet kurulduğunu, askeri vesayet odaklarının işaret ettiği isimlerin başbakan, cumhurbaşkanı seçilebildiğini, bakanların otel odalarında pazarlıklarla belirlendiğini, Meclisten güven oyu alamadığı halde ülkeyi yöneten başbakanların olduğunu ifade etti.

Bu dönemlerin, Türkiye'nin yıllarını heba ettiğini ve altılı masanın çözüm olarak yine parlamenter sistemi sunduğunu dile getiren Yılmaz, "Parlamenter sistemin cari olduğu dönemler, darbelerin, hükümet krizlerinin, koalisyon kavgalarının tetiklediği ekonomik bunalımlar ve istikrarsızlıklar tarihidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 'ucube', halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanını 'tek adam' diye yaftalayanlar, esasında milletimizi, milli iradeyi aşağılamaktadırlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanını halkın seçmesine "hayır" diyen bir anlayıştan milli iradeye saygı duymasını beklemenin beyhude olduğunu söyleyen Yılmaz, Gazi Meclis çatısı altında yeni Türkiye Yüzyılı'na "güçlü Meclis, güçlü hükümet, yönetimde istikrar, temsilde adalet" anlayışıyla girildiğini belirtti.

Milletin yamalı bohçalı, profili düşük bir Cumhurbaşkanına asla izin vermeyeceğini ifade eden Yılmaz'a, konuşması sırasında muhalefet partilerinin milletvekilleri zaman zaman tepki gösterdi.

- "Anayasa Mahkemesi gerçek bir özgürlükler mahkemesine dönüştü"

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Türkiye'deki demokratikleşme çabalarının bir tezahürü olarak hak arama yollarının AK Parti hükümetleri döneminde çeşitlendiğini ve vatandaşların kolayca erişebileceği kurumsal yapılar oluşturulduğunu vurguladı.

Dünyada 130 ülkede bulunan Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) bunlardan birisi olduğunu belirten Kırcalı, kurumun gücünü Meclisten aldığını kaydetti.

Kırcalı, KDK'nin, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkesinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına; şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağladığını dile getirerek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Anayasa Mahkemesinin AK Parti'nin temel hakları, insan haklarını, hukuk devletini öncelemesi kapsamında getirdiği bireysel başvuruyla birlikte gerçek bir yüksek mahkeme ve özgürlükler mahkemesine dönüştüğünü söyledi.

Özkaya, "Anayasa Mahkemesi bugün hukuk devletinin, insan haklarının, bireysel özgürlüklerin adeta istinatgahı olan bir mahkemeye dönüşmüş ve bu açıdan da ülkemizin hukuk ve özgürlük standartlarını yükselten bir konuma gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesinin önündeki ciddi sorunlardan birinin uzun yargılamayla ilgili bireysel müracaatlar olduğunu bildiren Özkaya, bu hususun yasal bir düzenlemeyle çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Ali Özkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmeden Anayasa Mahkemesinin sorunları çözmesi ve hak ihlallerini düzeltmesinin kıvanç verici bir durum olduğuna değindi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Sayıştayın Meclis adına denetleme görevini yerine getiren çok önemli bir kurum olduğuna işaret ederek, kurumun uluslararası standartlarda tarafsızca işini yaptığını ve yapmaya devam edeceğini bildirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, adalet sistemini ve yargı etkinliğini güçlendirmek adına büyük bir gayret sarf ederek, yeni politikalar geliştirdiklerini ve uyguladıklarını anlattı.

Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve sivilleşme adına yapılan değişiklikleri çok önemli gördüklerini kaydeden Çelebi, temel hak ve özgürlüklere ilişkin anlaşmaları iç hukukun parçası haline getirdiklerini, idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri incelemek için Kamu Denetçiliği Kurumunu kurduklarını, kişisel verilerin korunmasını ve bilgi edinmeyi temel haklar kapsamına alıp Anayasa ile güvenceye aldıklarını hatırlattı.

Çelebi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu oluşturarak insan haklarının daha etkin korunmasını sağladıklarını da dile getirdi.

- "Herkesin huzur içinde yaşaması nihai amacımız"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Yargıtayın, Türk hukuk sisteminin en köklü ve en büyük kurumlarından biri olduğuna dikkati çekerek, kurumun kuruluşundan bugüne Türk hukukuna yön verdiğini, hukuk düzeninin yerleşmesinde ve adaletin gerçekleşmesinde etkin rol oynayarak öncülük ettiğini anımsattı.

Hukuk devleti gereklerine uygun etkin ve kaliteli bir yargı hizmetiyle herkesin hukuki güvenlik, barış ve huzur içinde yaşamasının nihai amaçları olduğunu belirten Yüksel, "Ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçmişten edindiğimiz tecrübelerle çağın gereği olan yeni çalışma yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak, geleceğimizi güzel bir şekilde inşa etmemizi sağlayacaktır." görüşünü paylaştı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, işkenceye karşı sıfır tolerans politikası çerçevesinde insan hakkı ihlallerine hiçbir müsamaha göstermeyen Adalet Bakanlığının, kötü muamelenin yaşanmaması ve bu yöndeki iddiaların ortadan kaldırılması için tüm yasal değişiklikleri yaptığını, buna ilişkin tüm adli, idari denetim ve sivil izleme mekanizmalarını oluşturduğunu anlattı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye Adalet Akademisinin çalışmaları hakkında bilgi verdiği konuşmasında, "Uluslararası toplumun onurlu ve saygın bir üyesi olan ülkemizde özgürlükçü demokrasinin geliştirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, hukukun evrensel değerlerinin hakim kılınması yolunda Türkiye Adalet Akademisi görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, "İktidara geldiğimiz günden bugüne AK Partimizin bütçeleri, daima 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı üzerine hazırlanmış, eğitim ve sağlık bütçeleri başta olmak üzere, tüm alanlarda çok önemli artışlar sağlanmıştır. Bugün de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı bütçesini hazırlamanın haklı gururunu yaşıyor ve ilk günkü inanç ve azimle daha nice bütçeler hazırlayacağımıza canıgönülden inanıyorum." diye konuştu.

Çelik, Gazi Meclisin çatısı altında farklı görüşleri savunsalar da zaman zaman tansiyon yükselse de herkesin ortak gayesinin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış büyük Türkiye olduğuna inandığını kaydetti.

- "AK Parti, gençleri daha ayrıcalıklı bir konumda tuttu"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti hükümetleri olarak toplumun her kesimini önemsemekle birlikte gençleri bu ülkenin geleceği olduğu bilinciyle her zaman daha ayrıcalıklı bir konumda tuttuklarını ifade etti.

Gençlerin bugün büyük ideallere yürüdüğünü, hayallerini gerçekleştirmek için çalıştığını, araştırdığını ve başardığını vurgulayan Kılıç, "Gençlerimize sunduğumuz hizmetlerle onların hem hayatlarını hem de hayallerini değiştiriyoruz. Bugün sanatta, sporda, kültürde, eğitimde çok farklı bir seviyedeyiz; önceden hayalini bile kuramadığımız işleri bugün itibarıyla başarıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Hemen her branşta yetiştirdiğimiz sporcu sayımız katbekat artıyor." sözlerini sarf etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, bir genç ve öğretmen olarak görevi başındayken PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmenler Ayşenur Alkan, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve şehitleri andı.

Kadak, kendisini binlerce genç ve öğretmenin izlediğini ve takip ettiğini dile getirerek, "Ben bu öğretmenlerimizin, inançlı gençlerin, ülkenin dertlerini kendi derdi benimseyen, milleti için üreten gençlerin, teröristlerin ve terör örgütlerinin korkulu rüyası olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İktidara geldikleri 2002'den itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığının Doğu Anadolu'da 2 bin 947, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 3 bin 161 gençlik ve spor tesisini hizmete açtığını bildiren Kadak, yapılanların bir cümlede özetlenecek hizmetler olmadığını, çünkü milyonlarca gence dokunulduğunu kaydetti.

AK Parti'nin problemleri bir bir çözdüğünü ve çözmeye devam edeceğini vurgulayan Kadak, gençlerle ilgili konuların partiler üstü bir mesele olduğunu ve bunun bütün partilerce karşılık bulduğunu görmenin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Kadak, ileriki yıllarda daha fazla gencin Meclise gireceğine inandığını belirterek, "Bana buradan 'büyüklerin meselesine karışmayalım' diyen sayın vekillerim dahi bence istemeye istemeye genç milletvekillerimizle aynı sıralarda görev yapacaklar, bunu da AK Parti olarak çok büyük bir gururla takip edeceğiz." görüşünü dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber