Sınıf öğretmenleri en fazla ne kadar ders okutabilir, okul yöneticilerine okul dışında ek ders görevi verilebilir mi?

Sınıf öğretmenlerine, normal müfredat kapsamında okuttukları haftada 30 saatlik ders görevinin yanında haftada kaç saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği ile yöneticilerin ve müdür yetkili öğretmenlerin halk eğitimi merkezinde açılan kurslarda ders okutup okutamayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 14:00, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 13:04
Sınıf öğretmenleri en fazla ne kadar ders okutabilir, okul yöneticilerine okul dışında ek ders görevi verilebilir mi?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde; sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ncı maddesinde; aylıkları karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saatinin ek ders görevinden sayılacağı; ancak bu şekilde verilecek ek ders görevinin haftada 12 saati geçemeyeceği belirlenmiştir.

Anılan Kararın 8'inci maddesinin birinci fıkrasında; ilkokul 3'üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kararın 9'uncu maddesinde ise;

"(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a)Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1)Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm kapsamında yalnızca sınıf öğretmenlerine ve okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kuramlarında haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün olup gerek sınıf öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerine bunun dışında, gerekse diğer alan öğretmenlerine bu madde kapsamında ilave ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kuramlarında uzman ve usta öğretici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Kuramlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ek ders görevi verilecekler, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerle sınırlı olup kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ile yöneticilere bu kapsamda ek ders görevi verilemeyeceği de açıktır.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgenin 2'nci maddesinde; "...Buna göre, ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumlan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir. Görev yaptıkları kuramların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumanda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumanda görevlendirilmeyecektir..." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 26.01.2023 tarih ve 69353493 sayılı görüş yazısında;

"1-Normal müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan sınıf öğretmenlerine, bunun yanında anılan Kararın 8'inci maddesine göre ilkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında haftada 10 saate, aynı Kararın 9'uncu maddesine göre ise haftada 8 saate kadar daha olmak üzere haftada toplam 48 saate kadar ders görevi verilebilmesinin mümkün olduğu,

2-Eğitim kurumu yöneticilerine ve yönetici kimlikleri göz önünde bulundurulduğunda müdür yetkili öğretmenlere, kadrolarının bulunduğu eğitim kuramları dışında başka eğitim kuramlarında ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamasına yer verilerek sınıf öğretmenlerinin haftada toplam 48 saate kadar ders görevi verilebilmesinin mümkün olduğu, Eğitim kurumu yöneticileri ve müdür yetkili öğretmenlere, kadrolarının bulunduğu eğitim kuramları dışında başka eğitim kuramlarında ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı belirtildi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber