Deprem nedeniyle valilikçe idari izinli sayılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle evleri orta ve daha ağır hasarlı olanlar ile birinci derece yakını vefat etmesi nedeniyle idari izinli sayılanların, idari izinli sayıldıkları süreçte ders görevlerini yapmış sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 00:10, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 09:36
Deprem nedeniyle valilikçe idari izinli sayılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

15 Şubat 2023 tarih ve 32105 sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2023/5 nolu "Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre; depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılacak, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacaktı. Buna göre 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecekti. Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar, istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacaktır.

İşte o genelge;

Bu genelgeye istinaden Gaziantep ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlükleri yayınladıkları duyuruya göre;

1.Binanın Durumu; yıkılma, ağır hasarlı, orta hasarlı olması,

2.Birinci dereceden yakınının deprem dolayısıyla vefat etmesi,

3.Deprem nedeniyle hastanede birinci derece yakınının yataklı tedavi görmesi durumlarında, öğretmenleri idari izinli saydı.

Peki eğitim öğretim devam ederken valiliklerce idari izinli sayılan bu durumdaki öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Bilindiği gibi 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2'nci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." denilmektedir.

Toplu Sözleşmede yer alan bu hükümle;

1- Genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin,

2- Öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları öngörülmüştür.

Toplu Sözleşmenin yukarıda belirtilen hükmünde yer alan; "genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler" ifadesinde geçen "genel" ibaresinden anlaşılacağı üzere, bu kapsamda ders görevinin yapılmış sayılması için idari iznin genele uygulanması, bir başka ifadeyle yönetici ve öğretmenlerin ülke, il veya ilçe genelinde tamamının idari izinli sayılması gerekmektedir.

Oysa idari iznin yönetici ve öğretmenlerin tamamına değil yalnızca deprem nedeniyle evleri orta ve daha ağır hasarlı olanlar ile birinci derece yakını vefat eden yönetici ve öğretmenlere verildiği, ilgi (b) yazıda belirtildiği üzere ilinizde 13 Mart 2023 tarihinden itibaren eğitim öğretime başlandığı, eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu ve dolayısıyla idari izinli sayılmayan yönetici ve öğretmenlerin görevlerinin başında oldukları dikkate alındığında; yönetici ve öğretmenlerin tamamının genel idari izinli olmadıkları, öğrencilerin de sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmadıkları açıktır.

Öte yandan idari izinli olan öğretmenlerin ders görevlerinin görevde olan öğretmenlere dağıtıldığı ve bu durumda üzerlerinde herhangi bir ders görevi olamayacağı; dolayısıyla bu süreçte idari izin verilen öğretmenlerin yapmış sayılacakları herhangi bir ders görevlerinin bulunmayacağı kuşkusuzdur.

Kaldı ki bu şekilde idari izin verilen öğretmenlere ayrıca ek ders ücreti ödenmesi, idari izinli olan öğretmenlerin ders görevlerinin görevde olan öğretmenlere dağıtıldığı ve bu dersleri okutan öğretmenlere ek ders ücreti ödendiği göz önünde bulundurulduğunda, aynı görevler için mükerrer ödemeye neden olacak, bu durum da kamu zararı oluşmasına yol açacaktır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.03.2023 tarih ve 72988802 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede, ilinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden depremler nedeniyle evleri orta ve daha ağır hasarlı olanlar ile birinci derece yakını vefat etmesi nedeniyle idari izinli sayılanların, 13.03.2023 tarihinden itibaren bu idari izinlerine bağlı olarak fiilen yerine getirmedikleri ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber