Belediyeler örneğinde unvan olarak karşılığı bulunmayan müdür kadrosuna atama yapılabilir mi?

İlgili Yönetmelik ve Sayıştay denetim raporlarına göre unvan karşılığı bulunmayan müdür kadrosuna atamanın yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 00:10, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 11:50
Belediyeler örneğinde unvan olarak karşılığı bulunmayan müdür kadrosuna atama yapılabilir mi?

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği'n "kadroların tespiti" başlıklı 9'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasında Yönetmeliğe ekli cetvellerde alt gruplar için unvan ve sayı itibarıyla tespit edilenler dışında kadro kullanılamayacağı; (3) numaralı fıkrasında birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanlarının hizmet gereklerine uygun olarak belirleneceği ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanlarının kullanılamayacağı düzenlenmiştir.

Bahse konu Yönetmelik ekinde yer alan cetveller uyarınca tahsisi gerçekleştirilebilecek kadrolar arasında "Müdür" unvanlı herhangi bir kadro bulunmamasına rağmen bu unvanda bir kadro tahsis edildiği ve belediyenin personelinin bahsi geçen kadroya "Müdür" unvanıyla atanmasının mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.

Sayıştay denetim raporlarında da unvan olarak karşılığı bulunmayan müdür kadrosuna atama yapılamayacağı gerektiği bulgu olarak yazılmıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber