İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

İl Genel Meclisi Üyeleri 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesi kapsamında sayılır mı?

İlgili mevzuat çerçevesinde seçimle gelen il genel meclis üyeleri için 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12'nci maddesinin uygulanamayacağı açıktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 00:10, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 10:57
İl Genel Meclisi Üyeleri 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesi kapsamında  sayılır mı?

04.07.2001 tarihli 631 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" madde 12 aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 24'üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6000 gösterge, diğer meclis üyelerine 2200 gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

İl genel meclisi üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir."

Gerek 631 sayılı KHK gerekse 5302 sayılı Kanun birlikte değerlendirildiğinde; il genel meclisi üyelerinin seçilmiş olmaları dolayısıyla üstlendikleri il genel meclisi üyeliği görevi için 5302 sayılı Kanun kapsamında yer alan ödemelerden yararlandıkları dikkate alındığında, atanmış memurları ve diğer kamu görevlileri için getirilen 631 sayılı KHK/Madde 12 düzenlemesi il genel meclisi üyelerini kapsamamaktadır. Konu hakkında, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün aynı doğrultuda 05.03.2012 tarihli 2876 sayılı, 08.08.2012 tarihli 8674 sayılı görüş yazıları bulunmaktadır. Bu görüş yazılarında; 31.01.2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan (162) Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğine, 2972 sayılı Kanuna, 5302 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuata yer vererek; il genel meclisi üyelerinin 2972 sayılı Kanun hükümleri uyarınca seçilmiş olmaları dolayısıyla üstlendikleri il genel meclisi üyeliği görevi için 5302 sayılı Kanun kapsamındaki ödemelerden yararlandıkları ve bu görev dışında uhdelerinde başka bir kamu görevi bulunmadığı hususları göz önüne alınarak, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan 12'nci maddesinin il genel meclisi üyelerini kapsamadığı değerlendirilmektedir denilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber