Belediye Başkanlarının iletişim giderleri belediye bütçesinden sağlanabilir mi?

Sayıştay kararlarına göre; belediye başkanlarının iletişim giderlerinden sadece belediye işleri için yapılanların belediye bütçesinden karşılanması mümkünken görev tahsisli konutunda bulunan telefon giderlerinin ise belediye bütçesinden karşılanması mümkün görülmemiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 14:00, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 08:32
Belediye Başkanlarının iletişim giderleri belediye bütçesinden sağlanabilir    mi?

Belediye Başkanlarına ait cep telefonu faturalarının belediye başkanlığı adına düzenlenen ve görüşmelerin belediyenin işleri için yapıldığı anlaşıldığı takdirde, "mecburi vazifelerin icrasının temini için muktazi masraflar" kapsamında olan telefon görüşme bedelleri belediye bütçesinden ödenebilecektir (Sayıştay 4. Daire K. 28908 T. 24.2.2000).

Görev tahsisli olarak kamu konutunda ikamet eden belediye başkanlarının konutlarına ait telefon giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması mümkün değildir. Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından 12.01.2007 tarih ve 29039 tutanak numaralı kararında, konu mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek "görev tahsisli konut" tahsis edilecekler arasında belediye başkanları sayılmakla birlikte bu konutların kurum ve kuruluşlarca karşılanacak giderleri arasında, telefon ve haberleşme giderlerinden bahsedilmediği, kaldı ki belediye başkanlarının belde içinde veya dışında acil irtibat kurma zorunluluğunun oluştuğu durumlar için cep telefonu tahsis edilip konuşma bedellerinin bütçeden karşılandığı, sadece özel tahsisli konutlarda ikamet eden kamu görevlilerinin telefon giderlerinin karşılandığı bunun dışındaki diğer tahsis durumlarında ise telefon giderleri, adına tahsis yapılanlarca karşılandığı gerçeğinden hareketle zaten kendi evinde ikamet eden Belediye Başkanının özel tahsisli kamu konutunda ikamet ediyormuş gibi değerlendirilerek kendi evinde kendi adına kayıtlı sabit telefonlarına ait fatura bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi mevzuata uygun olmadığından verilen tazmin hükmünün tasdikine karar verilmiştir.

Sonuç olarak; belediye işleri ile ilgili olmak şartıyla, belediye başkanlarına belediye bütçesinden cep telefonu alınması, alınan cep telefonuna belediye adına hat açılması ile telefon hattının konuşma ve diğer giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Kendi evinde veya görev tahsisli konutunda kayıtlı sabit telefonlarına ait fatura bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi mevzuata uygun değildir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber