Doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izin süresinin emekliliğe yansıması nasıl olur?

Memur iken kullanılan doğum süreleri borçlanılırsa aylık ve ikramiye hesabına dahil edilir, ancak memur olmadan ve sigortalı olduktan sonra doğum nedeniyle borçlanılan sürelere emekli ikramiyesi ödenmez.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Haziran 2024 00:10, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 08:37
Doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izin süresinin emekliliğe yansıması nasıl    olur?

Detaylar/Değerlendirmeler:
Doğum borçlanmalarını, memur iken kullanılan ücretsiz izin süresi ile sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra ve memur olmadan önce yapılmış olan doğumlara bağlı olarak İKİ AYRI KONU olarak değerlendirmek gereklidir.

Memur iken yapılan doğumlar nedeniyle kullanılan ücretsiz izin süresi:

5434 ve 5510 sayılı Kanunlara tabi olanlar için doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izin sürelerinin borçlanma yapılmasına hem 5434 hem de 5510 sayılı Kanun hükümleri imkan vermektedir.
Ancak, 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar için ücretsiz izin borçlanmaları 5434 sayılı Kanun hükümleri, 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar için ise 5510 Kanun hükümlerine göre hesaplanır.
5434 hükümleri gereği doğum borçlanmalarını isterlerse her ay istemezlerse emeklilik öncesinden en az 6 ayı geçmeyecek şekilde bir seferde toplu ödeme şekli bulunmaktadır.

5510 hükümlerinde en az 6 ay koşulu bulunmamaktadır.

Bu tür borçlanmalar emekli ikramiyesi hizmet süresi hesabına dahil edilmektedir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanun Madde 36 (C) 8 numaralı ve "108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." Şeklindeki hüküm ile 657 sayılı Kanun Geçici Madde 42 hükmünde yer alan " 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır." Şeklindeki hükümler gereği, doğum nedeniyle kullanılmış olan ücretsiz izinler şayet 2016 yılından sonra ise borçlanma yapılsın veya yapılmasın memurların ek göstergeyi etkileyen, dolayısıyla aylık bağlamaya esas tutarların belirlenmesinde kullanılan kazanılmış hak aylık intibakını olumlu olarak etkiler.

Memurluktan önce ancak sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar nedeniyle borçlanmalar:

Bu tür borçlanmalar en fazla 3 çocuk için yapılan doğumlar için geçerli olmakta ve bu tür borçlanmalar işçi statüsünde geçmiş süre olarak kabul edilmektedir.
Bu tür borçlanmalar emekli ikramiyesi hizmet süresi hesabına dahil edilmemektedir.

Sonuç bağlamında: Doğum nedeniyle kullanılan süreler borçlanıldığında yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar bağlamında emekli aylık hizmet ve intibak işlemlerinde ve durumlarına göre de emekli ikramiyesi hizmet hesabında uygulanan bir durum olmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber