1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Son Düzenlemeler Çerçevesinde Erkek Memurların Emekli Olma Durumu

Bilindiği üzere erkek memurlar ancak, 25 hizmet yılını doldurmaları halinde emekliliklerini isteyebilmektedirler. Ama, 1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla bu hizmet yılına ek olarak belirli yaş şartının da yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu yaş şartının tamamlanması emekli aylığı bağlanabilmesi için Kanuni bir zorunluluktur. Gerekli yaş şartı ise, 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı Kanunun geçici 205 ve 206'ncı maddeleri, bu maddelerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ve 2002 yılında 4759 sayılı yasa ile bu hususun yeniden düzenlenmesi nedeniyle oldukça karışık bir hal almıştır. Bu nedenle 25.08.1999 tarihi itibariyle 25 hizmet yılını dolduranlar, 23.5.2002 tarihinden önce memur olarak çalışanlar ve 23.5.2002 tarihinden sonra memur olarak çalışanların emekliliklerine ilişkin olarak sitemiz uzmanlarının hazırladığı dosyaya erişmek için tıklayın.
16 Haziran 2003 12:46
Yazdır

Son Düzenlemeler Çerçevesinde Erkek Memurların Emekli Olma Durumu

Bilindiği üzere erkek memurlar ancak, 25 hizmet yılını doldurmaları halinde emekliliklerini isteyebilmektedirler. Ama, 1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla bu hizmet yılına ek olarak belirli yaş şartının da yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu yaş şartının tamamlanması emekli aylığı bağlanabilmesi için Kanuni bir zorunluluktur. Gerekli yaş şartı ise, 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı Kanunun geçici 205 ve 206'ncı maddeleri, bu maddelerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ve 2002 yılında 4759 sayılı yasa ile bu hususun yeniden düzenlenmesi nedeniyle oldukça karışık bir hal almıştır. Bu nedenle 25.08.1999 tarihi itibariyle 25 hizmet yılını dolduranlar, 23.5.2002 tarihinden önce memur olarak çalışanlar ve 23.5.2002 tarihinden sonra memur olarak çalışanların emekliliklerine ilişkin olarak sitemiz uzmanlarının hazırladığı dosyaya erişmek için tıklayın.

Emeklilikle ilgili iki önemli tarih vardır. Birincisi 25.08.1999 tarihi, ikincisi ise 23.5.2002 tarihidir. Çalışanlar açısından 25.08.1999 tarihi istisnai durumlar için, 23.5.2002 tarihi ise diğer çalışanlar için geçerlidir.

İSTİSNAİ DURUM:
25.08.1999 tarihinde;
- 25 hizmet yılını dolduran tüm memurlar (yaş şartı olmaksızın) ile
- Bu tarihte, emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan istirakçilerden 43 yaşını dolduran erkeklere,
istekleri üzerine emekli aylığı bağlanmaktadır.

DİĞER DURUMLAR
23.5.2002 tarihi emeklilik ile ilgili bilgilerin kırılma noktasıdır. Emeklilik ile ilgili sorular, memuriyete bu tarihten önce ve sonra girenler açısından farklılaşmaktadır. Burada şunu belirtmek gerekir. İstisnalar haricinde 25 yılını doldurmayan hiç bir memur emekliliğini isteyemez. Ancak, 25 hizmet yılına dolduran memurlar için, ek olarak, yaş hususununda tamamlanması gerekmektedir. Yaş şartı aşağıda açıklanacaktır.

Bir diğer önemli husus ise yaş şartının sadece emeklilik haklarından yararlanabilmek için gerekli olan bir öğe olduğunun bilinmesidir. Yani, memur, 25 hizmet yılını tamamlaması halinde sadece görevden ayrılabilmektedir. Bu kişi yaş şartını tamamlamadığı için emekliliğe ilişkin hiçbir haktan yararlanamaz. Ancak kişi görevden ayrıldıktan sonra yaş şartını tamamladığı anda başvuruda bulunarak emekli aylığı bağlanması talebinde bulunabilir.

A- 23.5.2002 Tarihi ve Öncesinde Memur Olanların Durumu

Erkek memurların 25 hizmet yılını doldurmalarına kalan süreye göre tespit edilen tamamlanması gerekli yaş koşulları aşağıdaki gibidir

. Erkeklerin 23.5.2002 tarihi itibariyle 25 hizmet yılını tamamlamasına kalan süre Gerekli yaş Şartı
1 2 tam yıl veya daha az 44
2 2 tam yıldan fazla- 3 tam yıl 6 ay veya daha az 45
3 3 tam yıl 6 aydan fazla- 5 tam yıl ve daha az 46
4 5 yıldan fazla- 6 yıl 6 ay ve daha az 47
5 6 yıl 6 aydan fazla- 8 yıl ve daha az 48
6 8 yıldan fazla- 9 yıl 6 ay ve daha az 49
7 9 yıl 6 aydan fazla-11 yıl ve daha az 50
8 11 yıldan fazla- 12 yıl 6 ay ve daha az 51
9 12 yıl 6 aydan fazla- 14 yıl ve daha az 52
10 14 yıldan fazla- 15 yıl 6 ay ve daha az 53
11 15 yıl 6 aydan fazla- 17 yıl ve daha az 54
12 17 yıldan fazla- 18 yıl 6 ay ve daha az 55
13 18 yıl 6 aydan fazla- 20 yıl ve daha az 56
14 20 yıldan fazla-21 yıl 6 ay ve daha az 57
15 21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl 58
16 22 yıldan fazla 60

TABLONUN ANLAMI
1- Yukarıdaki tabloyu okumak için Kanunun yürürlük tarihinden işe başlanılan tarihin çıkarılması gerekmektedir.

Kanunun yürürlük tarihi 23.05.2002
İşe başlama tarihi: ??.??.19??
ÇALIŞMA SÜRESİ ................

2- Emekli olmak için gerekli 25 yıllık süreden, birinci madde de elde edilen çalışma süresi çıkarılır.

25 yıllık sürenin rakamsal açılımı . 24.11.30
Çalışma süresi. . ??.??.??
25 yılı doldurmaya kalan süre ................

3- İkinci basamakta elde edilen 25 yılı doldurmaya kalan süre için yukarıdaki tabloya bakılır ve gerekli yaş bulunur.

ÖRNEKLER
ÖRNEK-1: 01.08.1997 yılında işe başlayan İsmail bey 25 yıl hizmet şartına ek olarak kaç yaşını tamamlaması halinde emekli olabilir?

1)
. 23.05.2002
. 01.08.1997
-__________
. 22.09.0004 (4 yıl, 9 ay 22 gün) (Çalışılan Süre)

2)
. 24.11.30
. 04.09.22
-________
. 20.02.08 (20 yıl, 2 ay, 8 gün) (25 yılı tamamlamaya kalan süre)

3) 25 yılı tamamlamaya kalan süremiz 20 yıl, 2 ay, 8 gündür. Bu veriyi tabloya uyguladığımızda 11 nolu basamak emeklilik yaşımızı gösterecektir. Bu da 57'dir. Buna göre İsmail bey 25 yıl hizmet ettikten sonra ayrıca 57 yaşını tamamlaması halinde emekli olabilecektir.

ÖRNEK-2: 04.04.1983 yılında işe başlayan Ali bey 25 yıl hizmet şartına ek olarak kaç yaşını tamamlaması halinde emekli olabilir?

1)
. 23.05.2002
. 04.04.1983
-_________
. 19.01.0019 (19 yıl, 1 ay, 19 gün) (Çalışılan Süre)

2)
. 30.11.24
. 19.01.19
-_______
. 11.10.05 (5 yıl, 10 ay, 11 gün) (25 yılı tamamlamaya kalan süre)

3) 25 yılı tamamlamaya kalan süremiz 5 yıl, 10 ay, 11 gündür. Bu veriyi tabloya uyguladığımızda 4nolu basamak emeklilik yaşımızı gösterecektir. Bu da 47'dir. Buna göre Ali bey 25 yıl hizmet ettikten sonra ayrıca 47 yaşını tamamlaması halinde emekli olabilecektir.


B- 23.5.2002 Tarihinden Sonra Memur Olanların Durumu

Bu tarihten sonra memur olanlar hakkında Kanunun 39'uncu maddesinin (b) fıkrası uygulanacaktır. Buna göre, bu kişiler 25 fiili hizmet yılını doldurmaları ve 60 yaşını tamamlamaları halinde, istekleri üzerine emekli edilebilecekdir.


5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDE HALEN KAMU GÖREVLİSİ OLARAK GÖREV YAPANLARIN EMEKLİLİĞE HAK KAZANACAKLARI YAŞ VE HİZMET SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (a) bendi;
"Sandığın gelirleri şunlardır:
a) (Değişik birinci fıkra: 7/5/1986 - 3284/3 md.) İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden her ay kesilecek % 16 emeklilik kesenekleri;
Ay başlarından sonra vazifeye girenlerin o aya ait eksik aylık veya ücretlerinden kesenek alınmaz. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanların eksik aylık veya ücretlerinden tam kesenek alınır." hükmünü,
(d) bendi;
"(Değişik: 7/5/1986 - 3284/3 md.) (a) fıkrasında yazılı % 16 emeklilik keseneğine karşılık % 20, (b, c ve ç) fıkralarında yazılı paralara eşit olarak kurumlarınca verilecek karşılıklar;" hükmünü,
"Fiili Hizmet Müddeti" başlıklı 31 inci maddesi de;
"Fiili hizmet müddeti, iştirakçinin 30 uncu madde gereğince bu kanunla tanınan haklardan faydalanmıya başladığı tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği müddettir.
Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır.
?" hükmünü içermektedir.

Söz konusu hükümlere göre kamu görevlilerinin hizmete başlangıç tarihleri ilk defa emekli keseneğine aylık tutarları üzerinden kendilerinden % 16 emekli keseneği ile kurumları tarafından karşılanacak olan % 20 oranında karşılık (tam kesenek olmaktadır) kesilmeye başlandığı tarih olmaktadır.

28/09/1988 tarihli ve 3472 sayılı Kanun ile de kamu görevlilerine ayın 1'inde ödenmekte olan görev aylıklarının ödenme zamanı ayın 15'i olarak değiştirilmiştir. ( [1] )

BUNA GÖRE;
1-KAMU GÖREVLİSİ OLARAK 15/10/1987 TARİHİNDEN ÖNCE GÖREVE GİRENLERİN 5434 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 205 İNCİ MADDESİNDE ( [2] ) YER ALAN YAŞ GRUPLARININ TESPİTİ AÇISINDAN HİZMET HESABI


Örnek;
Kamu görevlisi olarak ilk defa 09/10/1984 tarihinde göreve başlayan bir kişinin görev aylığına hak kazanması göreve girdiği günü takip eden ayın 1'i olmaktadır. Buna göre; hizmet hesabının başlangıcı 01/11/1984 tarihi, 23/05/2002 tarihindeki hizmet hesabının alınacağı tarih ise 15/06/2002 tarihine kadar geçen hizmet süresi olmaktadır. (14/06/2002 tarihine kadar geçen süre)

Gün Ay Yıl
15 / 06 / 2002
01 / 11 / 1984
-------------
14 07 17
olmakta, bu durumuna göre de kadın kamu görevlileri 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 inci maddenin (c) bendinde belirtilen 41 yaşın dolumu ve 20 hizmet yılının bulunması; erkek kamu görevlileri ise söz konusu maddenin ( f ) bendinde belirtilen 48 yaşın dolumu ve 25 hizmet yılının bulunması grubuna girmektedir.

2-KAMU GÖREVLİSİ OLARAK 15/10/1987 TARİHİ İLE 4447 SAYILI KANUNUN YÜRÜrLÜĞE GİRDİĞİ 08/09/1999 TARİHLERİ ARASINDA GİRENLERİN 5434 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 205 İNCİ MADDESİNDE ( [3] ) YER ALAN YAŞ GRUPLARININ TESPİTİ AÇISINDAN HİZMET HESABI

Kamu görevlisi olarak ilk defa 07/02/1988 tarihinde göreve başlayan bir kişinin görev aylığına hak kazanması göreve girdiği günü takip eden ayın 15'i olmaktadır. Buna göre; hizmet hesabının başlangıcı 15/02/1988 tarihi, 23/05/2002 tarihindeki hizmet hesabının alınacağı tarih ise 15/06/2002 tarihine kadar geçen hizmet süresi olmaktadır. (14/06/2002 tarihine kadar geçen süre)

Gün Ay Yıl
15 / 06 / 2002
15 / 02 / 1988
----------
- 04 14
olmakta, bu durumuna göre de kadın kamu görevlileri 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 inci maddenin (e) bendinde belirtilen 43 yaşın dolumu ve 20 hizmet yılının bulunması; erkek kamu görevlileri ise söz konusu maddenin ( h ) bendinde belirtilen 50 yaşın dolumu ve 25 hizmet yılının bulunması grubuna girmektedir.

3-KAMU GÖREVLİSİ OLARAK 25/08/1999 TARİHLİ VE 4447 SAYILI KANUNUN YÜRÜLÜĞÜNDEN SONRA KAMU GÖREVLİSİ OLARAK GÖREVE GİRENLERİN TABİ OLACAKLARI YAŞ VE HİZMET SÜRELERİ

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı ve 23/05/2002 tarihli 4759 sayılı Kanunlarla değişik 39 uncu madde (b) bendi ( [4] ) hükmü gereği, 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 08.09.1999 tarihinden sonra kamu görevlisi olarak göreve girenlerden;
· Kadın kamu görevlileri için 58 yaşın dolumu ve 25 hizmet yılının bulunması,
· Erkek kamu görevlileri için 60 yaşın dolumu 25 hizmet yılının bulunması,

Şartlarına tabi tutulmak suretiyle emekli aylığına hak kazanabilmektedirler.

Ancak, 08/09/1999 tarihinde kamu görevlisi olarak görev yapanlardan kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını doldurmuş bulunanlara yaş şartı aranmaksızın istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmekte, ayrıca bu tarih itibariyle emeklilik hizmet sürelerini (kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 yıl) doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını doldurmaları halinde emekli aylığına her zaman için hak kazanabilmektedirler. ( [5] )


( [1] ) 3472 S.K. Madde 1 ? Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin (sözleşmeli statüdeki personel dahil) aylık veya sözleşme ücretleri, ilki 15 Ekim 1987 tarihinde olmak üzere her ayın 15'inde ödenir.
Aylıklarla birlikte ödenen zam ve tazminatlar, ödenekler, tayın bedeli, yakacak yardımı ile aylıklara ilişkin hükümler dairesinde ödenmesi öngörülen sair hakedişler hakkında da yukarıdaki şekilde işlem yapılır.
Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlarda yer alan "aybaşı" ibareleri "ayın 15'i" olarak uygulanır.
Madde 2 ? Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerle aylıkları yurt dışına transfer edilenler hakkında mevcut uygulamaya devam olunur.
Madde 3 ? İlgililere 15 Aralık/l4 Ocak dönemleri için bu Kanun hükümleri dairesinde yapılacak ödemelerin yarısı ödemenin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydolunur, kalanı ise avans hesaplarına alınarak müteakip mali yıl başında bütçeye gider yazılır.
Madde 4 ? Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır.
Geçici Madde 1 ? Bu Kanun uyarınca birinci maddede belirtilenlere Ekim 1987 ayı başında ve ortasında iki defa ödemede bulunulur ve Ekim 1987 ayı başında yapılan ödemeler dolayısıyla kendilerinden herhangi bir geri ödeme talebinde bulunulmaz.
4 üncü maddede belirtilenlere Ekim 1987 ayı ortasında yapılacak aylık ücret ödemeleri dolayısıyla kendilerinden kıstelyevm veya herhangi bir sebeple geri ödeme talebinde bulunulmaz.
Geçici Madde 2 ? 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 9.4.1987 tarih ve 3347 sayılı Kanunla verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ve kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
Madde 5 ? Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 ? Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

( [2] ) 5434 S.K. Geçici Madde 205 ? (Ek: 25/8/1999 - 4447/26 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,
(Ek ibare: 23/5/2002-4759/5 md.) 23.5.2002 tarihinde;
b) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini dolduranlar ile doldurmaya; 2 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını,
c) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını,
d) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını,
e) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 43, 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 47 yaşını,
f) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını,
g) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 45, 8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 49 yaşını,
h) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını,
i) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 47, 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 51 yaşını,
j) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 48, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 52 yaşını,
k) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 49, 14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 53 yaşını,
l) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 50, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 54 yaşını,
m) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 51, 17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 55 yaşını,
n) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 52, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 56 yaşını,
o) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 53, 20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 57 yaşını,
p) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 54, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan erkek iştirakçiler 58 yaşını,
r) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl kalan kadın iştirakçiler 55 yaşını,
Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına girenlere 25 fiilî hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 32 inci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiilî hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır.

( [3] ) 5434 S.K. Geçici Madde 205 ? (Ek: 25/8/1999 - 4447/26 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,
(Ek ibare: 23/5/2002-4759/5 md.) 23.5.2002 tarihinde;
b) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini dolduranlar ile doldurmaya; 2 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını,
c) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını,
d) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını,
e) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 43, 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 47 yaşını,
f) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını,
g) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 45, 8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 49 yaşını,
h) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını,
i) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 47, 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 51 yaşını,
j) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 48, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 52 yaşını,
k) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 49, 14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 53 yaşını,
l) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 50, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 54 yaşını,
m) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 51, 17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 55 yaşını,
n) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 52, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 56 yaşını,
o) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 53, 20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 57 yaşını,
p) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 54, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan erkek iştirakçiler 58 yaşını,
r) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl kalan kadın iştirakçiler 55 yaşını,
Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına girenlere 25 fiilî hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 32 inci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiilî hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır.

( [4] ) 5434 S.K. Madde 39 ? Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:
?
b) (Değişik birinci paragraf: 25/8/1999 - 4447/23 md.) 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,

( [5] ) 5434 S.K. Geçici Madde 205 ? (Ek: 25/8/1999 - 4447/26 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:06 - 25 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları23:35 - ABB'nin bakmadığı çocuklara Mamak Belediyesi bakacak23:28 - Kasık ağrısı şikayetiyle geldi, karnından 2 kg'lık ur çıktı23:24 - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını yaptı23:20 - 30 yıllık avukattan eşine uzaklaştırma kararı23:14 - Ankara ormanlarının 'yangın gözlemcileri' 7/24 tetikte23:09 - Erkekler daha fazla özçekim paylaşıyor!23:04 - Gölgesi için diktiği ağaçtan 40 bin TL kazandı22:58 - Evin bahçesinde şaşırtan koleksiyon! Tam 300 araç22:52 - Günde 9,5 saat oturmak erken ölüme neden oluyor
22:46 - Genç kadının sosyal medyada yardım çığlığı22:40 - 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi22:34 - Ünlü oyuncu Faruk Şavlı hayatını kaybetti22:28 - Şehit Uzman Onbaşı İdris Gezer için tören düzenlendi22:23 - Türkiye'de her 100 kişiden 12'sinde silah var22:18 - Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı22:13 - Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi22:08 - İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam