1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Analitik Bütçe Sınıflandırılması) (Seri No:12)

02 Temmuz 2003 17:53
+Aa- Yazdır

2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Analitik Bütçe Sınıflandırılması) (Seri No:12)

02.07.2003 tarihli ve 25156 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, uluslararası sınıflandırma standartlarına (GFS ve ESA 95) uygun olarak hazırlanan analitik bütçe sınıflandırması, 2002 mali yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi ve Ege Üniversitesi olmak üzere 6 pilot kurumda mevcut bütçe sınıflandırmasına paralel olarak uygulanmış, bu uygulamaya 2003 yılında da devam edilmektedir.

Diğer taraftan, 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 9 uncu maddesinin (b) bendinde ?Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, bütçe içi ve dışı fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçelerin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurul, üst kurul ve diğer kurum ve kuruluşların (kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) uygulayacakları analitik bütçe sınıflandırması ile muhasebe sistemi ve standartlarının belirlenmesine, bu sistem ve standartların geliştirilmesine ve birlikte veya ayrı ayrı uygulatılmasına ilişkin her türlü çalışmayı yaptırmaya ve pilot uygulama yapacak kurum ve kuruluşları veya bunların birimlerini tespite Maliye Bakanı yetkilidir.? hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, sınıflandırma kapsamına dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının mali planlarının ve mali raporlarının uluslararası standartlara uygunluğu sağlanarak konsolide edilebilir hale getirilebilmesi, performans esaslı bütçelemeye temel teşkil edebilmesi ile mali yapıda saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla;

- 01.01.2004 tarihinden itibaren genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler,

- 01.01.2005 tarihinden itibaren mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumları, kamu tüzel kişiliğini haiz kurul ve üst kurullar, fonlar ile bütçenin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kurum ve kuruluşlar,

- 01.01.2006 tarihinden itibaren döner sermayeli kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşlar (kamu iktisadi teşebbüsleri hariç),

bütçelerini, analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak hazırlayıp, uygulamaya başlayacaklardır.

Yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, mevcut bütçe sınıflandırmaları kullanılmayacağından, kapsama dahil kurum ve kuruluşların analitik bütçe sınıflandırmasına ilişkin hazırlıklara ivedilikle başlaması gerekmektedir. Ayrıca, 2004 yılı bütçe hazırlıklarının aksamadan yürütülebilmesi amacıyla, Bakanlığımızla birlikte, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından sözkonusu sınıflandırmaya ilişkin standartların uygulanması hususunda gerekli her türlü önlem alınacaktır.

2002 yılından itibaren pilot uygulama yapan altı kurum ve genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idarelerin EK 1 de yer alan birimlerinde, analitik bütçe sınıflandırması 2003 yılında aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacaktır.

1. Uygulayıcı kurum ve kuruluşlar; aktarma, ödenek ekleme ve ödenek kaydı işlemleri için, Bakanlığımızdan talepte bulunurken, bütçe işlem talep formları hem analitik bütçe sınıflandırmasına göre hem de mevcut bütçe sınıflandırmasına göre düzenlenecektir. Söz konusu formlar analitik bütçe sınıflandırmasının kanunlaşma düzeyi olan ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanacaktır. Her iki bütçe sınıflandırmasına uygun olarak düzenlenecek talepler, maliye başkanlıkları ve bütçe dairesi başkanlıkları tarafından gerekli incelemeler yapılarak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne aynı yazıyla intikal ettirilecektir.

2. Mevcut düzenlemeye paralel olarak, ödeme emirleri, analitik bütçe sınıflandırmasının kanunlaşma düzeyi olan ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde örneği EK 2 de, ödenek tenkis belgesi ise örneği EK 3 de yer aldığı şekilde düzenlenecektir. Bu şekilde düzenlenen ödeme emirleri ilgili saymanlıklara, ayrıca bu ödeme emirleri ile ödenek tenkis belgeleri bilgi amacıyla Sayıştaya gönderilecektir.

3. Tahakkuk birimleri, muhasebe sisteminde yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, tahakkuk müzekkeresi ve verile emirlerini analitik bütçe sınıflandırmasına göre ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde EK 4 de yer aldığı şekliyle mevcut muhasebe sistemine uygun olarak düzenleyerek, mevcut bütçe sınıflandırmasına göre düzenlenenlerle birlikte saymanlığa göndereceklerdir. Ancak, analitik bütçe sınıflandırmasına ilişkin olarak düzenlenen tahakkuk müzekkeresi ve verile emri eklerinde harcama belgeleri yer almayacaktır.


4. Mevcut düzenlemeye paralel olarak, saymanlık işlem fişleri analitik bütçe sınıflandırmasına göre ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde EK 5 de yer aldığı şekliyle düzenlenecektir.

5. Uygulayıcı kurum ve kuruluşlarla ilgili saymanlıklar, analitik bütçe sınıflandırmasına göre yapılan ödemeleri ilgili hesaplarda izleyecek ve örneği EK 6 ve EK 7 de yer alan tabloları kullanmak suretiyle raporlama işlemi yapacaktır.

6. Mevcut bütçe sınıflandırmasına paralel olarak, analitik bütçe sınıflandırmasına göre yapılacak bütçe işlemleri ve uygulamalarında, bütçe kanunlarında ve diğer kanunlarda belirtilen yetkiler dahilinde mevcut yasal dayanaklar kullanılacaktır.

7. Bütçe işlem taleplerinde, ödeme emri ile tahakkuk müzekkeresi ve verile emrinin düzenlenmesinde; her iki bütçe sınıflandırmasına göre düzenlenen belgelerde bütçe kodlarının kapsam ve tutarlarında gerekli uyum sağlanacaktır.

8. Analitik bütçe sınıflandırmasının birinci düzey ekonomik kodlarında ?03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri? ve ?06-Sermaye Giderleri? ile ?05-Cari Transfer? ve ?07-Sermaye Transferleri? arasındaki ayrımlarda 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki limitler geçerli olacaktır.

9. Bütçelerin borç tertiplerinden yapılacak tahakkuklar, analitik bütçe sınıflandırmasına göre hazırlanmış bütçelerde borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertiplerden yapılacaktır.

10. 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar, analitik bütçe sınıflandırması için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Program : Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi,

Alt Program : Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyi,

Faaliyet/Proje : Fonksiyonel sınıflandırmanın üçüncü düzeyi,

Ödenek türü : Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi,

Harcama kalemi : Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi,

Ayrıntı kodu : Ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyi

Tertip : Kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodların bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyinden oluşur.

11. Onay belgesi ve ihale komisyon kararı gibi üzerinde bütçe tertibi yer alması gereken belgelerde, mevcut bütçe kodunun yanısıra analitik bütçe sınıflandırması kodlarına da yer verilecektir.

12. Mevcut sınıflandırma ile analitik bütçe sınıflandırması arasındaki sistem farklılığından dolayı ortaya çıkabilecek sorunlar, Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecek ve verilecek görüşe göre uygulama yapılacaktır.

13. Analitik bütçe sınıflandırmasına ilişkin bilgi ve belgeler www.bumko.gov.tr adresinde yer almaktadır.

14. Bu Talimat, pilot uygulamaya devam eden altı kuruluş için 01.01.2003 tarihinden, diğer kuruluşlar için 01.07.2003 tarihinden itibaren uygulanır.

Tebliğ olunur.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
01:52 - YÖK, Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik01:50 - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik01:49 - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik01:46 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik01:41 - 16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı01:33 - AK Parti Gazze ve Kudüs için Meclis'te genel görüşme isteyecek
00:49 - Soylu, PKK'lı terörist 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesi nedeniyle MİT ve TSK'yı kutladı00:41 - Biden'dan 'ateşkes' açıklaması: Netanyahu ile görüştü00:02 - İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki şube müdürlüğü sayıları doğru belirlenmiyor!00:01 - 18 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:46 - İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor23:38 - Devlet desteğiyle mantar üretimi! Bin kişiye iş sağladı
23:35 - Kol ağrısı diye gitti, kanser olduğu ortaya çıktı23:31 - TMO, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi23:30 - Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık23:29 - Bilinçsizce gıda takviyeleri kullananlara uyarılar23:27 - Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı
23:26 - Beşiktaş borsa liginde de şampiyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam