Memur sendikalarının üye sayıları açıklandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2010 08:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaların Sayıları ve Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2010 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARIN SAYILARI VE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2010 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Hizmet Kolunun Adı Toplam Kamu Görevlileri Sayısı Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri 175.161 BES (Büro Emekçileri Sendikası) KESK 21.289 12,15
    TÜRK BÜRO - SEN (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 35.290 20,15
    BÜRO MEMUR - SEN (Büro Memurları Sendikası) MEMUR-SEN 17.777 10,15
    BÜRO HAK-SEN (Büro Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 1.200 0,69
    BİRLEŞİK BÜRO-İŞ (Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 786 0,45
    BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası) BASK 495 0,28
    MES (Müstakil Emekçiler Sendikası) BAĞIMSIZ 70 0,04
    DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) DESK 182 0,10
    ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 134 0,08
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri 854.021 TÜRK EĞİTİM - SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 155.738 18,24
    EĞİTİM - SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) KESK 109.833 12,86
    EĞİTİM - BİR - SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 148.950 17,44
    ÇES (Çağdaş Eğitimciler Sendikası) BAĞIMSIZ 22 0,00
    TEM - SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) BAĞIMSIZ 1.833 0,21
    HÜR EĞİTİM-SEN (Hürriyetçi Öğretim Bilimleri Hizmetleri Sendikası) HÜR KAMU-SEN 5 0,00
    ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 209 0,02
    ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) DESK 197 0,02
    ATA EĞİTİM-SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 77 0,01
    EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 20.101 2,35
    TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 3.590 0,42
    KUVAYI EĞİTİM-SEN ( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası) BAĞIMSIZ 8 0,00
    EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 480 0,06
    AND-SEN (Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) BAĞIMSIZ 287 0,03
    MEBSEN (Milli Eğitimciler Birliği Sendikası) BAĞIMSIZ 30 0,00
    EÇSEN (Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 35 0,00
    TÜM EĞİTİM-BİR SEN (Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası) BAĞIMSIZ 71 0,01
    BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI (Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 205 0,02
    DES (Demokrat Eğitimciler Sendikası) BAĞIMSIZ 391 0,05
Sağlık ve Sosyal Hizmetler 346.518 TÜRK SAĞLIK - SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 93.907 27,10
    SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) KESK 38.768 11,19
    SAĞLIK - SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 103.269 29,80
    BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 569 0,16
    SAĞLIK-BİR (Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası) BAĞIMSIZ 5 0,00
    BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 819 0,24
    HÜR SAĞLIK-SEN (Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası) HÜR KAMU-SEN 3 0,00
    SAĞLIK HAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 658 0,19
    TÜM SAĞLIK-SEN (Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) DESK 972 0,28
    SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ 215 0,06
    ACİL-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 219 0,06
    SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 57 0,02
    HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası) BAĞIMSIZ 51 0,01
    SAĞLIK BİR-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası) BAĞIMSIZ 45 0,01
    SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ 188 0,05
Yerel Yönetim Hizmetleri 91.555 TÜM BEL - SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) KESK 25.555 27,91
    TÜRK YEREL HİZMET - SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) TÜRKİYE KAMU - SEN 12.535 13,69
    BEM - BİR - SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 31.962 34,91
    BAĞIMSIZ YEREL - SEN (Bağımsız Belediye ve Mahalli İdareler Kamu Çalışanları Sendikası) BASK 5 0,01
    YEREL - İŞ (Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşverenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 130 0,14
    YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 174 0,19
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri 37.391 TÜRK HABER - SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 12.803 34,24
    HABER - SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası) KESK 4.374 11,70
    BİRLİK HABER - SEN (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 5.834 15,60
    BAĞIMSIZ HABER - SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 1.028 2,75
    HABER HAK- SEN (Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 37 0,10
    DEMOKRAT HABER - SEN (Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası) DESK 6 0,02
Kültür ve Sanat Hizmetleri 16.976 TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 2.511 14,79
    KÜLTÜR SANAT - SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) KESK 3.425 20,18
    KÜLTÜR MEMUR - SEN (Kültür Memurları Sendikası) MEMUR-SEN 1.383 8,15
    BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) BASK 99 0,58
    KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 145 0,85
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri 32.328 TÜRK İMAR - SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 5.946 18,39
    YAPI YOL - SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 4.395 13,60
    BAYINDIR MEMUR - SEN (Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 5.264 16,28
    BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) BASK 313 0,97
    İMAR HAK - SEN (İmar Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 115 0,36
Ulaştırma Hizmetleri 25.743 TÜRK ULAŞIM - SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 6.837 26,56
    BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) KESK 3.007 11,68
    ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) MEMUR-SEN 3.572 13,88
    BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası) BASK 135 0,52
    ULAŞTIRMA FAAL-SEN (Ulaştırma Faal Memur Sendikası) DESK 51 0,20
    ULAŞIM HAK - SEN (Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası) BAĞIMSIZ 142 0,55
    ULAŞIM BİR - SEN (Ulaştırma Çalışanları Birlik Sendikası) BAĞIMSIZ 137 0,53
    UDEM HAK - SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) HAK - SEN 92 0,36
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri 52.162 TARIM ORKAM - SEN (Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 3.503 6,72
    TÜRK TARIM ORMAN - SEN (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 13.484 25,85
    TOÇ BİR - SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 20.337 38,99
    BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası) BASK 219 0,42
    TOÇ HAK - SEN (Tarım-Orman ve Çevre Hak Sendikası) HAK-SEN 226 0,43
    BİRLİK TOÇ-SEN (Birlik Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 4 0,01
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri 39.319 TÜRK ENERJİ - SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 8.263 21,02
    ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 4.504 11,46
    ENERJİ BİR - SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 9.854 25,06
    BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 223 0,57
    ENERJİ HAK - SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 78 0,20
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri 96.563 TÜRK DİYANET VAKIF - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 22.286 23,08
    DİYANET - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) MEMUR-SEN 43.969 45,53
    DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) KESK 542 0,56
    BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) BASK 87 0,09
    DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 3.268 3,38
    DİN BİR-SEN (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası) DESK 1.473 1,53
Toplam Memur Sayısı 1.767.737 Toplam Sendikalı Memur Sayısı:   1.023.362 57,89

Dosya KAMU GÖREVLİLERİ TOPLAM ÜYE
No KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI SAYISI
17 KESK  
  (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) 219.195
26 TÜRKİYE KAMU-SEN  
  (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 369.600
52 MEMUR-SEN  
  (Memur Sendikaları Konfederasyonu) 392.171
92 BASK  
  (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) 3.628
98 BAĞIMSIZLAR  
    11.088
99 HÜR KAMU-SEN  
  (Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 8
141 BİRLEŞİK KAMU-İŞ  
  (Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu) 21.731
142 HAK-SEN  
  (Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) 3.060
165 DESK  
  (Demokratik Sendikalar Konfederesyonu) 2.881
     
  GENEL TOPLAM 1.023.362

1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber