Torba kanunda, 70 bin öğretmen ataması yok

Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde öğretmen adayları ile ilgili iki madde bulunmaktadır. Birinde 40 bin atama izni alınmakta diğerinde 30 bin kadro ihdası yapılmaktadır. Ancak bazı üyelerimiz bu ikisini birleştirip 70 bin öğretmen alınacağı sonucunu çıkarmaktadır ki bu yanlış bir değerlendirmedir. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Haziran 2012 01:56, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

ATAMA İZNİ NEDİR?

Boş olan kadrolara atama yapabilmek için kurumların atama izin hakkının olması gerekmektedir. Örneğin MEB'de şuan 200 bin boş kadro olsa dahi, MEB bu kadroların hepsine atama yapamaz. Atama izninin olması gerekiyor. Atama izni ise bütçe kanunlarında düzenlenmiştir. 2012 yılı Bütçe Kanununda yer alan hükme göre her kurum bir önceki yıl boşalan kadrolarının yüzde 50'sine atama izin hakkına sahiptir.İhtiyacını bu şekilde gideremeyen kurumlara ise yine bütçe kanunuyla 29 bin atama izni verilmiş ve bu izinlerin kurumlar bazında tek tek dağıtımı yapılmıştır. MEB kendisine verilen izinleri kullanmıştır.

MEB'in boş olan kadrolarına atama yapabilmesi için yeni atama izin hakkına sahip olması gerekmektedir. 40 bin kadroya atama izni bu anlamda değerlendirmelidir. Yani, MEB yılın başında kendisine tanınan ve kalan atama izni sayısı ile 40 bin atama izni sayısınca, 2012 yılında öğretmen ataması yapabilecektir.

KADRO İHDASI NE DEMEKTİR?

Torba kanun teklifinde yer alan bir hükümle de MEB'in taşra teşkilatlarına 30 bin öğretmen kadrosu ihdas edilmektedir. Öğretmen kadrosu ihdas edilmesi atama yapılacağı anlamına gelmemektedir. Atama yapma hakkı veren işlem "atama iznidir" ve bu sayıda yukarıda belirtildiği üzere 40 bindir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber