Daire Başkanlarına 3600 düzenlemesinde iki grup unutuldu

11 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanunla, daire başkanlarının ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Haziran 2013 00:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Daire Başkanlarına 3600 düzenlemesinde iki grup unutuldu

Aşağıdaki metin, Haber Gönder bölümüne iletilen bilgiler sonrasında hazırlanmıştır.

11 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanunla, daire başkanlarının ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılmıştır.

Ancak bu düzenleme yapılırken iki kesim unutulmuştur.

1- Genel sekreter yardımcıları:

Üniversitelerdeki genel sekreter yardımcıları daire başkanlarının amiri konumundadır. Toplam 126 genel sekreter yardımcısı bu düzenleme sırasında unutulmuştur.

2- Su ve Kanalizasyon idarelerinde görevli daire başkanları

Büyükşehir Belediyelerindeki Daire Başkanları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22 maddesinin 2. fıkrasındaki;
".. 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar." hükmü gereğince 3600 düzenlemesinden yararlanmaktadır.

Ancak, Büyükşehir Belediyelerine bağlı ve bu belediyelerin asli görevlerinden su ve kanal hizmetlerini yürüten Su ve Kanalizasyon İdarelerinde görevli muadil Daire Başkanları bu düzenleme sırasında unutulmuştur.

Bağlı İdarelerin Daire Başkanlarının da aynı haktan faydalanabilmeleri için, 657 sayılı DMK'nun 43. Maddesinin birinci fıkrası B bendindeki "II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmünün verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu tarafından;

657 sayılı DMK'nuna ekli Ek Göstergeleri düzenleyen II sayılı cetvelin, "6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA" başlıklı bölümündeki, "Daire Başkanı, Büyükşehir Belediye ile bağlı kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri," ibarelerinin bu bölümden çıkarılarak,

"3. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA" başlıklı bölümünün "Genel Müdür Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri" ibaresinin eklenmesi, şeklinde bir düzenleme yapılarak eşitsizliğin giderilmesi gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz