Hangi Teknik Personelin, Ne Kadar Maaşı Arttı?

Hatırlanacağı üzere 40+40'a ek olarak bazı hizmet sınıflarına ek ödeme getiren Kanun 31.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak bu kararnamede yer alan ek ödemelerin bir anlam ifade edebilmesi için Bakanlar Kurulunun karar alması gerekiyordu. zam ve tazminatları düzenleyen bu karar 05/05/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe girmiştir. 15/04/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere teknik personelin maaşının ne kadar arttığını görmek için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2006 11:54, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Memura ek zam Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı 31.03.2006

BAŞMÜHENDİS BAŞ MİMARLAR

En az 4 yıllık yükseköğrenim görenlerden;
1- a- Başmühendis, Başmimarların özel hizmet tazminatı tutarı 130 puandan 168 puana çıkarılmıştır.
Mali getirisi: Toplam 38 puanlık bir artış olmuştur. Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%38=405,175*%38=153,96


MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCISI

b- En az 4 yıllık yükseköğrenim görenlerden;; Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, şehir plancılarının;
- 1-4 derecelerden aylık alanların özel hizmet tazminatı tutarı 125 puandan 160 puana çıkarılmıştır.
- Diğer derecelerden aylık alanların özel hizmet tazminatı tutarı 120 puandan 152 puana çıkarılmıştır.

Mali getirisi:
- 1-4 derece: Toplam 35 puanlık bir artış olmuştur. Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%35=405,175*%35=141,81
- Diğer dereceler: Toplam 35 puanlık bir artış olmuştur. Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%32=405,175*%32=129,65


KİMYAGER, FİZİKÇİ, MATEMATİKÇİ VB.

c-En az 4 yıllık yükseköğrenim görenlerden; Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, bölge plancısı, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;
- 1-4 derecelerden aylık alanların özel hizmet tazminatı tutarı 115 puandan 130 puana çıkarılmıştır.
- Diğer derecelerden aylık alanların özel hizmet tazminatı tutarı 110 puandan 122 puana çıkarılmıştır.

Mali getirisi:
- 1-4 derece: Toplam 15 puanlık bir artış olmuştur. Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%15=405,175*%15=60,77
- Diğer dereceler: Toplam 12 puanlık bir artış olmuştur. Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%12=405,175*%12=48,62


DİĞER MESLEKİ TEKNİK YÜKSEKÖĞRENİMLİLER

d- En az 4 yıllık yükseköğrenim görenlerden; Unvanları (a), (b) ve (c)'de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimlilerden;
- 1-4 derecelerden aylık alanların özel hizmet tazminatı tutarı 90 puandan 100 puana çıkarılmıştır.
- Diğer derecelerden aylık alanların özel hizmet tazminatı tutarı 85 puandan 93 puana çıkarılmıştır.

Mali getirisi:
- 1-4 derece: Toplam 10 puanlık bir artış olmuştur. Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%10=405,175*%10=40,51
- Diğer dereceler: Toplam 8 puanlık bir artış olmuştur. Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%8=405,175*%8=32,41


YÜKSEK TEKNİKER, TEKNİKER

2- En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerinden;
- 1-4 derecelerden aylık alanların özel hizmet tazminatı tutarı 90 puandan 100 puana çıkarılmıştır.
- Diğer derecelerden aylık alanların özel hizmet tazminatı tutarı 85 puandan 93 puana çıkarılmıştır.

Mali getirisi:
- 1-4 derece: Toplam 10 puanlık bir artış olmuştur. Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%10=405,175*%10=40,51
- Diğer dereceler: Toplam 8 puanlık bir artış olmuştur. Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%8=405,175*%8=32,41


LİSE ÜZERİNE 2 YIL MESLEKİ TEKNİK KURS GÖRENLER

3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenlerden;
- 1-5 derecelerden aylık alanların özel hizmet tazminatı tutarı 66 puandan 72 puana çıkarılmıştır.
- Diğer derecelerden aylık alanların özel hizmet tazminatı tutarı 64 puandan 69 puana çıkarılmıştır.

Mali getirisi:
- 1-4 derece: Toplam 10 puanlık bir artış olmuştur. Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%6=405,175*%6=24,31
- Diğer dereceler: Toplam 8 puanlık bir artış olmuştur. Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%5=405,175*%5=20,25


LİSE DENGİ MESLEKİ TEKNİK ÖĞRENİM GÖRENLER

4- Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlerden;
- 1-5 derecelerden aylık alanların özel hizmet tazminatı tutarı 60 puandan 64 puana çıkarılmıştır.
- Diğer derecelerden aylık alanların özel hizmet tazminatı tutarı 58 puandan 61 puana çıkarılmıştır.

Mali getirisi:
- 1-4 derece: Toplam 4 puanlık bir artış olmuştur. Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%4=405,175*%4=16,20
- Diğer dereceler: Toplam 3 puanlık bir artış olmuştur. Bunun brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%3=405,175*%3=12,15


AÇIK ARAZİYE VERİLEN EK TAZMİNAT

Ayrıca; Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 3,0
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ........... : 2,0
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................ : 1,2
oranında ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

Yukarıdaki duruma göre yapılacak ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 60
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ........... : 40
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................ : 24
oranlarını aşamaz.

Yukarıdaki oranlar daha önce her gün için 2,0; 1,4; 0,8 idi. Üçer aylık toplamlar ise 45, 30, 18 idi. Yapılan değişilik ile arazideki çalışma için veriken günlük ek özel hizmet tazminatı sırasıyla 1; 0,6 ve 0,4 oranında arttırılmıştır. Bu da 1/a, b ve c sıralarında sayılanlar için söyleyecek olursak günlük, (9500*0,04265)*%1=405,175*%1=4,05 YTL 'dir.


EKONOMİSTLERE EK ÖDEME

Diğer taraftan kararda Ekonomist unvanlılara ek ödeme getirilmiştir.

Ekonomist unvanını haiz olup, ekonomi alanında lisansüstü öğrenim görmüş ve THS'de "Ekonomist" unvanlı kadrolara atanmış olanlara, III sayılı cetvelin (G) bölümünde belirlenmiş olan tazminata ilave olarak aşağıda gösterilen oranlardaki özel hizmet tazminatı ayrıca ödenebilir.

a) Doktora derecesi bulunanlardan;
- 1-4 derecelerden aylık alanlar,: 80
- Diğer derecelerden aylık alanlar: 72

Mali getirisi:
- 1-4 dereceler için Toplam 80 puanlık artışın brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%80=405,175*%80=324,14
- Diğer dereceler için Toplam 72 puanlık artışın brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%72=405,175*%72=291,72

b) Yüksek lisans derecesi bulunanlardan,
- 1-4 derecelerden aylık alanlar,: 50
- Diğer derecelerden aylık alanlar: 43

Mali getirisi:
- 1-4 dereceler için Toplam 50 puanlık artışın brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%50=405,175*%50=202, 58
- Diğer dereceler için Toplam 43 puanlık artışın brüt mali getisi ise şu şekildedir: (9500*0,04265)*%43=405,175*%43=174,22

Bu Habere Tepkiniz