1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkeme, mobbing iddiasına tazminat vermedi

Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğü Birinci Hukuk Müşavirliğinin internet sitesinden alınmıştır.
20 Mart 2014 14:31
+Aa- Yazdır
Mahkeme, mobbing iddiasına tazminat vermedi

MAHKEME, MOBBİNG İDDİASINA TAZMİNAT VERMEDİ

Kamuda görevli bir memur hakkında çok sayıda "atama, disiplin cezası, geçici görevlendirme, düşük sicil" gibi idari işlem tesis edilmiştir.

Memur, bu davaları kazandığını belirterek 55 bin liralık manevi tazminat davası açmıştır.

Manisa İdare Mahkemesi heyeti, kazanılan her davanın manevi tazminat ödenmesini gerektirmediğini belirttikten sonra, davaya konu olayda;

1- Kusur sorumluluğunda hukuka aykırılığın tazmin için yeterli olmadığına,

2- Hukuka aykırılığın idarenin kusurundan da kaynaklanması gerektiği,

3- Davacıya idarece mobbing uygulandığı hususunda davacının mücerret iddiası haricinde somut ve hukuken geçerli delil bulunmadığı,

4- Kusur sorumluluğu için gerekli olan kusur, zarar, hukuka aykırılık, uygun illiyet bağı şartlarının somut olayda bir arada bulunmadığı,

sonucuna vararak manevi tazminata yönelik talebi reddetmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.

MANİSA

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/1446

KARAR NO: 2014/11

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL ÜDÜRLÜĞÜ

DAVANIN ÖZETİ: Manisa Tapu Müdürlüğü'nde tapu sicil müdür yardımcısı olarak

Görev yapan davacı tarafından, davalı idarenin kendisine karşı sürekli, düzenli ve sistematik olarak mobbing uyguladığı, bu suretle hakkında atama, disiplin cezası, geçici görevlendirme, düşük sicil olmak üzere pek çok idari işlem tesis edildiği, bu idari işlemlere karşı açmış olduğu idari davaların lehine sonuçlandığı ifade edilerek duyduğu manevi acı ve elemin karşılığı olarak 55.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI: Davacıya yönelik herhangi bir mobbing uygulamasının söz konusu olmadığı, hakkında açılan disiplin soruşturmalarının mevzuata aykırı eylemleri neticesinde açıldığı ve verilen cezalara karşı açmış olduğu davaların bir kısmının da idare lehine sonuçlandığı, davacının ceza mahkemelerinde de biten ve süren yargılamalarının mevcut olduğu, idari işlem tesisinin mobbing olarak adlandırılamayacağı davacıya tazminat ödenmesini gerektirecek idarenin herhangi bir eylem ya da işleminin bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Manisa 1. İdare Mahkemesi'nce, önceden belirlenerek taraflara bildirilen 08.01.2014 tarihinde yapılan duruşmaya davacıyı temsilen ile davalı idareyi temsilen geldiği görüldü. Taraflara usulüne uygun söz verilip açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek işin gereği görüşüldü:

Anayasanın 125. maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.

Doktrinde ve idari yargı içtihatlarında açıkça ortaya konulduğu üzere manevi tazminat; patrimuanda meydana gelen bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı değil, idarenin mevzuata aykırı işlem veya eylemleri sonucu ilgililerin, şeref ve haysiyetinin zedelenmesi ya da ağır bir elem ve acı duymasına neden olması nedeniyle uğradıkları elem ve üzüntünün kısmen giderilmesine yönelik bir tatmin aracı olup olay nedeniyle duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeyi amaçladığı idare hukukunun temel ilkelerindendir.

Bir başka anlatımla manevi tazminat; doğrudan doğruya zararın karşılığı olmayıp zarardan dolayı kişinin duyduğu elem ve ızdırabın bir miktar da olsa azaltılmasına yönelik olarak ödenen paradır. İdare hukuku ilkelerine göre manevi tazminata hükmedilebilmesi için ise idarenin hukuka aykırı işlemi veya eylemi sonucunda ağır elem ve ızdırap duyulmuş" " olması ya da ilgilinin şeref ve onurunun zedelenmiş olması veya kişinin fiziksel yapısını zedeleyen yaşama ve kazanma gücünün azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmiş olması gerekmektedir.

İdarece tesis olunan bir işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi veya ceza mahkemesinden beraat etme her zaman ilgiliye manevi tazminat ödenmesini gerektirmez. Bu hususta yukarıda da açıklandığı üzere idarenin hukuka aykırı işlem veya eyleminin, ilgilinin ağır bir elem ve acı duymasını gerektirecek oran ve ağırlıkta olması gerekmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Manisa Tapu Müdürlüğü nde tapu sicil müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, davalı idarenin kendisine karşı sürekli, düzenli ve sistematik olarak mobbing uyguladığı, bu suretle hakkında atama, disiplin cezası, geçici görevlendirme, düşük sicil olmak üzere pek çok idari işlem tesis edildiği, bu idari işlemlere karşı açmış olduğu idari davaların lehine sonuçlandığı ifade edilerek duyduğu manevi acı ve elemin karşılığı olarak 55.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, dava dosyası ve eklerinin tetkikinden davalı idarece davacı hakkında atama, geçici görevlendirme, kişisel tanıtım raporu, disiplin cezası, düşük sicil gibi birtakım işlemlerin tesis edildiği ve bu işlemlerin iptali istemiyle açılan davaların çoğunlukla davacı lehine karara bağlandığı, fakat davacı aleyhine sonuçlanan idari davaların da bulunduğu, UYAP kayıtları üzerinde ve Mahkememiz ara kararıyla sorulması üzerine dosyaya sunulan belgelerden davacının göreviyle ilgili olarak hakkında açılmış biten veya yargılaması devam eden ceza davalarının da bulunduğu görülmektedir.

Mahkememizce yapılan değerlendirmede; davalı idarece davacı hakkında tesis edilen kimi işlemlerin yargı yerlerince iptal edildiği görülmekle birlikte, idarece tesis olunan bir işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi veya ceza mahkemesinden beraat etmenin her zaman ilgiliye manevi tazminat ödenmesini gerektirmeyeceği, kusur sorumluluğunda hukuka aykırılığın tazmin için yeterli olmadığı, hukuka aykırılığın idarenin kusurundan da kaynaklanması gerektiği, davacıya idarece mobbing uygulandığı hususunda davacının mücerret iddiası haricinde somut ve hukuken geçerli delil bulunmadığı, kusur sorumluluğu için gerekli olan kusur, zarar, hukuka aykırılık, uygun illiyet bağı şartlarının somut olayda bir arada bulunmadığı, sonuç olarak tazmin için aranan yasal şartların somut uyuşmazlıkta tahakkuk etmediği sonuç ve kanaatine varıldığından davacının manevi tazminata yönelik talebinin reddi gerekmektedir

Açıklanan nedenlerle, davanın REDDİNE, aşağıda dökümü yapılan 88,45.-TL

Yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, peşin alman 816,75-TL karar harcından 21,15.-TL maktu karar harcının mahsubu ile bakiye 795,60.-TL harcın istek

Halinde davacıya iadesine, 1.500,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen tarihten itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 09.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
17:15 - Traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti17:12 - Manavgat'ta ve Marmaris'te birer mahalle boşaltıldı16:50 - KPSS'ye geç kalan 2 adayın yardımına polis ekipleri koştu16:48 - Bitlis'te feci trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı16:44 - Dünyanın en büyük balık taşıma gemisinin ilk kaynak yapıldı16:31 - Ülke genelinde 111 yangın kontrol altına alındı
16:26 - Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinde sona gelindi16:25 - KPSS A grubu GK - GY ve eğitim bilimleri sorularını değerlendiriyoruz16:11 - Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi!16:09 - Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı16:04 - Kamu personelinin orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiası16:02 - KPSS'ye giren 2 kişide korona çıktı, 30 kişi karantinaya alındı
15:58 - İBB ve uzmanlar arasında sivrisinek ilaçlama tartışması15:50 - İstanbul'dan yangın bölgelerine araç ve personel desteği15:48 - Marmara'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak15:45 - İstanbul'daki mesire alanları ve tabiat parkları boş kaldı15:42 - İzmir'de kışlaya yönelik 'sabotaj girişimi' iddiası
15:34 - Dr. Toker: Vefat eden kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam