30 yıldan fazla süreler için emekli ikramiyesi soruları ve cevaplar

Devlet Memurları emekli olduklarında emekli ikramiyelerini kaç yıl üzerinden alabileceklerdir?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Ocak 2015 10:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
30 yıldan fazla süreler için emekli ikramiyesi soruları ve cevaplar

Devlet Memurları emekli olduklarında emekli ikramiyelerini kaç yıl üzerinden alabileceklerdir? Bu konuyla ilgili olarak sıkça sitemize yapılan müracaatlar bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi, yıllar sonra memurlar aleyhine olan bir durumu bugün için düzeltmiş görünmektedir.

Anayasa Mahkemesi 07/01/2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan gerekçeli kararı ile 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunundaki 30 yıl şartını iptal etmiş durumdadır. AYM, aşağıda yer alan fıkrada koyu ve altı çizili olarak gösterilen ifadeyi iptal etmiştir.

"Yukarıdaki fıkralara göre verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler ile mülga 2829 sayılı Kanun'un 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen ve 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet süreleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri dikkate alınmaz. Ancak, mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olmakla birlikte, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmetleri arasında başka bir sigortalılık hali kapsamında çalışması bulunmayanların emekli ikramiyesine esas fiili hizmet sürelerinin hesabında, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartlar aranmaz."

SORULAR VE CEVAPLAR

Diğer taraftan, bize ulaşan bazı sorular ve cevaplar şu şekildedir:

- Anayasa mahkemesi 30 yıl şartını iptal etti, bundan kimler ne zaman yararlanacak?
Bu düzenlemeden, 7 Ocak 2015 tarihinden sonra emekli olacaklar yararlanacaktır.

- Anayasa Mahkemesi kararından önce dava açmıştım, sonu ne olur?
Mahkemeler, AYM kararını dikkate alacaktır. 7 Ocak'tan dava açanlar bağlamında mahkeme davacı lehine karar verecektir.

- 39 yıl hizmetim var bugün için emekli olursam tüm hizmetime ikramiye alır mıyım?
Evet tüm hizmetinize emekli ikramiyesi alabiliriniz. Yüksek Mahkeme diğer kararlarının aksine bu konuda yasama organına yeni bir düzenleme için süre vermemiştir.

- Anayasa mahkemesi kararından sonra emekli olup ikramiyemi 38 yıl üzerinden aldığımda, daha sonra yeniden memur aleyhine bir yasa çıkarsa geri alınır mı?
Yasal düzenlemeler aleyhe olacak şekilde geriye yürümez.

- Yıpranma sürelerime emekli ikramiyesi ödenir mi?
Yıpranma süreleri olan memurlar, bu sürelerine de emekli ikramiyesi alabilmektedirler.

- 01/01/2015 tarihinde emniyet mensubu olarak yaş haddinden emekli oldum, yararlanır mıyım?

01/01/2015 tarihinde yaş haddinden emekli olanlar emekli aylıklarını 2015 ocak ayından itibaren alacaklarından, Anayasa Mahkemesi kararı 07/01/2015 tarihinde yayımlanmış olsa dahi, 30 yıldan fazla hizmet sürelerine emekli ikramiyesi alabileceklerdir.

Bu Habere Tepkiniz