Zabıt katibi alımına sorular ve cevaplar

Adalet Bakanlığı tarafından verilen zabit katibi alımları için başvuru tarihleri yaklaşıyor. Memurlar.net olarak başvuruların nasıl olacağını ve dikkat edilmesi gereken hususları inceliyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Ocak 2015 16:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Zabıt katibi alımına sorular ve cevaplar

Başvurular ne zaman olacak?

Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Yani adaylara başvurular için 12 günlük bir süre verilecek.

Uygulama sınavı ne zaman yapılacak?

21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü sınav ne zaman olacak?

9 Mart 2015 Pazartesi günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir

İlandaki komisyonlar ile kastedilen nedir?

Her ilde bir adli yargı bünyesinde bir adalet komisyonu vardır. Bu illere alınacak personel alımlarında bu komisyonlar yetkilidir. Adalet Komisyonları bir başkan, iki asıl, bir yedek üyeden oluşmaktadır. Komisyonun bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısı komisyonun doğal asıl üyesidir. Komisyon başkanı ile bir asıl üye ve bir yedek üyesi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca o yer hakimleri arasından seçilmektedir. Adalet komisyonları, idari birimdir. Yargılama faaliyetleri bulunmamaktadır. Komisyonlar üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verebilirler.

Sadece memur statüsünde mi katip alınıyor?

Hayır. 3.912 kişilik zabıt katibi alımının 3.606 tanesi sözleşmeli olarak alınacak. Sadece 306 tanesi kadrolu memur statüsünde alınacak.

Hem sözleşmeli hem kadrolu zabitliğe başvuru mümkün mü?

Evet. Aynı adalet komisyonluğu bünyesinde olmak üzere hem kadrolu hem de sözleşmeli katiplik için aynı anda başvuru yapılabilir. Yani, Kırıkkale'de çalışmak istemek bir aday, Kırıkkale adalet komisyonuna her iki istihdam türü için de başvuru yapabilir. Ancak Kırıkkale'ye sözleşmeli için başvuran birisi, Yozgat'a kadrolu katiplik için başvuru yapamaz.

Katipliğe başvuranlar ilanlardaki diğer unvanlara başvurabilir mi?

Adalet Bakanlığı farklı unvanlardaki meslekler için de aynı dönem için alım ilanı vermiş durumdadır. Bunlar zabıt katipliği, mübaşir, şoför ve icra katibi kadrolarıdır. İcra katibi unvanı hariç, herhangi bir unvana başvuran adaylar farklı bir unvana başvuru yapamamaktadır.

Hangi bölümler başvuru yapabilir?

Başvuru için herhangi bir bölüm ayrımı yok. Herhangi bir lise, önlisans veya lisans mezunu olan herkes sınava başvurabilir.

Bilgisayar işletmenliği ya da daktilo sertifikası herkes için zorunlu mu?

Kural olarak başvurmak için sınava giren herkesin bilgisayar işletmenliği sertifikasına ihtiyacı var. Ancak ilana göre bazı bölümlerin bu sertifikayı almalarına gerek yok. Bu bölümler aşağıdaki gibidir:

- Önlisans adalet bölümü

- Önlisans bilgisayar bölümü

- Lise ticaret bölümü

- Lise bilgisayar bölümü

Bu bölümler haricindeki lisans, önlisans veya lise bölümlerinden mezun olanların ise daktilo veya bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olması gerektiği belirtilmektedir.

Ancak, eğitim hayatınızın herhangi bir döneminde (AÖF-AÖL olmamak şartıyla) herhangi bir bilgisayar dersi aldıysanız buna ilişkin transkript veya ilgili belge ile başvurmanız da mümkündür. Hangi hallerde sertifikaya ihtiyaç olmadığı detaylı öğrenmek için tıklayınız. http://www.memurlar.net/album/258/1.resim#Album

Kimler hangi puan ile başvuru yapacak?

Lisans mezunları P3 puanı ile, önlisans mezunları P93 puanı ile, lise mezunların ise P94 puanı ile başvuru yapacaklar.

2013 puanları ile başvuru mümkün mü?

Hayır. 2013 puanları B grubu karakterli olmadığı için bu tarz alımlarda kullanılamaz. Sadece 2014 KPSS puanları ile başvuru yapılabilir.

Hangi belgeler gerekiyor?

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-2) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

ç) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

d) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

e) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

İki veya daha çok şehre başvuru yapılabilir mi?

Hayır. Her aday sadece bir şehre başvuru yapabilir.

Başvuru nereye yapılacak?

Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir.

Posta ile müracaat mümkün mü?

Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formu nereden temin edilecek?

Başvuru formları memurlar.net'yer alan ilanların altında yer almaktadır. Ayrıca Adalet Bakanlığı sitesinde de yer alıyor.

Başvuru için yaş sınırı var mı?

Evet. Sınavın yapıldığı yılın ilk günü (1 Ocak 2015) itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Yani bu durumda 1 Ocak 1979 tarihi öncesinde doğmuş olanlar bu alımlara başvuru yapamayacaklar.

Askerlikle ilgili durumlar

Kural olarak, askerlik hiçbir şekilde (bakaya ve kaçak haricinde) kamuya giriş hususunda bir sorun ya da engel değildir. Askerlik konusunun farklı farklı durumları olabileceği için bunları bir tablo halinde ele alalım.

Askerde iken başvuru yapabilir miyim?

İlana göre bu mümkün gözükmüyor.Ama askerliğe ilişkin bir belge de istenmediği için açıkçası izin alıp başvuruya gelen bir adayın asker olduğunu nasıl anlayacaklar bilemiyoruz.

Başvuru yaptıktan askere gidersek sorun olur mu?

Uygulama sınavına ve sözlü sınava katılmayanların alım işlemi maalesef yapılamaz.

Uygulama sınavından sonra askere gidersek sorun olur mu?

Sözlü sınava katılmayanların alım işlemi maalesef yapılamaz.

Sözlü sınavdan sonra askere gidilirse sorun olur mu?

Hayır hiçbir sorun olmaz. Sonuç zaten sizlere tebliğ edilecektir.

Tüm sınavları geçtikten sonra askere gidilirse ve atama yapılınca göreve başlanılmazsa sorun olur mu?

Hiçbir sorun olmaz. Kurum sizi askerliğiniz bitene kadar beklemek zorundadır.

Göreve başladıktan hemen sonra askere gidilebilir mi?

Evet. Askerlik bitince 1 ay içinde göreve başlarsınız. Kurum sizi bekler.

Askerliğim tecilli. Başvuru yapabilir miyim?

Evet. İlanda da bu husus açıkça belirtilmiş durumda.

Bu Habere Tepkiniz