2006-2 Öğretmenlik Atamaları (İlk Atama)

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik için başvuru ve atama kılavuzu taslağını geçtiğimiz hafta içinde açıkladı. Bakanlığın yayımladığı taslak son hali verilen bir kılavuz değildir. Bu nedenle, özellikle, KPSS sınavı yolu öğretmenlik kadrolarına atanacakların kılavuz taslağını okumaları ve görüş belirtmeleri yararlı olacaktır. Diğer taraftan gelen sorular üzerine KPSS sınavı yolu ile öğretmen olmak isteyen adaylara yönelik bir soru ve cevap dosyası hazırladık. Dosyaya ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2006 00:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2006-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuz Taslağı 25.07.2006


1- Kadrolar belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı kılavuz taslağında hangi branştan kaç öğretmen alacağını açıklamamıştır. Bu açıklama, Bakanlıkça daha sonra yapılacaktır.

2- Başvurular hangi tarihler arasında yapılacak?

Adaylar başvurularını 07-18 Ağustos 2006 tarihleri arasında, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

3- Açık öğretim mezunları da başvurabilecek mi?

İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliğine; Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programını lisans düzeyinde tamamlayanlar başvurabileceklerdir.

4- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunlarının başvuru hakkı var mı?

21/05/1999 tarih ve 99-64 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato Kararı'ndan önce Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna kayıt yaptırıp mezun olanların, söz konusu Senato Kararı doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı ile eşdeğer sayılarak Beden Eğitimi Öğretmenliğine başvuruları alınacaktır.

5- Sözleşmeli öğretmenler başvurabilir mi?

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, öğretmenlik için gerekli şartları taşımaları kaydıyla ilk atama kapsamında öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir.

6- KPSS'ye, 3. sınıfta iken, lisans mezunu düzeyinde girenler öğretmen olabilir mi?

Adayların başvurularında lisans düzeyinde mezun olan ya da lisans düzeyindeki öğrenimlerinin son sınıfında mezun olabilecek durumda iken girmiş oldukları KPSSP10 puanı esas alınacaktır. Yani, 3. sınıfta iken lisans düzeyinde sınava giren adayların puanları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- KPSS puanı ve tercihlere göre yapılacak atamada eş durumu özrü var mıdır?

KPSS puanı ile yapılacak atamalarda, özür durumları dikkate alınmayacaktır.

8- Kimler öğretmen olabiliyor?

Kimlerin öğretmen olabileceği 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Bu kararı eki cetvelinde, tek tek branş bazında hangi bölüm mezunlarının atanabileceği sıralanmıştır. Kararı ve eki cetveli için tıklayınız.

9- Yurtdışı yüksek öğrenim kurumlarından mezun adaylar başvuru yapabilir mi?

MEB, Yurtdışı yüksek öğrenim kurumlarından mezun adaylarda, denklik belgesi aramaktadır. Kılavuzda yer alan açıklamaya göre, "Denklik belgesinde, ?Öğretmen atamalarında geçersizdir? veya ?Öğretmenlik meslek bilgisi sınavına tabidir? şerhi bulunanların öğretmenliğe başvuruları kabul edilmeyecektir."

10- Sınıf öğretmenliğine kim başvurabilecek?

Geçmiş atama dönemlerindeki uygulama bu yıl da değişmemiştir. Sınıf öğretmenliğine sadece sınıf öğretmenliği bölümü mezunları başvurabilecektir.

11- Öğretmen olmak için bilgisayar bilmek şart mıdır?

Bakanlığın yayımladığı kılavuza göre, öğretmen olabilmek için bilgisayar kullanabilmek gerekmektedir. Bilgisayar kullanma bilgisi iki şekilde ispat edilecektir.
- Öğrenimleri süresince en az üç kredilik bilgisayar eğitimi almış olmak (transkript ve benzeri)
- Bakanlık onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak.

12- Daha önce öğretmen olarak atanmış ama göreve başlamamışlar başvurabilecek mi?

"Öğretmenliğe daha önce ilk defa veya açıktan atama biçimiyle atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda, atandığı tarihten başvuruların son günü itibarıyla en az bir (1) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak" şartı aranmaktadır.

13- Formasyon belgesi olmayanlar başvurabilecek mi?

"Kılavuzun 3.10. maddesinde belirtilen belgelere sahip olmayan adaylar, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)'nda 75 ve daha yukarı puan almak," şartıyla ikinci veya üçüncü öncelik olarak öğretmenlik atamalarına başvurabilecektir.

14- Hangi KPSS puanı geçerlidir?

İlk defa öğretmenliğe atamalarda; 2004, 2005 ve 2006 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından birine girmiş ve KPSSP10 puan türünden atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir. Hangi puan yüksek ise o puan kullanılacaktır. Örneğin 2004 KPSS10 puanı 89, ama 2006 KPSS10 puanı 76 olan bir aday, 2004 KPSS10 puanını yani 89 puanını kullanacaktır.

15- Askerlik şartı nasıl açıklanmıştır?

Kılavuza göre aşağıdaki beş durumdan herhangi birine sahip aday, öğretmenliğe başvurabilecek ve eğer atanmış ise atama hakkını saklı tutabilecek...

- Askerlik hizmetimi yaptım,
- Askerlik hizmetimi yapmaktayım. En geç 31/12/2006 tarihine kadar terhis olacağım,
- Askerlik hizmetinden muafım,
- Askerlik hizmetim 30/11/2006 tarihine kadar tecil edilmiştir,
- Askerlik hizmetim askerî yargı kararıyla 30/11/2006 tarihine kadar tecil edilmiştir.

Atandığı tarihte askerde olanlardan 31/12/2006 tarihine kadar terhis olacakların hakları saklı kalacaktır. Ancak tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre içerisinde atandığı il millî eğitim müdürlüğüne muhtemel terhis tarihini gösterir askerlik belgesi ile birlikte terhis tarihini müteakip yasal süre içerisinde görevine başlayacağını taahhüt eden dilekçe ile şahsen veya vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

16- Öğretmen olmada yaş şartı kaçtır?

İlk defa KPSS yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

17- Öğretmenliğe kaynak dışı alanlardan da başvuru alınacak mı?

MEB, her atama döneminde açık olan alanlara göre kaynak dışı alanlardan bazı branşlara atama hakkı tanımaktadır. Bu yıl sadece bilgisayar öğretmenliği için kaynak dışı alan mezunları da başvurabilecektir. Bakanlığın Bilgisayar Öğretmenliği için yaptığı açıklama şu şekildedir:
Bu alan öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programı mezunları ile ihtiyacın karşılanamaması durumunda ikinci öncelikli olarak değerlendirilmek üzere;
· Elektronik Öğretmenliği,
· Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği,

üçüncü öncelikli olarak değerlendirilmek üzere;
· Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlardan, lisans öğrenimi süresince aldıkları kredinin en az %30'u kadar krediyi Bilgisayar alanına ait derslerden alanlar,
başvuruda bulunabileceklerdir.

18- Adaylar nasıl başvuru yapacak?

Başvuru iki aşamalıdır. Önce, http://personel.meb.gov.tr internet adresinden, fotoğraflı Elektronik Başvuru Formunu doldurmak gerekmektedir. Doldurulan form, belirlenen il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru onay bürolarında resmi hale getirilecektir. Onay bürolarına giderken, istenen belgelerin de götürülmesi gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz