Tek tabloda öğretim elemanı alım kriterleri

Tek tabloda öğretim elemanı alım kriterlerini yayımlıyoruz

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 06 Haziran 2016 14:10
Tek tabloda öğretim elemanı alım kriterleri

Öğretim elemanı derken ne kast ediliyor?

Profesör, doçent ve yardımcı doçente öğretim üyesi denmektedir. Aşağıda yayımlanan tablo öğretim üyesi dışında kalan öğretim elemanlarını yani araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve çeviriciyi kapsamaktadır.

Öğretim elemanı alımını hangi mevzuat düzenliyor?

Öğretim elemanı alımı, YÖK tarafından yürürlüğe konulan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. Tıklayın.

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINDA ARANAN KRİTERLER

UNVAN

ALES

YABANCI DİL

TECRÜBE VE MEZUNİYET

YAZILI VE
SÖZLÜ SINAV

YAŞ

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ

Atama yapılacak programa hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan (Eğitim bilimleri bölümüne alınacaklarda lisans mezuniyet alanında 70 puan)

YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

En az lisans mezunu olmak.

Yazılı sınav yapılır

İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(LİSANS DÜZEYİNDE
EĞİTİM VERİLEN YERLER)

Lisans öğreniminden mezun olunan
alanda ALES'ten en az 70 puan

YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
(Eğitim dili yabancı dilse en az 80 puan)

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak,

Yazılı sınav yapılır.
(Eğitim dili yabancı
dilse sözlü ve/veya
yazılı sınav)

Yaş sınırı yoktur.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(ÖN LİSANS DÜZEYİNDE
EĞİTİM VERİLEN YERLER)

Lisans öğreniminden mezun olunan
alanda ALES'ten en az 70 puan

Yabancı dil şartı yoktur.
(Eğitim dili yabancı dilse en az 80 puan)

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

Yazılı sınav yapılır.
(Eğitim dili yabancı
dilse sözlü ve/veya
yazılı sınav)

Yaş sınırı yoktur.

OKUTMAN(YABANCI DİL)

Hangi puan türünden en az 70 puanı
sağlıyorsa

İlan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

En az Lisans mezunu olmak.

Sözlü sınav yapılır.

Yaş sınırı yoktur.

OKUTMAN(TARİH, TÜRK DİLİ VB.)

Lisans öğreniminden mezun olunan
alanda ALES'ten en az 70 puan

YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

En az Tezli Yüksek Lisans
mezunu olmak.

Yazılı sınav yapılır

Yaş sınırı yoktur.

UZMAN

Lisans öğreniminden mezun olunan
alanda ALES'ten en az 70 puan

YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

Yazılı sınav yapılır

Yaş sınırı yoktur.

ÇEVİRİCİ

Lisans öğreniminden mezun olunan
alanda ALES'ten en az 70 puan

İlan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

Sözlü sınav yapılır.

Yaş sınırı yoktur.

#

Bu Habere Tepkiniz