Üniversitelerde idari personel ihtiyacı artıyor

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Ekim 2016 12:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Üniversitelerde idari personel ihtiyacı artıyor

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 inci maddesinin (a) fıkrasında; "Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm kapsamından da anlaşılacağı üzere, üniversitelere bağlı akademik ve idari birimlerin sağlık, avukatlık, teknik ve yardımcı hizmetleri ile birlikte genel büro hizmetleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi "İDARİ PERSONEL" tarafından yerine getirilmektedir.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarına göre 2010 yılından bu yana üniversitelere dağıtılan atama izinleri ile ilgili aşağıda yer alan tabloyu incelediğimizde; üniversitelere verilen atama izinlerinde 2014 yılından itibaren yarı yarıya bir azalma olduğu görülmektedir.

BÜTÇE

YILI

TOPLAM ATAMA İZNİ

ÜNİVERSİTELERE VERİLEN ATAMA İZNİ SAYISI

AYRILANIN %50'Sİ KADAR İLAVE ATAMA İZNİ

2010

25000

4000

VAR

2011

25000

4000

VAR

2012

34000

5000

VAR

2013

70000

5000

VAR

2014

36000

2520

YOK

2015

73600

2500

YOK

2016

51000

2820

YOK

Diğer taraftan, 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile uygulanmaya başlanan, boşalan kadro sayısının %50'si kadar bir sayının ertesi yıl için verilen atama kontenjanına dahil edilmesine ilişkin uygulama da 2014 yılında kaldırılmıştır.

%50 UYGULAMASI NEYDİ ?

Kamu kurumlarının bir önceki yılda emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek sayıda açıktan veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilmesidir.

Örneğin; Ankara Üniversitesinden 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil suretiyle toplam 40 idari personelin ayrılması halinde, ilgili üniversitenin 2012 yılı bütçe kanunu çerçevesinde 20 (açıktan veya kurumlar arası nakil suretiyle) atama izni daha elde edebilmesidir.

ATAMA İZNİ AZALDI FAKAT PERSONEL İHTİYACI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR !

2006 yılından sonra kurulan üniversitelerle birlikte ülkemizdeki devlet üniversitesi sayısı 109'a ulaşmıştır. Bu üniversitelere bağlı olarak 1190 fakülte, 367 yüksekokul, 830 meslek yüksekokulu, 456 enstitü ve 2352 uygulama ve araştırma merkezi faaliyet göstermektedir.

Son yıllarda üniversitelerin akademik ve idari yapılarının bu denli büyümesine karşın Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının ortak çalışmasıyla üniversitelere tahsis edilen kısıtlı sayıdaki atama kontenjanları yetersiz kalmakta olup, kurumların personel alt yapısı düzgün bir şekilde sağlanamamaktadır.

Öte yandan, yukarıda bahsedilen %50 oranındaki atama izni uygulamasının da 2014 yılından itibaren kaldırılmasıyla birlikte üniversitelerin idari personel ihtiyacı had safhaya çıkmış olup, geçerli sebeplerle kurumlar arası nakil talebinde bulunan veya açıktan atanmak üzere Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adayların beklentileri de karşılanamamaktadır.

PEKİ NE YAPILMASI GEREKİYOR ?

-Özellikle son 10 yılda kurulan üniversitelerin idari personel norm kadrosunun ideal seviyeye çıkarılması için bu üniversitelere daha fazla sayıda atama izni verilmesi yararlı olacaktır.

-Ayrılan personel sayısının %50'si oranında bir sonraki yıla verilen atama kontenjanı uygulamasına geri dönülmesi üniversitelerin idari personel ihtiyacına bir nebzede olsa fayda sağlayacaktır.

Yavuz Selim KAPLAN

Bu Habere Tepkiniz