Belediye şirketlerindeki özel güvenlik hizmeti nasıl olacak?

İl özel idaresi ve belediyelerin koruma ve güvenlik hizmeti aldığı şirketlerde çalışacak personel için düzenleme yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Temmuz 2018 09:02, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2018 09:04
Belediye şirketlerindeki özel güvenlik hizmeti nasıl olacak?

Mahalli idare şirketlerinin özel güvenlik hizmeti aldığı kendi şirketlerinde çalışacak personel için, dün TBMM'ye sevk edilen kanun teklifinde bazı düzenlemeler yer aldı.

Kanun teklifinin ilgili bölümü şu şekildedir:

MADDE 22- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu madde kapsamındaki şirketlerin koruma ve güvenlik hizmeti alanındaki faaliyetlerinde 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri uygulanır. Ancak;

a) Bu şirketlerin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunluluğu yoktur. Şirketler bu kapsamdaki faaliyetlerini ayrı bir bölüm halinde yürütür.

b) Şirketlerde özel güvenlik alanında istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının on kişiyi geçmemesi halinde özel güvenlik bölümü yöneticisinde en az lise mezunu olma şartı aranır. Kanunda belirtilen özel güvenlik temel eğitim şartı sadece bu bölümde görevli olan yöneticiler hakkında aranır.

c) Bu şirketler 5188 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen ruhsat harcından muaftır.

ç) Bu şirketler kendi kurumlan dışındaki özel ve kamu kurumlarına özel güvenlik hizmeti veremezler."

Düzenleme yapılan maddenin kapsamı:
Ek Madde 20 - İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.

DEĞERLENDİRME

1- Özel güvenlik hizmeti alınan şirkette, özel güvenllik görevlisi sayısı 10'u geçmiyorsa, yöneticide en az lise mezunu olma şartı aranacak. Eğer sayı 10'u geçiyorsa lisans mezunu olma şartı aranacaktır.

2- 5188 sayılı Kanunda belirtilen özel güvenlik temel eğitim şartı sadece görevli olan yöneticilerde aranacaktır.

Bu Habere Tepkiniz