1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB: Bir sınıftaki öğrenci sayısı 40 öğrenciyi geçemez

29 Ekim 2018 00:02
+Aa- Yazdır
MEB: Bir sınıftaki öğrenci sayısı 40 öğrenciyi geçemez

Milli Eğitim Bakanlığı bağlı okullarda sınıf/şube oluşturma işlemlerinde öğrenci sayılarının mevzuatta belirlenen üst sınırı aşmaktadır.

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 50. maddesinde "Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz."hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı'nın 17/01/2012 Tarihli 338 Sayılı ve 2012/05 Nolu Genelgesinde "2012 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı Hazırlama Esasları"nın "A-Temel ilkeler" bölümünde "ilköğretim kurumlarında sınıf mevcutlarının aşamalı olarak 30 öğrenciye indirmek." hükümlerine yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün 07/09/2011 Tarihli ve 10150 Sayılı Yazılarında "... Diğer taraftan Bakanlığımız Stratejik Planında ve 61. Hükümet Programında da yer aldığı gibi sınıflarda azami 30 öğrencinin eğitim görmesini sağlayacak şekilde derslik yapımı planlanmaktadır.

İlçelerimizdeki nüfus yoğunluğunun farklı olması nedeniyle bazı okullarımıza öğrenci kayıtlarında düşüşler yaşanmakladır. Kayıt bölgesindeki öğrenci sayısı ve fiziki kapasitesi uygun okullarda tekli öğretim yapılması ve sınıf mevcutlarının 30 olması esastır." açıklamalarına göre sınıf/şube mevcutları belirlenecektir.

Buna açıklamalara göre, ortaokullarda 30'dan fazla olmamak şartıyla sınıf/şube oluşturulabilecektir.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğin "Nakil" başlıklı 12. maddesi 10. fıkrasındaki; "(10)(Değişik:RG-16/6/2016-29744) İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları derslerin başladığı haftanın ilk iş gününde e-Okul sisteminde ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları derslerin başladığı ilk hafta içerisinde e-Okul sistemi üzerinden alınır. İkinci haftanın ilk iş günü yapılan nakil başvurularının boş kontenjandan fazla olması durumunda, nakil ile gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir ve ardından bu kişilerin nakilleri yapılır." hükümlerine göre sınıf mevcutların üst sınırının 30 olduğu ortaya çıkmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin "Kontenjan belirleme" başlıklı 25. Maddesinde; "MADDE 25- (1) (Değişik cümle:RG-13/9/2014-29118) Ortaöğretim kurumlarında;

a) 9 uncu sınıflara ve hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanlarını belirlemek üzere, okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir (Değişik ibare:RG-1/9/2018-30522) rehberlik öğretmeni, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen, varsa alan/bölüm şefi, okul-aile birliğini temsilen bir velinin katılımıyla kontenjan belirleme komisyonu oluşturulur.

b) (Değişik:RG-14/2/2018-30332) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkan ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30'dur. Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarında, çok programlı Anadolu liselerinde, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısının 34 olması esastır. Ancak öğrenci kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zorunlu hallerde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak bu sayı 40'a kadar artırılabilir.

c) (Değişik:RG-14/2/2018-30332) Spor liselerinde 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şube, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısı 2'şer şube olması esastır.

ç) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrenci kontenjanları, işletmelerce kurum müdürlüğüne doğrudan veya koordinatör öğretmenler vasıtasıyla bildirilen mesleki eğitim görecek öğrenci sayıları esas alınarak alan/dal bazında belirlenir. Ancak kendi imkanlarıyla bir işletme bulan öğrencilerin, kurum müdürlüğünün de uygun bulması halinde kontenjanla ilişkilendirilmeksizin kayıtları yapılır.

(2) (Değişik :RG-13/9/2014-29118) Kontenjanların ilanı:

a) Okulların hazırlık veya 9 uncu sınıfına alınacak öğrenci sayısıyla açılacak şube sayısı, her yıl Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince de onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen (Değişik ibare:RG-14/2/2018-30332) kontenjan ile tercih, yerleştirme ve kayıt işlemlerine ilişkin açıklamalar kılavuzda ilan edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılamaz.

b) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Yetenek sınav puanı (Değişik ibare:RG-14/2/2018-30332) ile OBP kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, (Ek ibare:RG-1/9/2018-30522) hafızlık, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine alınacak öğrenci sayısı ve açılacak şube sayısı Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan ilgili birim tarafından ilan edilir.

(3) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Her yılın ilk il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısında, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj kontenjanlarının belirlenmesi amacıyla ilgili meslek odalarınca okul ve kurumlarla işbirliğine yönelik konuların görüşülmesi sağlanır." hükümleri yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlığınız İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı'nın 06/03/2012 Tarihli 1842 Sayılı ve 2012/14 Nolu Genelgesi ile amacı dışında kullanılan dersliklerin tespiti ve eğitim - öğretime kazandırılması çalışmaları çerçevesinde ilkokul ve ortaokullarımızdaki tüm fiziki imkanlar zorlanarak oluşturulacak sınıflardaki ve norm kadro fazlası sınıf öğretmenlerimizden azami derece faydalanmak için, okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesi ve verimliliğe dönüştürülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla sınıf/şube sayıları belirlenirken 30 sayısının üst sınır olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, ilköğretim okullarında aynı yerleşim yerinde bir okuldaki sınıf/şube öğrenci sayıları 40'ın üzerinde iken bir başka okuldaki sınıf/şube öğrenci sayıları ise çok düşük seviyede olduğundan; okul öğrenci hinterlantlarının kaydırılarak sınıf/şube öğrenci sayılarının 40'tan aşağıya çekilmesi ve mümkün olabiliyorsa sınıf/şube öğrenci sayılarının 30'da tutulması eğitim öğretim açısından faydalı olacaktır.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan yazıda; "222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 50. maddesinde "Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz." hükmü hatırlatılarak öğrencin yüksek yararı gözetilerek, okulların bulunduğu konum, öğrencileri okula güvenli ulaşımı, okulların sayısı ve fiziki kapasitesi, kayıt alanında bulunan öğrenci sayılar dikkate alınarak ilgili mevzuatında belirtilen şartları aşmamak kaydıyla planlama yapılmaktadır." ifadelerine yer vererek sınıflardaki öğrenci sayılarının 40 öğrenciyi geçemeyeceği açık bir dille ifade edilmiştir.

İşte o yazı,

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
11:25 - Yılın ilk yarısında her 5 konuttan birisi İstanbul'da satıldı11:24 - Vatandaşlar TOKİ'nin en çok 'yeni projeleri'ni merak etti11:23 - Yardım kuruluşlarından yanan ormanların yeniden yeşertilmesine destek11:22 - İTÜ'nün meslek lisesi, LGS'de 0,71'lik dilimden öğrenci aldı11:21 - Bakan Kurum'dan yangında evleri hasar gören tıp öğrencisi kız kardeşlere burs sözü:11:19 - Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı
11:19 - Bakanlık ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti11:05 - Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin gözü sözleşmelerde10:51 - Adıyaman'da 25 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı10:45 - Meteoroloji'den Van için sel ve su baskını uyarısı10:30 - Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi10:17 - Polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen milletvekili özür metni yayımladı
10:16 - Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak bekleniyor10:15 - KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı10:12 - Bakan Ersoy'dan 'Ormanda yapılaşma yetkisi' iddialarına cevap10:07 - Aşı hattı susmuyor, 150 bin kişiyi ikna ettiler10:05 - Sosyal medyaya inanmayın, Ankara ve Samsun'da yangın yok!
09:57 - Vip dolandırıcı yakayı ele verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam