1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
23 Mayıs 2019 03:58
Yazdır
Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Üniversitelerarası Kurul Başkanını,

b) Başkanlık: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığını,

c) Yönetim Kurulu: Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunu,

ç) Üye: Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun oluşumu

MADDE 4 - (1) Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Başkanı ile fen-mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur.

(2) Başkan dışındaki üyeler, farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

(3) Üniversitelerarası Kurul Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Başkanın katılamadığı toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder ve Başkanın yetkilerini kullanır.

(4) Üniversitelerarası Kurul Başkanının görev süresinin sona ermesi halinde, sırası gelen yeni başkan Yönetim Kurulu başkanı olur. Başkanın yükseköğretim kurumundan veya Yönetim Kurulu üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılması halinde ise yerine gelen başkan kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu başkanı olur.

(5) Başkan dışındaki üyelerin yükseköğretim kurumlarından veya Yönetim Kurulu üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılmaları halinde aynı usule göre seçim yapılır. Seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 5 - (1) Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen görev ve yetkiler ile Üniversitelerarası Kurul tarafından Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışında kendisine devredilen görev ve yetkileri kullanır.

(2) Yönetim Kurulu, bir veya birkaç üye görevlendirerek gerekli gördüğü hallerde görev alanıyla ilgili incelemeleri yaptırabilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından ve Üniversitelerarası Kurula bağlı komisyon ve konseylerden görüş talep edebilir.

Yönetim Kurulu toplantıları

MADDE 6 - (1) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa olmak üzere Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

(2) Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanlıkta yapılır.

(3) Yönetim Kurulu gündemini Başkan belirler. Konular gündemdeki sıraya göre görüşülür ve oylanır.

(4) Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az iki gün önceden üyelere bildirilir. Toplantıya katılamayacak üyeler mazeretlerini Başkanlığa bildirirler.

(5) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı en az yedi, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Karar yeter sayılarının hesabında kesirli sayılar tam sayıya yükseltilir.

(6) Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde Başkan, o ay içinde olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunu bir başka gün toplantıya çağırır.

(7) Üyeler oylarını bizzat kullanır. Oy verme, kabul veya ret şeklinde olur. Oy verme açık yapılır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(8) Başkan ve üyeler, münhasıran kendileri, üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü Yönetim Kurulu toplantılarına katılamazlar.

(9) Yönetim Kurulu toplantılarına, Üniversitelerarası Kurula bağlı komisyon ve konseylerin başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından uzman kişiler oy hakkı olmaksızın bilgi almak üzere davet edilebilir.

Yönetim Kurulu kararları

MADDE 7 - (1) Yönetim Kurulu kararları tutanağa geçirilir ve Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

(2) Yönetim Kurulu kararları, en geç toplantının yapıldığı ayı takip eden ayın son gününe kadar bilgi amacıyla bütün üniversite rektörlüklerine gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sekretarya hizmetleri

MADDE 8 - (1) Yönetim Kuruluna, sekretarya hizmetlerinin yürütülebilmesi için Başkanlık tarafından yeterince personel ve mali imkan sağlanır.

(2) Yönetim Kurulu kararlarının ve yazışmalarının kaydı, muhafazası ve arşivlenmesi genel hükümlere uygun olarak sekretarya tarafından yerine getirilir.

Huzur hakkı

MADDE 9 - (1) Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 10 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
18:56 - Hakkari Valiliğinden 30 günlük yasaklama18:53 - Kalp krizi geçiren uzman çavuş göz yaşları ile uğurlandı18:51 - CHP'den işsizlik rakamı açıklaması18:50 - Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götüren kadın şoföre ödül18:43 - Liselilerden su tasarrufu sağlayan lavabo sistemi18:33 - Kargo acentesine baskın: 1 ölü, 1 yaralı18:31 - Bursa için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı18:25 - Karpuz üreticisinden fiyat tepkisi: 30 kuruşa satamıyoruz18:20 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:15 - Diyanet'te çalışan sözleşmeliler de 3+1'den yararlanacak
18:11 - 75'lik dede borç yüzünden büfeciyi öldürdü18:09 - Adana'daki FETÖ davasında 1 tahliye17:59 - 'Gri' kategoride aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi17:50 - Sınır birliklerine komando sevkiyatı17:45 - Vakıfbank da 'enflansyona endeksli' konut kredisini kullanıma sundu17:38 - Eski yarbay Alkan'a FETÖ'den beraat17:27 - Gün sonu altın fiyatları17:19 - Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz konulu kısa film yarışması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam