1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den ilave ders kitaplarının teslim alınması ve dağıtımı yazısı

10 Eylül 2019 00:02
Yazdır
MEB'den ilave ders kitaplarının teslim alınması ve dağıtımı yazısı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ders kitapları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir.

Okul ve kurumlarımız Ocak ayı içerisinde öğrenci sayılarını dikkate alarak ihtiyaç duydukları kitap sayısını MEBBİS kitap seçim modülüne girmişlerdir. İl içi ve iller arası öğrenci hareketliliği nedeniyle eksik kitap girişi, dolayısıyla tekrar ilave kitap ihtiyacında bulunan okul ve kurumlar olmaktadır.

Tüm okul ve kurumlarımızın ilave kitap ihtiyacını bildirmeden önce il ve ilçede fazlalık kitap olabileceğini dikkate alarak il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ders kitaplarından sorumlu personel ile iletişime geçmesi, kamu zararına neden olabilecek kitap girişinde kesinlikle bulunulmaması gerekmektedir.

Ülke genelinde tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, destek hizmetleri biriminden sorumlu şube müdürü/müdür yardımcısı başkanlığında ivedi bir şekilde komisyon kurulması (Okul Müd/Müd.Yrd) kurulan komisyonun ilave ihtiyaçta bulunan okulun öğrenci ve kitap sayılarını karşılaştırması, tek bir ihtiyaç fazlası kitap isteğine dahi imkan vermeyecek ölçüde planlama yapması ve tüm bunlara rağmen okulun eksik kitaba ihtiyacı varsa ilave kitap talebinde bulunulması gerekmektedir.

Yükleniciler tarafından teslim edilen kitaplarda idare ve/veya muayene ve kabul komisyonu tarafından kabulü yapılmış olmakla birlikte okullara/ öğrencilere/ öğretmenlere yapılan dağıtımdan sonra 31/12/2019 tarihine kadar teslim alınıp dağıtımı yapılan kitaplarda sözleşme ve şartnamelere uymayan eksik ve kusurlu ders kitapları olması halinde sözleşme hükmü gereği 7 (yedi) iş günü içerisinde hatalı veya kusurlu ders kitaplarını yükleniciler değiştirmek zorundadır.

Okul müdürlüklerince 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerimize ders kitaplarının teslimatından sonra öğretmenlerimiz tarafından sınıflarda kitapların kontrollerinin (sayfa eksikliği, sayfalarda numara takibi, sayfalarda yırtıklık, okunamayacak derecede bozuk yazılar veya okumayı engelleyecek boya damlası veya renk tonlaması gibi) yapılması, bu tür hatalı veya kusurlu ders kitabı olması halinde, ders kitabının yayınevi, adı, yazarı/yazarları ve adedi belirlenerek, hatalı veya kusurlu bir kitap örneğine okul kaşesi basılacak ve tutanak ile birlikte il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu durum il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bilgi amaçlı olarak bildirilecek, ayrıca yükleniciye sözleşme hükmü gereği hatalı veya kusurlu ders kitaplarını 7 (yedi) iş günü içerisinde değiştirmek zorunda olduğu yazılı olarak bildirilecektir.

Yükleniciler sözleşme ve şartnamelere uymayan hatalı veya kusurlu ders kitaplarını 7 (yedi) iş günü içerisinde bedelsiz olarak değiştirmek ve düzeltmek zorunda olduğundan, bu tür kitaplar için Bakanlığımızdan ilave kitap ihtiyacında bulunulmayacaktır.

Yükleniciler tarafından hatalı veya kusurlu kitapların süresi içerisinde değiştirilmemesi veya geç teslim edilmesi halinde gecikme cezası uygulanacağından, sonucundan ayrıca Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bilgi verilecektir.

İlave ihtiyacı ve varsa fazla ders kitapları il milli eğitim müdürlükleri tarafından Kitap Seçim Modülüne girilecektir. Sözlü veya yazılı olarak bildirilen ilave kitap talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kitap Seçim Modülü kapatıldıktan sonra ihtiyaç veya fazlalık bildirilmeyecektir.

Bu anlamda;

1- Okullardaki kitap eksiği veya fazlalığı, okul müdürlüklerince tespit edilerek kitap listesi ile fazla kitaplar ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. (05-11 Eylül 2019)

2- Okul müdürlüklerince fazlalık olarak bildirilen ders kitapları, ilçe dahilinde yeni açılan veya kitap eksiği olan okulların kitap ihtiyaçları giderildikten sonra ilçe genelinde karşılanamayan ihtiyaçlar ile oluşan fazlalıklar, listeler halinde çok acele olarak il milli eğitim müdürlüğüne bildirilecektir. (12-16 Eylül 2019)

3- İlçe milli eğitim müdürlüklerinden alınan eksik ve fazlalıklar, il milli eğitim müdürlüğünce değerlendirilecek, fazlalıklar ihtiyaç bildiren ilçe milli eğitim müdürlüklerine aktarılarak il genelindeki okulların eksikleri giderildikten sonra il genelinde ihtiyaç duyulan veya fazlalık olan kitaplar listelenerek Kitap Seçim Modülüne girilecektir. (17-23 Eylül 2019)

4- İhtiyaç ve fazlalıklar, Kitap Seçim Modülüne il milli eğitim müdürlükleri tarafından girilecek, teslim noktası olsun veya olmasın ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul/kurum müdürlükleri tarafından Kitap Seçim Modülüne ilave ihtiyaç veya fazlalık girilmeyecektir.

5- İl milli eğitim müdürlüklerince o il genelinde fazlalık olarak belirlenen ders kitaplarından, Bakanlığımızca diğer illere gönderilmesi planlanan ders kitapları il milli eğitim müdürlükleri depolarında toplanacaktır.

6- İl genelinde zorunlu dersler için, öğrenci ve o dersi/sınıfı okutan öğretmen sayısı toplamından fazla ders kitabı ilinize teslim edilmiş ise o kitaplar için ilçelerden bildirilen ilave ihtiyaçlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İhtiyaç ve fazlalıklar Kitap Seçim Modülüne aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda girilecektir:

7.1- Kitap Seçim Modülünde "Kitap Muayene İşlemleri"nden "İl Eksik-Fazla Kitap Girişi" tıklanacak ve veri girişi için ekran açılacaktır.

7.2- Bu ekranda "Yeni" butonuna basılarak kitap bilgi giriş işlemi başlatılacak ve kitap adı seçilecektir. Seçilen kitap için il genelinde fazlalık var ise bu miktar "Fazla Kitap Sayısı" alanına, ihtiyaç varsa ihtiyaç duyulan ders kitabı miktarı "Eksik Kitap Sayısı" alanına girilecek ve "Kaydet" butonuna basılacaktır.

7.3- Bu işlemler, fazlalık bulunan veya ihtiyaç duyulan her kitap için tekrarlanarak bütün kitapların varsa fazlalık veya ihtiyaçları "Modül"e girilecektir.

7.4- Her bir kitap girişinde işlem "Yeni" butonuna basılarak başlatılacak ve "Kaydet" butonu ile tamamlanacaktır.

7.5- Eksik veya fazlalıkları "Modül"e girilen kitapların listesi ekranda oluşacaktır. Ekranda oluşan liste ile eksik veya fazlalığı olan ders kitapları listesi karşılaştırılarak, girişi yapılmayan veya yanlış yapılan kitap olup olmadığı kontrol edilecektir.

7.6- Bir kitap için fazla ise "Fazla Kitap Sayısı" alanı, eksik ise "Eksik Kitap Sayısı" alanı doldurulacaktır. Eksik veya fazlalıkların yanlış girilmemesine dikkat edilecektir. Fazlalık olarak girilen kitaplar diğer illerin ihtiyaçlarında kullanılacağından "Fazla Kitap Sayısı" alanına 2019-2020 eğitim- öğretim yılı için dağıtılan kitapların fazlalıkları girilecek, önceki yıllardan kalanlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

7.7- Ek olarak gönderilen kitapların muayene kabul işlemleri, Kitap Seçim Modülündeki "Kitap Muayene İşlemleri" ekranında yapılacaktır. Bu ekranda sadece "Teslim Edilen Ek Kitap Sayısı" alanı doldurulacaktır. Bu alana sadece yükleniciler tarafından teslim edilen kitap sayıları girilecektir.

7.8- Ek kitaplarla ilgili muayene ve kabul raporları, "Muayene Kitap Girişi" altındaki "Ek Kitap Muayene ve Kabul Raporu"ndan alınacaktır. Ancak "Modül"de sadece yükleniciler tarafından teslim edilen kitapların muayene ve kabul işlemleri yapılacak, il milli eğitim müdürlüklerince gönderilen kitaplar için muayene ve kabul işlemi yapılmayacaktır.

8- Eksik veya fazlalığı bulunmayan kitaplarla ilgili olarak Kitap Seçim Modülünde herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

9- "İl Eksik-Fazla Kitap Girişi" ekranına, ihtiyaç ve fazlalık olarak girilen ders kitaplarına ait veriler, MEBBİS ortamından alınarak Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilecek ve fazlalık bildirilen illerdeki kitaplar, ilave ihtiyaç gösteren illere gönderilmek üzere planlanacaktır. Bu şekilde giderilemeyen ilave ihtiyaçlar, ilgili yüklenici firmalardan ek alım yapılarak karşılanacaktır.

10- İlave ihtiyaçlar, Kitap Seçim Modülüne il bazında girileceğinden ek alım yapılan ders kitapları, yüklenici firmalar tarafından il milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecek, bu kitapların muayene ve kabulleri ve okullara dağıtımı il milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

11- İl içi nakil yaptıran öğrencilerin kitapları ayrıldıkları okul müdürlüklerince, il dışı nakil yaptıran öğrencilerin kitapları ise naklen gittikleri okul müdürlüklerince karşılanacaktır. Okulun varsa ilave kitap ihtiyacı belirlenirken nakil gelen öğrencilerin kitap ihtiyaçları da dikkate alınacaktır.

12- Kitap Seçim Modülünde yayınevi ve yüklenicisi belli olmayan ders kitapları ve eğitim araçları ile baskısı yapılmayarak elektronik ortamda hizmete sunulan kitaplar için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

13- Ders kitaplarının baskı ve dağıtımı için ortalama bir aylık zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sürede öğrencilerimizin mağdur olmaması için, Bakanlığımız WEB sitesinde PDF olarak hizmete sunulan ders kitaplarının içerikleri indirilmek suretiyle kullanılabilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlar, iliniz dahilindeki resmi ve özel bütün okul/kurum müdürlüklerine çok acele olarak bildirilerek, yetkililer iş ve işlemler konusunda zamanında bilgilendirilecektir. Kitabı eksik olabilecek öğrencilerimizin ihtiyaçlarının zamanında karşılanması ve kitap eksiği veya fazlalığına meydan verilmemesine yönelik her türlü tedbir il/ilçe milli eğitim müdürleri tarafından alınacak olup, ayrıca Maarif Müfettişleri tarafından ilave kitap ihtiyacı talebinin yerinde olup olmadığı titizlikle takip edilecektir.

Kitap listesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
00:16 - Kuramer, Türkiye Gazetesine tepki gösterdi00:13 - Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu00:10 - 22 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:05 - Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak00:05 - Kazandıran Şubat seçili ürünlerde kargo bedava00:04 - Çaykur'da yıllık 1300 liralık banka promosyonu23:55 - TSK, İdlib'e 'Kasırga roket sistemi' sevk etti23:41 - BM'den İdlib açıklaması: Derhal ateşkes istiyoruz23:37 - AK Partili Karaaslan: AK Parti çözümün partisidir23:27 - 2000-2014 yıllarında, askeri lise sınavlarını kazananların %97'si, ilk ve orta öğretimde başarılı değildi
23:19 - Meteoroloji'den yeni uyarı: Kuvvetli şekilde geliyor23:17 - 'Türkiye olmadan İdlib sorununun çözülmesi imkansız'23:14 - Türkiye, Akdeniz-PA 2020 ödülüne layık görüldü23:11 - Bakan Varank, milli tren için işçilerle birlikte kaynak yaptı22:51 - Karısını öldüren astsubay intihar etti22:49 - Deprem bölgesine 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi22:42 - Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi21:59 - Nabi Avcı: Göç konusunda Türkiye yeterli desteği alamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam