1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)

Memurlar.net olarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığımız röportajın ikinci bölümünü yayınlıyoruz.
05 Aralık 2020 00:04
+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)

Memurlar.net olarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün buluştuk. Hem kamu personelinin merak ettiği hem de tarıma dair merak edilen bazı konuları kendisine soru olarak yönelttik. Bakan Pakdemirli, son iki yılda 11 bin personel aldıklarını belirterek, ihtiyaç olduğu sürece personel alımı yapmaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Pakdemirli göreve yükselme sınav için ise "Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını 2021'de yapacağız." dedi.

İşte röportajın ikinci bölümü:

MÜLAKATSIZ ALIM YAPACAĞIZ

2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına kaç personel almayı düşünüyorsunuz?

Bakanlığımıza yapılan personel alımlarımız norm kadroya göre ihtiyaç durumunda gerçekleştirilmektedir. Dinamik bir Bakanlık olmamız sebebiyle gerek emekli olan personel, gerekse büyüyen ve gelişen iş çeşitliliğimize göre yeni personel alımları ihtiyaçlar ve kadro imkanları çerçevesinde yapılmaktadır.

2019-2020 döneminde Bakanlık, taşra birimleri ve bağlı kuruluşlarımıza toplam 11 bin 717 personel istihdamı gerçekleştirdik.

Bu kapsamda Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine Veteriner, Ziraat Mühendisi, tarım işçisi ve memur olmak üzere 2 bin 419, Orman Genel Müdürlüğüne ise 700 daimi, 390 geçici olmak üzere 1090 işçi, 1200'ü mühendis olmak üzere 5000 memur olmak üzere toplam 6.090 alım yaptık.

Ayrıca bağlı kuruluşlarımız olan DSİ'ye 545, Meteorolojiye 100, TMO'ya 231, ÇAYKUR'a 911, TİGEM'e 496, Tarım Kredi Kooperatiflerine 810 ve ESK'ya 115 personel alımı gerçekleştirdik.

Diğer yandan bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere önümüzdeki günlerde 826 kadrolu tarım işçisi alımı yapacağız. Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak.

Bakanlık ve bağlı birimlerinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı düşünüyor musunuz?

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını belirli aralıklarla yapıyoruz. Bakanlığımız personelinden bu hususta talepleri toplanmaktadır. Bu minvalde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını 2021'de yapacağız.

GENÇELERİMİZE 30 BİN TL HİBE DESTEĞİ VERDİK

100 BİN LİRA HİBE ÖDEMESİ DE YAPACAĞIZ

Mezun olan gençlere, memuriyet dışında hayatlarına bir yol çizmek isteyen ve girişimci olmak isteyenlere, ne tavsiye edersiniz.

Bakanlığınızın bu konuda ne tür destekleri bulunuyor?

Gençlerimiz gözbebeğimizdir.

Onların tarım, hayvancılık ve orman alanlarıyla ilgili yatırımları sektörümüzün geleceği açısından çok önemlidir. Bu nedenle bakanlık olarak gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

2016-2018 yılları arasında hayata geçirilen Genç Çiftçi projesiyle;

Bitkisel üretime, hayvansal üretime, yöresel tarım ürünleri ve tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına ilişkin kişi başı 30 bin lira hibe desteği verildi. Bu bağlamda 47 bin 775 genç çiftçimizin projesine toplam 1,43 milyar lira hibe desteği sağlandı.

Geçen yıl ise tarım ve orman alanında üniversite eğitimi alan genç çiftçilerimize yönelik Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesini başlattık.

Projeyi ilk etapta;

İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya illerinde pilot olarak hayata geçirdik. Proje kapsamında bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bal üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisleri desteklenecek.

Bu kapsamda gençlerimize projeleri için 100 bin lira hibe ödemesi yapacağız. Pilot olarak başlayan uygulamayı 81 ile yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Ayrıca, gençlerimiz kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımlarına verdiğimiz % 50 hibe desteğinden de faydalanabiliyorlar.

70 BİN YENİ İSTİHDAM SAĞLANDI

Gerek TKDK vasıtasıyla AB fonlarıyla gerekte bütçeden Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi adıyla kırsal alanda proje hibe destekleri verilmektedir. Desteklerin istihdam, üretim ve ürün deseninin değişikliğine etkileri nelerdir?

2011 yılından bugüne IPARD programı kapsamında AB fonları ve ulusal katkımızla birlikte birçok sektör desteklenmiş ve hibe destekleri ödenmiştir.

Süt, kırmızı et, yumurta, kanatlı eti üreten işletmelerden bu ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına, arıcılık, zanaatkarlık, yerel ürünlerden kırsal turizm ve yenilenebilir enerjiye kadar binlerce projeye hibe desteği verilmiştir.

Yatırım tutarı 13,8 Milyar TL olan 17.788 proje ile sözleşme imzalanmıştır.

Bu projelerin hibe tutarı 6,5 Milyar TL'dir.

İşlemleri tamamlanan 15.206 projeye 4,8 Milyar TL hibe desteği ödenmiştir.

Bu hibeler sayesinde yaklaşık 10 Milyar TL yatırım yapılmış, 70.000 yeni istihdam sağlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ise 2006 yılından bu yana 81 İl'de devam ediyor. KKYDP uygulanmasının amacı üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, yeni teknoloji içeren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projeleri desteklemektir. KKYDP kapsamında her yıl çıkarılan tebliğ ile belirlenen süre içinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere ve makine ekipman alımlarının desteklenmesi ile yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere; Ekonomik yatırım projelerinde hibeye esas proje tutarının %50'si hibe olarak verilmektedir. Bu kapsamda ;

-Bilişim Sistemi Yatırımları,

-Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması ,

-Çelik Silo (Tarımsal Ürünlerin Depolanması)

-Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

-El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler

-Hayvansal Ürün işlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması

-Hayvansal ve Bitki. Orjinli Güb İşl. Pkt. ve Dpl.

-Kırsal Turizm Yatırımları

-Soğuk Hava Deposu

-Su ürünleri işlenmesi, paket. ve depolanması

-Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

-Yenilenebilir Enerji Kullanan Seralar

-Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri

faaliyet konularında destekler verilmektedir.

2006 yılından itibaren 13. Etap dahil tamamlanan 12.101 proje ile yatırımcılara 3.141.941.961,81 TL tutarında hibe verilmiş ve toplam maliyeti 6.956.701.503,71 TL olan yatırım projesi hayata geçirilmiştir. Söz konusu projelerle 100670 kişiye istihdam sağlanmıştır.

15 YIL SONRA 3. TARIM ŞURASINI YAPTIK

Bakanlığınız sürecinde hayata geçirdiğiniz en önemli projeler nelerdir?

Bildiğiniz gibi geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde;

15 yıl sonra 3. Tarım Orman Şurası'nı yaptık. Tüm bu fikirleri değerlendirerek 5 yıllık planlarımızı oluşturduk. 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık. Bu yıl Ocak ayı sonunda 38 maddelik Şüra Eylem Planını kamuoyu ile paylaştık. Pandemi sürecine rağmen bu eylemleri bir bir hayata geçiriyoruz.

Bu çerçevede, Nisan ayında Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) uygulamaya aldık. DİTAP; Sözleşmeli üretim, fiyat istikrarı, aracıların kaldırılması, maliyetlerin düşürülmesi gibi çok sayıda unsuru içeren önemli bir proje. Bugüne kadar DİTAP'ta yaklaşık 150 Milyon Liralık işlem hacmi gerçekleşti. Şu anda da sistemde; 118 binin üzerinde kayıtlı alıcı ve satıcı bulunuyor.

Diğer taraftan, ülkemizde gıda israf maalesef ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bildiğiniz gibi, ülkemizin yıllık gıda cirosu 500 milyar liradır. Eğer, toplumsal farkındalık meydana getirebilir, yüzde 2'lik bir tasarruf sağlayabilirsek, 10 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Bu rakam, 360 bin ailenin yıllık asgari geçimi demektir. Dolayısıyla biz de Bakanlık olarak bu yıl Mayıs ayında, gıda kaybını önlemek ve gıda israfını azaltmak amacıyla Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık kampanyasını başlattık. Bu kapsamda, toplumda farkındalık oluşturacak çok sayıda aktivite yapıyoruz. Ekim ayında "Söz Ver, Rekor Gelsin" sloganıyla, gıda israfıyla mücadelede dünyaya örnek olacak kampanya başlattık. Şu ana kadar milletimiz büyük teveccüh gösterdi ve yaklaşık 770 bin vatandaşımız gıdasını koruyacağına söz vermiş oldu.

Son 18 yılda, ormancılık faaliyetlerimizde gurur veren çalışmalara imza attık. Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Dünyada 6. Sırada yer almaktadır. Ağaçlandırma çalışmalarında ise Avrupa'da 1. sırada, Dünyada ise 4. sırada yer almaktadır. 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı, 1,9 milyon hektar arttırarak 22,7 milyon hektara ulaştırdık. Son 18 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını yaparak, 5,4 milyon hektar alanda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Fidan üretimimizi 18 yılda 5 kat artırarak, ortalama 350 milyon fidana çıkardık. Orman yangınları ile mücadelede etkin çalışmalar yürütüyoruz. Orman yangınlarına müdahale süremizi, 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Bu yıl, orman yangınlarında ilk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Geçen yıl başlattığımız Geleceğe Nefes kampanyamızı, bu yıl Dünyaya Nefes olarak, milletlerarası bir seviyeye taşıdık. 11 Kasımda 81 İlimizde, 1.000'den fazla noktada ve 28 ülkeden katılımcılar ile birlikte, aynı anda fidanlarımızı diktik.

Bu yıl Temmuz ayında hayata geçen bir diğer projemiz, "Tarımın Geleceği-Geleceğin Tarımı" platformu. Burada iki konu ön plana çıkıyor. Birincisi; Tarıma yatırım. Bu kapsamda, tarım sektöründe sahip olduğumuz potansiyelimizi, dinamiklerimizi ve küresel gelişmeleri yatırımcılarımız ile paylaştık. İş dünyasının görüş ve önerilerini alarak değerlendirdik. Girişimciler için bitkisel ve hayvansal üretimde çok sayıda yatırım rehberleri hazırladık. Bu rehberler ve fizibilite raporlarıyla yatırımcımız; ne kadar bir yatırımla, nasıl bir kazanç sağlayacağını daha işin başında planlamış olacak. Ön plana çıkan ikinci konu ise; Tarımda Ar-Ge ve İnovasyon. Hamdolsun Ülkemiz, bulunduğu coğrafyanın en büyük tarımsal potansiyeline ve en güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip. Bu potansiyelimiz daha çok üretime, daha çok gelire çevirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek.

Tarımda dijital dönüşüm kapsamında ise yaptığımız çalışmaları iki ana başlıkta özetlemek mümkün. Birincisi, altyapı ve bilişim sistemleri... Bu kapsamda, uydu teknolojileri ve coğrafi Bilgi sistemlerinin kullanımındaki etkinliğimizi artırdık. Bu sistemler sayesinde; Tarım, Orman, Mera ve Su alanlarını 7/24 takip ediyor, planlamalarımızı bu veriler üzerinden daha sağlıklı yapıyoruz. Bunların yanında benim büyük önem verdiğim, ülkemizin İlk Yerli ve Milli Elektrikli Traktör Prototipini ürettik ve 20 adet için seri üretime geçtik. Yine Akıllı Küpe uygulamasında da 20 bin hayvan üzerinde deneme çalışmalarına başladık. Büyükbaş hayvanların kulaklarına takacağımız bu akıllı küpe sayesinde, hayvanlarımızın tüm aktivitelerini anlık olarak takip edeceğiz. İkincisi başlık ise teknolojik çözümler. Bu kapsamda üreticiye ve vatandaşa dijital ortamda hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz. E-devlet üzerinden en fazla hizmet sunan Bakanlıklar arasındayız. Biraz önce bahsettiğimiz DİTAP'da bu başlıkta yürüğümüz çalışmalar içinde. Bu yıl Mayıs ayında Dijital Tarım-Orman Akademisini, çiftçimizin ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Yine, Temmuz ayında E-Tarım Portalı'nı hayata geçirdik. Toplam 138 hizmeti bu portaldan online olarak sunuyoruz.

16- Bakanlığınızın önümüzde ki süreçte vizyonu ne olacaktır?

Bu vizyona ulaşmak için hangi projeleri hayata geçirecektir?

Birçok uluslararası kuruluşun yaptığı araştırmalarda, 21. yüzyıl için 3 sektör, stratejik mücadele alanı olarak ön plana çıkıyor. Bunlardan ikisi: Tarım-Gıda ve Su'dur.

Tarım ve gıda hepimiz için vazgeçilmezdir. Tüm Dünyayı etkileyen pandemi sürecinde de bunu çok iyi anladık. Ve bu süreçte tarımda bazı konular daha fazla ön plana çıkmaya başladı.

Bunlardan ilki; Yerli üretim ve kendine yeterlilik.

Tarım ve gıdada bağımsızlık bu kavramlardan geçiyor. Gıda tedarik zincirlerinde daha basit bir sistemin oluşturulması ve sözleşmeli üretim de, gelecekte gündemde olacak konulardan birisidir.

Ayrıca, önemle üstünde durmamız gereken bir diğer konu da gıda kaybı ve israfı. Dünya'da üretilen gıdanın her yıl 3'te biri kayıp ve israf oluyor. Bu kayıp ve israfı en aza indirecek tedbirlerin alınması artık zorunlu hale geldi.

Günümüzde ve gelecekte tarımda teknoloji kullanımı ve bilgiye hızlı erişimin üretime daha fazla katkı sağlayacağı bir gerçektir.

Yine, eldeki kaynaklar, yeterli ve karlı üretim yapmak, yani optimizasyon gelecekte öncelikli konular arasındadır.

Topraksız tarım, dikey tarım, kent tarımı konuları da tüm dünyada giderek yaygınlaşmaya başladı. Bildiğiniz gibi suyun yüzde 70'den fazlası tarımsal sulamada kullanılıyor. Bu nedenle, su kaynaklarını etkin ve tasarruflu kullanmak için Tarımda Su Verimliliğini sağlamak zorundayız.

Dünya'daki gıdanın yüzde 80'i aile çiftlikleri tarafından üretiliyor. Buradan hareketle gıda üretiminde, gelecekte de aile işletmeciliği ilk sırada yer alacaktır, diyebiliriz.

İşte tüm bu konular, tarımda geleceğin kodlarını barındırıyor. Bizler de Bakanlık olarak bu konuları ve daha fazlasını düşünerek planlamalarımızı yapıyor, projelerimizi hayata geçiriyoruz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
35 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:27 - Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı00:07 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:05 - Sözleşmeli personel Youtube kanalı kurarak gelir elde edebilir mi?00:03 - SGK, meslek lisesine 212 bin lira idari para eczası uyguladı00:03 - 25 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:32 - Bakanı Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz
23:26 - Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19'da etkili oldu23:17 - Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye: Askerime polisime saldırmam23:01 - Türkiye'nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı!22:52 - Aracı yok, hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası yedi22:41 - Deniz karakol uçağı ilk görev uçuşunu gerçekleştirdi22:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptan Furkan Yaren ile 2. kez görüştü
22:20 - ASELSAT 3U Küp Uydusu göreve hazır22:09 - Ak Partili vekilden 'torpilli aşı' iddialarına ilişkin yalanlama22:08 - Bakan Soylu: Vatandaşımıza 'Devlet nerede?' dedirtmedik21:48 - Bolu'da yeni bir bitki türü bulundu: Aladağ kılıçotu21:47 - Beyin ameliyatı için Van'dan il dışına sevkler bitecek
21:44 - Bayraktar TB2 Netflix'te 'Casusluk Sanatı'na konu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam